Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky

Jazykové verze Česká verze stránek English Version Deutsch Wersja polska

HISTORIE AKCÍ


 

Paměť řádu
Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

Dne 17. listopadu 2016 se uskutečnila tradiční mezinárodní vzpomínková akce Řádu Milosrdných bratří z Čech a Slovenska, tentokrát v Králíkách, pod názvem „Paměť řádu“. Jejím cílem bylo vzpomenout na vězněné a perzekuované milosrdné bratry, spolupracovníky a jejich rodiny v dobách nacistického a komunistického pronásledování.

Králíky nebyly vybrány zdaleka náhodou. Zmíněný mezinárodní hospitálský řád spolupracuje řadu let s Památníkem obětem internace který funguje v rámci Muzea čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ na Hoře Matky Boží již od roku 2011 a připomíná oběti z řad řeholí, které byli omezeni na osobní svobodě v letech 1950 – 1961 v rámci akce „K“. Hosté v čele s provinčním delegátem řádu bratrem Martinem Mackem, po mši svaté v klášterním kostele sv. Leopolda v Brně, přijeli do Králík, kde navštívili ráno knihovnu generála Mašína a archiv Muzea K-S 14 a Památníku na Velkém náměstí v budově bývalého gymnasia a seznámili se s dosavadním fungováním instituce jako celku. Knihovna je využívána především diplomanty a studenty zabývajícími se historickou tematikou a to jak z historie obrany státu tak pronásledování řeholí. Následně se návštěva odebrala do prostor samotné expozice Památníku na Horu Matky Boží, kde ji provedl ředitel Muzea K-S 14 Ing. Richard M. Sicha. Společně všichni navštívili Klášterní kostel a na schodech do ambitů se uskutečnil malý pietní akt, kde bylo vzpomenuto nejen na oběti internované přímo v místě, ale i zemřelé ve věznicích a káznicích na jiných místech. Bratři si prohlédli i prostory krypty.

Hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“, Milosrdní bratři, je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“.  Celosvětově řád působí v 50 zemích na všech pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Jejich pomoc se neomezuje pouze na nemocné a nemocnice, ale rovněž na centra pro mentálně postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také centra pro závislé na drogách. Přínosem jejich služby byla i péče o postižené virem ebola v nedávno dotčených zemích. V Králíkách byli v 50. letech internováni především slovenští bratři, kteří byli vyhnáni z nemocnic a sociálních zařízení.

(Zdroj: Muzeum K-S 14)
(Foto: A. Neterda, st.)

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří

Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád Milosrdných bratří


Vzpomínkové akce 29. října 2016 v Horním Jelení a v Králíkách

V sobotu dne 29. října 2016 zorganizovali  členové Východočeského klubu celních veteránů již pošesté vzpomínkové akce při příležitosti 98. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Od roku 2011 se setkáváme v Horním Jelení a v Králíkách, abychom si společně připomenuli vznik společného státu a při této příležitosti uctili památku osobností, které se podílely na organizaci celní služby, finanční stráže i obraně státních hranic. Záštitu nad vzpomínkovými akcemi převzal generální ředitel Celní správy ČR plk. Milan Poulíček, který osobní účastí přispěl k jejich důstojnému průběhu, stejně jako náměstkyně ministra financí pro cla a daně, paní Alena Schillerová. Tradičně se vzpomínkových akcí zúčastnili také ředitelé celních úřadů pro Královéhradecký a Pardubický kraj, plk. Bouda a plk. Pražák. Příjemným překvapením pro organizátory byla účast našeho pana hejtmana Martina Netolického v Horním Jelení. Finanční správu SR a Spolok histórie colníctva a FS SR reprezentovali  pplk. Ján Ščerbík a kpt. Erika Tengeriová. Naše pozvání přijali také členové Spolku celních vysloužilců Slezska, který zastupoval jeho předseda Ladislav Vallo a Klubu veteránů Policie ČR v čele s Jaromírem Charamzou, koordinátorem pro Pardubický kraj. Tradičními účastníky akce byli také starostové měst Horní Jelení a Králíky Petr Tupec a Jana Ponocná a ředitel Muzea K–S 14 Ing. Richard M. Sicha.

V dopolední části jsme v Horním Jelení uctili památku JUDr. Emila Martince. Po státních hymnách v podání smyčcového kvarteta Precordi,  následovaly projevy, ve kterých vystupující řečníci Petr Tupec, JUDr. Alena Schillerová, Bohumil Brandejs a Ján Ščerbík, připomenuli význam této osobnosti pro resort Ministerstva financí a především pro celnictví nově vzniklé Československé republiky. Poté zástupci jednotlivých složek položili kytice u pamětní desky JUDr. Martince, umístěné na budově městského úřadu – viz fotoalbum.  Po ukončení vzpomínkové akce bylo připraveno  krátké pohoštění v budově Městského úřadu, během kterého prezentovali kolegové Brandejs a Panuš, nejnovější poznatky o osobě JUDr. Martince, které objevili v rámci své badatelské činnosti.

