Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky

Jazykové verze Česká verze stránek English Version Deutsch Wersja polska

Úvodní stránka

Aktuality

Konference 2019PF 2019Československé opevnění - památníky z betonu a oceli

V úterý 6. 11. 2018 se uskutečnila v Pražském kreativním centru přednáška s názvem "Československé opevnění - památníky z betonu a oceli", kterou pořádal spolek Omnium z. s. v rámci cyklu vzdělávacích a osvětových seminářů Monumenta VIVA. Při téměř tříhodinové přednášce byla posluchačům představena nejen koncepce obrany Republiky československé, významné osobnosti z politického a vojenského života státu, ale akcentován byl též historický vztah Čechů a českých Němců od 12. století do konce druhé světové války. Autor prezentace, zástupce Muzea K-S 14 Králíky pro mezinárodní spolupráci v EU Petr Svoboda (VHK Erika Brno, z. s.), představil řadu doposud nepublikovaných materiálů ze soukromých sbírek a též materiály z archivu Muzea K-S 14 Králíky. Účastníci přednášky byli též seznámeni s aktivitami Muzea K-S 14 Králky a činností VHK Erika Brno, z. s. v oblasti vojenské historie. Akce byla pořádána s podporou Ministerstva kultury ČR a Asociace pro podporu památek.

Zdroj foto: Omnium z. s.

Československé opevnění - památníky z betonu a oceliMedaile Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ I. stupně

V sobotu 27. října jsme si připomněli sté výročí vzniku samostatné Československé republiky se zástupci Celní správy ČR, SR, ČsOL, Veteránů Policie ČR, města a Východočeského klubu celních veteránů. Při této příležitosti byly před objektem Muzea K-S 14 uděleny záslužné medaile jako poděkování za zásluhy za dobrovolnickou, věcnou a finanční podporu Muzea a přínos ochraně movitého kulturního dědictví. Oceněni byli: Jaroslava SYNKOVÁ Zdeňka MATĚJKOVÁ Ing. Bc. Marcel ŠUSTIAK, pplk.v.v. Gratulujeme! Akce se konala společně se Vzpomínkovou slavností na počest padlých příslušníků Finanční stráže.

Foto: Michaela Wecker Photography

Medaile Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ I. stupně

Více informací na facebookových stránkách Muzea K-S 14.Králíky v Senátu celostátně s problematikou Muzeí a galerií

V úterý 16. 10. 2018 proběhlo veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR v Praze "Aktuální problémy českého muzejnictví" neboť i muzea v pardubickém kraji mají své nemalé problémy k řešení. V úvodu promluvil k odborníkům předseda výboru, senátor PhDr. Zdeněk Papoušek. Se specifickými oborovými požadavky muzejníků na legislativní úpravu v oblastech evropského nařízení k GDPR a k negativním dopadům implementace zbraňové Směrnice EU na muzea, vystoupil mj. člen exekutivy Asociace muzeí a galerií ČR a ředitel Muzea K-S 14 Králíky Ing. Richard M. Sicha (VHK Erika Brno, z.s.). Akce se zúčastnili zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva vnitra ČR Ministerstva práce a sociálních věci, Asociace města a obcí ČR, krajů a dalších zainteresovaných organizací.
 
Zdroj foto + informace:
www.senat.cz
(Muzeum K-S 14)

Králíky v Senátu celostátně s problematikou Muzeí a galerií

Králíky v Senátu celostátně s problematikou Muzeí a galerií

Králíky v Senátu celostátně s problematikou Muzeí a galerií

Králíky v Senátu celostátně s problematikou Muzeí a galeriíCihelna 2018

ČTĚTE ZDE o problémech nestátních MUZEÍ ČESKA, jak přežít a jak vůbec fungovat….?

http://www.cz-museums.cz/web/amg/vestnik-amg/aktualni-vydani

ČTĚTE ZDE o problémech nestátních MUZEÍ ČESKA, jak přežít a jak vůbec fungovat….?