Po příjezdu na Horní Lipku následoval slavnostní oběd,ke kterému se podávala tradičně výborná svíčková na smetaně z dílny hospodářky VKCV Marie Šokové. Po obědě byla účastníkům zpřístupněna výstavka dobových dokumentů týkající osobnosti JUDr. Emila  Martince, která velice zaujala její návštěvníky.

Krátce před 15–tou hodinou se účastníci začali postupně přepravovat ke srubu K-S 14 „U cihelny“, kde účastníkům hrála  Dechová harmonie Letohrad. V 15:30  byla zahájena státními hymnami vzpomínková slavnost na počest příslušníků Finanční stráže, kteří jako členové jednotek Stráže obrany státu položili své životy při obraně Československé republiky v letech 1938 a 1939. Po projevech paní Jany Ponocné, plk. Milana Poulíčka, pplk. Jána Ščerbíka a ředitele Muzea K – S 14 Ing. Richarda M. Sichy, položili zástupci jednotlivých složek věnce u hraničního sloupu, který symbolizoval státní hranici – viz fotoalbum.

Vzpomínkové akce 29 října 2016 v Horním Jelení a v Králíkách

V rámci vzpomínkové akce také proběhlo předání  pamětních medailí Muzea K-S14. Ředitel Ing. Richard M. Sicha, za přítomnosti náměstka ředitele Technického muzea v Brně ing. Ivo Štěpánka, předal medaile za zásluhy o rozvoj muzea jeho příznivcům a podporovatelům. Mezi ně patří i plk.v.v. František Halás, který se ze zdravotních důvodů akce nezúčastnil a ocenění za něj převzal člen rady VKCV Jiří Panuš. Za osobní zásluhy o přínos pro expozice z historie celnictví a finanční stráže pak předal ocenění mj. také paní Mgr. Bartošové z Technického muzea Brno.

Předseda Spolku celních vysloužilců Slezska Ladislav Vallo pak ocenil spolkovými medailemi  Čestnou jednotku celní správy, kterou společně tvoří kolegové z celních úřadů pro Olomoucký a Královéhradecký kraj. Ve svém projevu připomenul zásluhy plk. v.v. Františka Haláse o vznik, výcvik a materiální vybavení této jednotky. Ocenění předal také místopředsedovi VKCV Ladislavu Brůhovi viz fotoalbum.

Po ukončení vzpomínkové akce se účastníci vrátili na Horní Lipku na slavnostní večeři, ke které se podával smažený vepřový řízek, který stejně jako obědové menu, přispěl k dobré pohodě všech účastníků vzpomínkových akcí. Následovalo posezení, vzájemná výměna názorů a zkušeností, která se tradičně u některých protáhla až do změny letního času. Po odjezdu většiny členů Dechové harmonie Letohrad, se o hudební doprovod postarala její menší část v čele s vedoucím souboru Josefem Maříkem. Po nedělní snídani se nocležníci začali rozjíždět do svých domovů a krátce před desátou objekt jako poslední opustili Láďa Brůha a Zdeněk Fišer, aby se spolu s úklidovou partou znovu setkali v pondělních v ranních hodinách.

ři přípravě a průběhu letošních vzpomínkových akcí nám již tradičně pomohly oba východočeské celní úřady, bez jejichž podpory bychom nemohli akce ve stávajícím rozsahu zajistit. Také letos nás podpořili i dva kolegové z čestné jednotky CÚ Olomouc. Je třeba poděkovat za podporu všem, kteří se podíleli na organizaci vzpomínkových akcí.

Děkujeme panu generálnímu řediteli GŘC  za převzetí záštity a osobní účast na této akci, ředitelům a služebním funkcionářům celních úřadů pro Pardubický, Královéhradecký a Olomoucký kraj za personální či materiální podporu, případně i osobní účast. Nelze opomenout ani podporu ze strany města Horní Jelení a Muzea K-S 14 „U cihelny“.

Poděkování patří také těm, kteří zajišťují týlové zabezpečení, bez kterého by akce nemohly proběhnout. Tak tedy alespoň několik jmen: Iveta Maixnerová, Lída Brůnová, Lenka Gabrisová, Jan Halbrštát, Dana Vágnerová, Blanka Bžoňková, Petr Daniel, Karel Kulhánek, Zdeněk Bartoš, Jaroslav Doubínek, Milan Jireš, Antonín Šnevajs, Zdeněk Fišer, Marie Šoková, Jiří Žďárský a Monika Žďárská, kteří připravili potřebné zázemí a někteří z nich ve svém osobním volnu nezištně zajišťovali stravování a občerstvení.  Děkujeme také všem, kteří přijali naše pozvání a svojí účastí přispěli ke zdárnému průběhu oslav.
     
Těšíme se na setkání s příznivci nejen celnické historie 28. října 2017 v Horním Jelení a v Králíkách na pěchotním srubu K-S 14 při vzpomínkových akcích k 99. výročí vzniku ČSR.

                Za radu VKCV
                Ladislav Brůha, místopředseda

Fotogalerie zde:
http://www.vkcv.estranky.cz/fotoalbum/oslavy-rcs-u-srubu-k-s14---29.-x.-2016/

http://www.vkcv.estranky.cz/fotoalbum/oslavy-rcs-u-srubu-k-s14---29.-x.-2016/


PAMĚT ŘÁDU


Memoriál četaře Arnošta Hrada

V Králikách na Orlickoústecku se uskutečnil první ročník branného závodu - Memoriál četaře Arnošta Hrada, kterého se zúčastnili žáci pěti škol z blízkého okolí. Dopolední zápolení bylo zakončeno pietním aktem u Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“.

Memoriál četaře Arnošta Hrada

Memoriál četaře Arnošta Hrada


Fotogalerie z akce


Celkově 40 dětí si zasoutěžilo během vojenského dopoledne, které jim uspořádalo Krajské vojenské velitelství Pardubice společně s Jednotou Československé obce legionářské Pardubice. Na programu se podílel i 14. pluk logistické podpory, Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K – S 14 „U cihelny“ Králíky, Dělostřelecká tvrzí Hůrka, Městský úřad Králíky a Centrum zabezpečení oprav Jaroměř.

První část závodu tvořila 2100 m dlouhá běžecká trasa, začínající v dělostřelecké tvrzi Hůrka a končící u Pěchotního srubu K-S  14 „U cihelny“, kterou z poloviny tvořil průběh právě dělostřeleckou pevností Hůrka. Děti tak měly možnost si prohlédnout skryté chodby a sály tvrze, které jinak propojují pět bojových objektů. Mezi dalšími, neméně důležitými soutěžními disciplínami, se děti potýkaly se zdravovědou, překonáním překážky na laně, topografií, střelbami ze vzduchovky, hodem granátu na cíl a znalostním testem.

„Největším zážitkem byl pro nás běh pevností, který jsme si na památku natočili i na go pro. Nejsnadnějším úkolem byla topografie, zato třeba v takovém znalostním testu jsme docela tápali. Škoda jen, že příští rok se už nemůžeme účastnit.“ politovali deváťáci z Králik, výherci kategorie starších žáků.

V kategorii prvního stupně, tedy mladších žáků, zvítězil tým ZŠ Červená Voda. V tomto týmu byl také žák pátého ročníku Zdeněk Zezulka, který zajistil svému týmu maximální počet bodů ze znalostního a vědomostního testu zaměřeného na 2. světovou válku. Mimo prvenství v mladší kategorii byl také ohodnocen zvláštní cenou „Nejen, že odpovědi byly správné, ale vše bylo zodpovězeno v mžiku. Horko těžko, a hlavně ne zcela úspěšně, se s nimi potýkali dospělí.“ žasl nad znalostmi Zezulky ředitel KVV plukovník František Hlaváček.

Krátkým pietním aktem, během něhož se položily květinové dary u Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“, se uctila památka četaře Arnošta Hrada a v úplném závěru pak zaznělo třikrát bouřlivé hurá směrem k příštímu ročníku této branné soutěže.

V doprovodném programu si děti prohlédly Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ s poutavou přednáškou a také zbraně a výstroj 14. pluku logistické podpory.

Četař Arnošt Hrad

Četař Arnošt Hrad, zástupce velitele srubu a příslušník hraničářského pluku č. 6, při odstoupení pohraničních území Třetí říši odmítl odejít z objektu a spáchal sebevraždu zastřelením. Byl pohřben 10. října 1938 v Praze-Bohnicích.

Podle výpovědí pamětníků se pohřeb stal tichou demonstrací nesouhlasu s kapitulací. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání tehdejších příslušníků armády bránit republiku s nasazením svých životů.

(Bolestivý ústup z hranice jako první připomenula pamětní deska umístěná na stěně srubu „ilegálně“ v říjnu roku 1988 několika nadšenci z pozdější Společnosti přátel čs. opevnění. Ta na objektu vydržela přibližně jeden rok. Dne 2. října 1994 pak byla na srubu odhalena oficiální pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi a to za účasti nejvyšších představitelů AČR. Následně zcizená deska byla obnovena nákladem Společnosti přátel čs. opevnění v roce 1998 při příležitosti akce „Bouda 98“. Tato deska je umístěna ve vstupní chodbičce do srubu a zde připomíná návštěvníkům smutné dny měsíce října 1938. Od roku 2002 je v minometné místnosti umístěna stálá expozice o životě tohoto četaře.)