spolupráci v rámci propagace oslav 450. výročí první písemné zmínky o městě KrálíkyOslava založení čs. státu a udělení ocenění dobrovolníkům

Dne 28.10.2017 jsme si připomněli před Muzeem K-S 14 „U cihelny“ v tradiční spolupráci s Východočeským klubem celních veteránů a hosty ze Slovenska, Česka a za účasti starostky města Králíky J. Ponocné, starosty města Horní Jelení P. Tupce a ředitelů celních úřadů Hradec Králové a Pardubic plk. Boudy a plk. Pražáka založení samostatného čs. státu. Současně jsme uctili památku zavražděných příslušníků Finanční stráže v roce 1938 a připomněli si těžké okamžiky historie naší republiky. Tradiční je také ocenění dárců, dobrovolníků a mecenášů Muzea K-S 14, kteří obětovali svůj volný čas, finanční prostředky nebo znalosti ve prospěch spolku provozujícího Muzeum K-S 14. Tito převzali z rukou ředitele Muzea Ing. Richarda M. Sichy Záslužnou medaili Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ I. stupně. Mezi oceněnými byli letos historička Mgr. Lucie Votrubcová, za dlouholeté dobrovolnictví, por. Bc. Martina Kolinská, za dlouhodobou odborná pomoc a dárcovství, Ing. Jaroslav Šrámek, za dlouhodobou podporu a dárcovství, Oldřich Roušavý, za dlouhodobé dobrovolnictví, plk. Vladimír Lang, za pomoc a dárcovství, archivářka a průvodkyně Bc. Aneta Novotná, za dlouhodobé dobrovolnictví, Václav Vlček, kpt. v.v., za dlouhodobou odbornou pomoc a dárcovství. Slavnostní salvy čestné jednotky CS byly také důkazem, že i spolupracující spolky a dobrovolníci dokáží důstojně oslavit svátek republiky. Spolupráce s celníky je s ohledem na zachycená témata již samozřejmostí.

Fotogalerie z akce zde.

Oslava založení čs. státu a udělení ocenění dobrovolníkům

(foto: J. Fajstavrová)www.svetlanadbunkry.cz

Akce Světla nad bunkryNávštěva náčelníka generálního štábu AČR

V rámci ozvěn akce Cihelna 2017 jsme měli možnost uvítat dne 19.8.2017 opět návštěvu náčelníka generálního štábu AČR arm. gen. Josefa Bečváře, který navštívil naše expozice, tentokrát v doprovodu své manželky.

Po seznámení se s aktuální situací v pevnostním Muzeu a novinkami se také poklonil památce zesnulého četaře Arnošta Hrada v podzemí. Jsme potěšeni, že i při natolik náročné akci si najdou představitelé armády čas k tichému zamyšlení nad našimi pohnutými národními dějinami v místě k tomu určenému. Není náhoda, že pana arm. gen. Bečváře provázel náš dlouholetý průvodce a profesionální voják nrtm. Lukáš Pernický, který spojuje již 13 let svůj volný čas neodmyslitelně s naší pevností jako průvodce a v rámci akce Den Sil podpory AČR CIHELNA 2017 se také obětavě staral v rámci kulturního programu o vice než 300 vojáků AČR, příslušníků Policie a integrovaného zahraného sytému, které provedl na pevnosti a přednášel problematiku obrany v roce 1938. Nrtm. Pernický převzal při této příležitosti z rukou gen. Bečváře pamětní medaili NGŠ. Ocenění za dobrovolníky Muzea K-S 14 převzal také Ing. Richard M. Sicha.

Foto: A. Neterda, st.