Text, fotografie kpt. Lucie MasaříkováTisková zpráva – Muzeum K-S 14 Králíky

Návštěva generálního ředitele GŘC ČR

Dne 19. srpna 2016 navštívil Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ nový generální ředitel Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Milan Poulíček. Expozice v pevnosti si prohlédl v doprovodu ředitele celního úřadu Pardubice plk. Mgr. Jiřího Pražáka. Ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha seznámil generálního ředitele GŘC s činností Muzea a spolku. Návštěva si prohlédla expozice o čs. armádě i unikátní Památník Finanční stráže RČR, který je rovněž významným pietním místem Pardubického kraje. Plk. Poulíček ocenil zájmovou i odbornou činnost muzejníků a spolupráci s celními veterány. Během své návštěvy se seznámil s budováním rozsáhlejší expozice historie celnictví v nedalekých prostorách Muzea K-S 14 v Králíkách a s memorandem o spolupráci v oblasti tradic a celní historie uzavřeným mezi Muzeem K-S 14, GŘC ČR a Colným riaditeĺstvom Slovenské republiky v roce 2011. V Památníku Finanční stráže v podzemí srubu se poklonil památce zavražděných příslušníků Finanční stráže v době ohrožení republiky v roce 1938.

Zdroj: Muzeum K-S 14, Autor foto: A. Neterda


Tisková zpráva – Muzeum K-S 14 Králíky

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo rukopis knihy o koncentračním táboře Svatobořice

V Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách se dne 9.4.2016 se uskutečnil tradiční pietní akt k výročí narození četaře A. Hrada v pamětní síni (minometné) v podzemí pevnosti. Akt proběhl za organizace Východočeského klubu celních veteránů a s účastí ČsOL, veteránů Policie ČR, Vojensko-historického klubu Erika Brno a dalších spolků. Současně byl slavnostně Muzeu K-S 14 předán rukopis knihy "Poupata ožehlá nenávistí", který z rukou autorů manželů Havlových a pana Bohumila Brandejse (VKCV) převzal ředitel Muzea K-S 14, Ing. Richard M. Sicha. Unikátní kniha vypráví smutné příběhy obětí nacismu, tedy příbuzných osob kteří opustili někdejší Protektorát, aby se zapojili do zahraničního odboje. Příbuzní byli uvězněni právě v koncentračním táboře Svatobořice, místa utrpění a smrti nedaleko Hodonína. Rukopis bude uložen v depozitáři a knihovně generála Mašína Muzea K-S 14 pro paměť národa, ale jako důkaz badatelské a publikační práce občanů východočeského regionu. Kniha se dočkala celkem dvou vydání.Tisková zpráva – Pardubický kraj

V Králíkách vznikne za přispění kraje expozice věnovaná celníkům

V budově bývalého gymnázia v Králíkách bude vybudována expozice věnovaná historii celnictví, a to nejen na území našich zemí. Pardubický kraj přispěje Vojensko-historickému klubu ERIKA Brno, který je provozovatelem Muzea čs. pevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky, částkou 200 tisíc korun. Na svém čtvrtečním jednání příspěvek schválili krajští radní.

„Jedná se o druhou etapu rekonstrukce a pořízení vybavení do části budovy bývalého gymnázia, které nyní slouží jako zázemí, archiv a depozitář pro muzeum v pěchotním srubu K-S 14. V budoucnu by zde měl být představen vývoj celnictví od starověkého Egypta, přes středověk, až po období první republiky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tato expozice je další z řady snah na zatraktivnění celého regionu a výborně doplní dnes již existující aktivity věnované vojenské historii,“ dodal hejtman Netolický, který také připomněl, že v minulém roce byly díky příspěvku kraje pořízeny základní vitríny a některé druhy replik dobového vybavení.

„Budování takto náročné expozice je mnohaletá práce. Vyzkoušeli jsme si to u obdobně složitých témat, se kterými jsme se museli potýkat. Jedná se například o jedinečný Památník obětem internace v klášteře na Hoře Matky Boží, který jsme připravovali šest let,“ sdělil ředitel Muzea K-S 14 Králíky Richard M. Sicha. Muzeum K-S 14 si téma celnictví nevybralo náhodou, jelikož disponuje rozsáhlým sbírkovým tematickým fondem a knihovnou z historie celnictví a pašeráctví na Králicku. V Pardubickém kraji se Muzeum K-S 14 zabývá především národními tématy z historie obrany, bezpečnosti státu a válek. Muzeum navíc letos převzalo profesní štafetu předsednictví v rámci Pardubické krajské sekce Asociace Muzeí a galerií České republiky (AMG ČR). Na únorovém zasedání v Litomyšli byl totiž Richard M. Sicha zvolen předsedou pro nadcházející období. V celostátním Senátu AMG ČR se bude zabývat v pracovní skupině zejména novou legislativou a Koncepcí rozvoje muzejnictví ČR na léta 2015 – 2020.

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/84385/v-kralikach-vznikne-za-prispeni-kraje-expozice-venovana-celnikum#


Tisková zpráva – Králická pevnostní oblast se prezentuje v Brně

Králická pevnostní oblast v Brně – na Regiontour a GO

Pevnostní muzea sdružená do obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast se prezentují v rámci informačního stánku Pardubického a Hradeckého kraje na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR a GO 2016 v Brně. Ve dnech 14. až 17. ledna 2016 nalezne zájemce prvorepublikové opevnění v pavilonu P, stánek č. 110. Graficky části stánku Pardubického kraje dominují velkoplošné fotografie – zachycující podzemní systém dělostřelecké tvrze Bouda a exteriér pěchotního srubu K – S 14 U cihelny. K dispozici jsou zájemcům prezentační a informační materiály a přítomni zástupci některých z muzeí.

Veletrh cestovního ruchu v Brně představuje největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě.

REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů.

GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály.

Prvorepublikové pevnostní pásmo uzavírající státní hranici mezi kótou Maliník a Zemskou bránou (dnes východní část Pardubického kraje) je obsahem unikátního projektu s názvem „Králická pevnostní oblast“. Představovalo jeden z nejsilněji opevněných úseků hranic Republiky československé a mimořádné bylo i v rámci Evropy před II. světovou válkou. Intenzivní prací se zde v letech 1936–1938 stavebním firmám řízeným Ředitelstvím opevňovacích prací podařilo vybudovat celkem 247 pevnostních objektů různého typu, pro pevnostní jednotky zde armáda nechala postavit moderní kasárna, pevnostní silnice, rozsáhlou pevnostní telefonní síť a kilometry překážek proti nepřátelským tankům a pěchotě.

V současnosti se s těmito kdysi přísně tajenými pevnostními stavbami může návštěvník regionu seznámit prostřednictvím muzeí ve zpřístupněných pevnostních objektech, z nichž Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky jsou přístupné i v zimním období (!).

Zájemce o informace nemusí tedy až na Králicko, na veletrhu cestovního ruchu získá materiály o většině subjektů a aktivit ve zdejší turisticky mimořádně atraktivní oblasti.

Zdroj: Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

new


Nová publikace Muzea K-S 14

Muzeum K-S 14 vydalo novou odbornou publikaci „Průvodce sbírkami a knihovou Muzea“ od autora Richarda M. Sichy. Obsahuje rozbor sbírkotvorné činnosti Muzea za celou dobru jeho existence a charakteristiku jeho muzejní činnosti. Obsahem jsou také specifické sbírky v oboru fortifikace, celnictví, finanční stráž, ale najdete zde také regionální sbírky v oblasti textilní výroby 19. a 20. století se zaměřením na armádu. Prostor je rovněž věnován Památníku obětem internace Králíky a související sbírce "Králickému pokladu Redemptoristů", které Muzeum spravuje. Lze v ní nalézt také stručný průvodce písemnými fondy a odbornou knihovnou obsahuje 16 stran barevných příloh a vyobrazení. K dostání v Muzeu K-S 14, IC Králíky nebo v síti KPO.

ISBN: 978-80-904267-8-8 new


 

Prezident republiky navštívil Muzeum K-S 14 „U cihelny“ a uctil památku četaře A. Hrada