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR

Návštěva náčelníka generálního štábu AČR


Plakát z akce Den sil podpory AČR - CIHELNA 2017

Program z akce Den sil podpory AČR - CIHELNA 2017Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová

(18. 6. 2017) Králíky - Již potřetí do pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny" v Králíkách, který se nachází v těsné blízkosti tamního vojenského muzea, v sobotu zavítala Zdena Mašínová - dcera bývalého příslušníka československých legií v Rusku Josefa Mašína a sestra odbojářů Ctirada a Josefa Mašínových.

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová

Třiaosmdesátiletá Zdena Mašínová si tu prohlédla dvě kasematy, v jedné z nich mimo jiné o čerstvě instalovanou expozici na památku jejího otce - Josefa Mašína, která obsahuje dva kufry, hřebeny a několik dalších předmětů z dochované pozůstalosti po generálovi, od jehož popravy letos uplyne pětasedmdesát let.

Zdena Mašínová si také prohlédla nově vznikající muzeum celnictví, které už brzy připomene život celníků a pašeráků v dalších prostorách Muzea K-S 14 v budově na náměstí v Králíkách.

Text a foto: Iva Janoušková
Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/pechotni-srub-u-cihelny-navstivila-zdena-masinova-20170618.html

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová


Návštěva rakouské armádní delegace

Delegace štábních praporčíků rakouské armády navštívila naše Muzeum K-S 14 "U cihelny" ve čtvrtek dne 15. června 2017 v doprovodu pana T. Reimera ze spolupracující Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Rakouští kolegové si se zájmem prohlédli expozice o čs. opevnění a založení čs. státu včetně rakouské části společné historie v pravé kasematě srubu, která je ozvláštněna unikátními fotografiemi z převratu na Moravě v roce 1918 a legionářskými sbírkami. Zajímavým k vidění ze společné historie byl také raritní exponát z tohoto období, katalog poslanců Říšské rady ve Vídni z přelomu 19. a 20. století, v němž je vyobrazen T. Masaryk jako poslanec tohoto orgánu. Hosté se seznámili také s pohnutým osudem opevnění a četaře Arnošta Hrada.

(Foto: T. Reimer)

Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace

Návštěva rakouské armádní delegace


V Králíkách vzniká expozice věnovaná historii celnictví

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-kralikach-vznika-expozice-venovana-historii-celnictvi/1462730 

Pozvánka na vzpomínku


VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární film
Řeholníci z Hory Matky Boží (mp4 - 43 MB)

VHK Erika Brno, o. s. uvádí dokumentární filmPro sběratele a turisty

V pevnosti je možno pořídit TURISTICKOU ZNÁMKU a zapojit se do akce CESTY KE HVĚZDÁM, karta č. 508. (Turistické karty.)

 znacka    známkaNAPIŠTE NÁM

KONTAKTY

Muzeum čs. opevnění
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“
Králíky
Ředitel Ing. Richard M. SICHA
e-mail: rollo@centrum.cz  
e-mail muzeum: ks14muzeum@seznam.cz
Datová schránka: yhvz8vx
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. číslo účtu: 229619776/0300

Adresa pro korespondenci:

VHK Erika Brno, z.s.
Sekce K-S 14 Králíky
Viniční 136
615 00 Brno

II. adresa pro korespondenci:

Muzeum K-S 14 „U cihelny“, Depozitář a katalogizace sbírek
Velké náměstí čp. 367
561 69 Králíky
tel.: 603 297 593

Zřizovatel muzea
pro město KRÁLÍKY: 


Zapsaný spolek – nezisková organizace, Vojensko-historický klub ERIKA Brno, Sekce K-S 14
IČ: 64329607

Návštěvní řád Muzea
Návštěvní řád Muzea
(pdf 181 kB)

Řád pro využívání muzejní knihovny a archivu
Řád pro využívání muzejní knihovny a archivu
(pdf 994 kB)

známkaZnak

DO MUZEA

Kampaň „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce“

Východočeského památníku celnictví

http://www.facebook.com/muzeumucihelny/

Kdo byl Arnošt Hrad?