Prezident republiky Miloš Zeman navštívil dne 3. listopadu 2015 v rámci své plánované návštěvy Pardubického kraje Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“, kde uctil památku četaře Arnošta Hrada položením květin k jeho bustě v podzemí objektu. Pana prezidenta doprovodil hejtman Pardubického kraje Dr. Martin Netolický, ředitel vojenské kanceláře prezidenta republiky gen. Rostislav Pilz a další hosté.
Po přivítaní ředitelem Muzea Ing. Richardem M. Sichou a průvodcem panem A. Neterdou si prohlédl pan prezident části interiéru srubu se stálými expozicemi reprezentujícími především témata vzniku samostatného státu a armády a výstavu věnovanou čs. legiím. Během návštěvy jej zaujala také dochovaná část střely „Röchling“ jako pozůstatek po zkouškách německé armády z II. světové války, která se nachází pod levým bojovým zvonem. Pozitivně ohodnotil sbírkotvornou činnost Muzea slovy „Myslím, že se vám podařilo shromáždit celou řadu unikátů". Jeho pozornosti neunikla ani neobvyklá příručka někdejšího Ministerstva války z roku 1919 pod názvem „Válečný sňatek“ nebo fotografie a části pozůstalostí generálů – legionářů, zejména generála Stanislava Čečka, který v roce 1923 zastával funkci přednosty vojenské kanceláře prezidenta republiky.
I když návštěva pevnosti byla časově uzpůsobena jeho dalšímu plánovanému programu v Pardubickém kraji, není bez zajímavosti, že jednalo o druhou návštěvu vrchního velitele ozbrojených sil se zaměřením na čs. opevnění od doby, kdy jej navštívil někdejší prezident E. Beneš. S odstupem času samozřejmě již v jiných historických souvislostech. Po prohlídce Muzea K-S 14 se konala v chatě sousedního Vojenského muzea Králíky krátká tematická beseda s panem prezidentem a představiteli Krajského vojenského velitelství Pardubice, Velitelství aktivních záloh, starostkou města Janou Ponocnou, ředitelem VMK Markem Bartošem a zástupci Králické pevnostní oblasti Petrem Štemberkem a dalšími hosty. Po krátké diskusi věnované zejména historii obrany státu prezident Zeman odjel, aby pokračoval ve svém programu v rámci regionu.
(text: Muzeum K-S 14, fotografie: Pardubický kraj)Záchrana archivního fondu poválečné výroby padáků Muzeem K-S 14

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem uspořádal dne 13. 10. 2015 v Konferenčním sále Národního archivu konferenci "Ztráty a nálezy aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů". V odpoledním bloku byl přednesen i regionální příspěvek ředitele Muzea K-S 14 Ing. Richarda M. Sichy pod názvem "Záchrana fondu výrobní dokumentace padákové techniky KRAS, n. p. Chornice. Péče o písemné fondy Muzea čs. opevnění z let 1935-1938, Pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny" Králíky a jejich zpřístupnění badatelům v podmínkách nestátní soukromoprávní instituce." Prezentovány byly zkušenosti v oblasti péče o movité kulturní dědictví v neziskovém sektoru. Tento zajímavý a unikátní fond je k dispozici badatelům v Knihovně generála Mašína v Muzeu K-S 14 na pracovišti Velké nám. 367 již od dubna tohoto roku a byl úspěšně zinventarizován. Oborově fond spadá do problematiky vojenské textilní výroby a odvětvím také do "letectví a kosmonautiky". Na konferenci zazněla také přednáška Mgr. Heleny Pochobradské, Ph.D. ze Státního oblastního archivu v Zámrsku pod názvem "Podnikové archivnictví jako fenomén československého archivnictví 2. poloviny 20. století" a řada dalších příspěvků z celé ČR. Součástí konference bude vydání celostátního sborníku příspěvků.

Záchrana archivního fondu poválečné výroby padáků Muzeem K-S

Záchrana archivního fondu poválečné výroby padáků Muzeem K-S

Záchrana archivního fondu poválečné výroby padáků Muzeem K-S

Záchrana archivního fondu poválečné výroby padáků Muzeem K-SMuzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“

Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ obdrželo v neděli dne 11. října 2015 za četaře Arnošta Hrada, i. m., Dětskou Mírovou cenu - ANDĚLA PRO LEPŠÍ SVĚT od žáků Školičky základů umělecké práce pro děti z Malé Morávky při galerii U Šťastných Bobtailů. Moc děkujeme!  

Tento akt byl pro nás velkým překvapením a povzbuzením zejména pro to, co děláme jako dobrovolníci. Máme zase o čem přemýšlet, protože Arnoštův čin stále oslovuje lidi a slouží nám jako ohlédnutí do naší minulosti s otazníky k obraně vlasti. Na andělovi mě nejvíce potěšilo, že pochází ze srdce a od dětí. Děti si vybraly četaře Hrada, o jehož památku i odkaz v Muzeu K-S 14 pečujeme, o kterém slyšely na dálku a v televizi a jehož příběh si našly na internetu. Je pro nás velmi zavazující, že držitelé „Dětské mírové cenu - Anděla pro lepší svět“ jsou tak inspirativní osobnosti, jako byl např. Sir Nicholas G. Winton, prezident T. G. Masaryk, J. S. Dalajláma nebo Svatý Otec František, ale třeba také někdejší mluvčí Charty 77, zpěvačka Marta Kubišová nebo vojáci zranění ve válce s terorismem. Projekt vznikl z iniciativy paní Vaculíkové z Malé Morávky, která založila Školičku základů umělecké práce pro děti v Malé Morávce a řadu let tak rozdává radost.

Byl jsem velmi překvapen, protože vše bylo rychlé, telefonické a spontánní. Paní Vaculíková mi sdělila prostě a rázně, že si děti vybraly příběh četaře Arnošta Hrada a zda je možné Anděla brzy předat. Následně jsem si nastudoval, o co přesně jde. Přiznám se, že jsem to hned netušil. Aktivita paní Vaculíkové, která učí děti dřevořezbě je fantastická. Hodně mi to připomíná naši cestu – i my se snažíme dělat něco, co má v životě smysl, překonáváme překážky a mnohdy i zlobu. Je to vždy o komunikaci s lidmi a o něčem, když se ohlédnu tak už 20 let zpátky. Událostí, které si připomínáme jako paměťová instituce formou Muzea včetně činu A. Hrada si lidé všímají a reagují, třeba i tímto způsobem.

K iniciativě a nápadu s anděly od dětí mám obdiv. Děti si vybírají osobnosti z dějin, ze života a něco tvoří a přemýšlejí u toho. Anděl není jen dřevořezba, je to poselství, neboť byl povýšen na Dětskou mírovou cenu otcem sídelním biskupem Ostravsko-opavským Františkem Václavem Lobkowiczem. Předání bylo opravdu dojemné, protože paní Vaculíková s děvčaty Helenkou a Hankou měly svojí vlajku – ručně malovanou standartu, kterou rozvinuly a položily v pamětní síni v Muzeu K-S 14 četaři Hradovi - i malý věnec z jehličí. Myslím, že vše bylo, jak má být. V informačním věku tabletů a chytrých mobilů, které nás všechny pohlcují, je pro děti méně obvyklé se někam vydat a něco dělat, „akčně“ řešit.

Paní Vaculíkové i malým návštěvnicím jsme potom ukázali celou pevnost. Byl proveden zápis v pamětní knize, a protože byla zima, tak následovalo pozvání na kávu, kofolu a bábovku, ale to už se povídalo v kanceláři a Knihovně generála Mašína u nás na náměstí. Bylo to poutavé, protože jsme si prohlíželi album Školičky základů umělecké práce pro děti, kterému říkají „chlubítko“. Myslím, že jsme přišli taky na jiné myšlenky. Byla dobrá atmosféra. Myslím, že taková aktivita si zaslouží pozornost široké veřejnosti.

Ing. Richard M. Sicha
ředitel Muzea K-S 14 a Památníku obětem internace Králíky

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za četaře A. Hrada „Anděla pro lepší světTisková zpráva – Pardubický kraj – Králická pevnostní oblast – Sportovně branný dětský den

Sportovně branný dětský den v Králické pevnostní oblasti 

Sobota 30. května 2015 

Již šestý ročník Sportovně branného dětského dne v Králické pevnostní oblasti (KPO) pro děti, jejich rodiče a prarodiče začne v obvyklém čase od 9.30 do 11.30 hodin ve vstupním areálu Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka. 

Na začátku akce obdrží děti tradičně kartičku pro zapisování bodů získaných v bodovaných disciplínách, malé občerstvení na cestu (v podobě nápoje a oplatky). Následně se účastníci začnou přesouvat (včetně svého doprovodu) pod vedením organizátorů ze vstupního areálu podzemím tvrze Hůrka až na její povrch, odtud sestoupí směrem k lehkým objektům (řopíkům) č. 111 a 112 a následně přejdou přes srub K – S 14 U cihelny do Vojenského muzea Králíky. 

Celá uvedená trasa bude zahrnovat sportovní a soutěžní stanoviště i naučné disciplíny (jízda na vysuté lanovce, střelba dětským lukem, střelba dětskou kuší, tunel odvahy, schodiště vytrvalosti, orientace v terénu, střelba ze vzduchovky, hod granátem, základy zdravovědy, hod obručí na cíl, malířská soutěž, laserová střelnice, paintballová střelnice, jízdy bojovým vozidlem pěchoty případně jinou velkou vojenskou technikou…). 

Program naznačí, zda naše děti už definitivně ztratily branné a sebeobranné schopnosti, nebo z některých v budoucnu přece jen vyrostou sportovci a dobří obránci Vlasti!

Některé disciplíny si budou moci vyzkoušet i rodiče a prarodiče. Časová náročnost bude cca 180–200 minut. Zakončení programu je situováno do prostoru Vojenského muzea, kde každý dětský účastník obdrží nejen drobný dárek, ale také občerstvení – grilované párky/klobásy, pečivo, nápoj. 

Vstupné: děti od 0 do 15 let zdarma, jeden dospělý člen doprovodu zdarma, ostatní dospělí členové doprovodu za dětské vstupné, nebo vstupné dobrovolné.

Pořádají: Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka ve spolupráci s Vojenským muzeem Králíky, Muzeem opevnění Králický řopík a Muzeem čs. opevnění z let 1935–1938 – Pěchotním srubem K – S 14 U cihelny. Na zajištění Sportovně branného dětského dne v KPO se budou podílet také Skauti ze skautského střediska A. Bartoše v Sezemicích spolu se studenty Vojenské střední školy a vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Akci finančně podpoří město Králíky.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.Tisková zpráva – Pardubický kraj – Králická pevnostní oblast – Toulavá kamera v KPO

V Králické pevnostní oblasti natáčela Toulavá kamera už pátou reportáž!

V Králické pevnostní oblasti každoročně roste návštěvnost. Faktorů, které se na této potěšitelné skutečnosti podílí, je celá řada. Vedle pokračujících rekonstrukčních a zpřístupňovacích prací, rozšiřování expozic, pořádání různých akcí pro nadšence, děti i širokou veřejnost, je to rovněž intenzivní propagační kampaň. Tu zajišťuje nejen Pardubický kraj, Sdružení obcí Orlicko, město Králíky, různé agentury a společnosti, ale v nemalé míře také sami provozovatelé muzeí a památníků. Ti před více než pěti lety pozvali do Králík také Toulavou kameru. 

První její reportáž byla věnována revitalizovanému a po rekonstrukci nově otevřenému Vojenskému muzeu Králíky. Vysílala se v červenci 2011. Pak se tým Toulavé kamery, tvořený redaktorkou Olgou Vavřenovou a kameramanem Pavlem Sekaninou, vrátil do Králík ještě několikrát. 

Jako druhá se vysílala v červenci 2013 reportáž Toulavé kamery o Muzeu opevnění dělostřelecké tvrzi Hůrka, i když byla natáčena až jako třetí v pořadí. Přeskočila tak reportáž pořízenou Toulavou kamerou v červnu 2013 na Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda. Ta se jako třetí vysílala na začátku září 2013.

Na konci dubna 2015 se „Toulavka“ ve stejném složení vrátila do Králík po čtvrté a natočila zde hned dvě reportáže. Jako první půjde do vysílání reportáž natočená v Muzeu čs. opevnění z let 1935–1938 – Pěchotním srubu K – S 14 „U cihelny“. Srubem provede diváky ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha. Někdy v průběhu léta poslouží jako upoutávka na akci Cihelna pátá reportáž Toulavé kamery, věnovaná opět Vojenskému muzeu Králíky a dění kolem něj. Ve VMK prováděl Toulavku Marek Bartoš a Martin Večeř.

Reportáže výrazným způsobem posílí povědomí veřejnosti o muzeích a aktivitách v KPO a ve svém důsledku by měly pozitivně ovlivnit návštěvnost tohoto ojedinělého komplexu památek.

Závěrem je vhodné zdůraznit skutečnost, že Toulavá kamera nebyla v KPO samotná. V průběhu uplynulých několika let zde natáčely reportáže také další televizní štáby. Reportáží tak byla odvysílána celá řada… Králíky tak získaly na televizní obrazovce úctyhodný časový prostor a to bez nákladů, které jinak činí reklamu v televizi pro město finančně nedostupnou.

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
Foto: Štěpán Ručka

Redaktorka Toulavé kamery paní Olga Vavřenová při výkladu ředitele Ing. Richarda M. Sichy v pravé střelecké místnosti srubu K – S 14 U cihelny.
Redaktorka Toulavé kamery paní Olga Vavřenová při výkladu ředitele Ing. Richarda M. Sichy v pravé střelecké místnosti srubu K – S 14 U cihelny.

Kameraman Toulavé kamery pan Pavel Sekanina při natáčení jízdy těžké techniky na polygonu Vojenského muzea Králíky.
Kameraman Toulavé kamery pan Pavel Sekanina při natáčení jízdy těžké techniky na polygonu Vojenského muzea Králíky.Zdeněk „Jesi“ Bárta z Muzea K-S 14 získal Cenu Český patriot 2014

V pátek 13. února 2015 udělila v Praze Asociace nositelů legionářských tradic Ceny Český patriot za rok 2014 osobnostem, které se podílejí na výchově k vlastenectví, hrdosti na Českou republiku a svou práci vykonávají ve svém volném čase, bezplatně a věnují se této činnosti kontinuálně celý svůj život.

Musím konstatovat, že pro náš dobrovolnický tým Muzea K-S 14 bylo velkým povzbuzením a překvapením, že mezi oceněné vlastence byl zařazen v kategorii Péče o pietní a památná místa i náš člen a kamarád Zdeněk „Jesi“ Bárta, kterého znám již nemálo let. Svůj čas tráví pravidelným dojížděním do Králík a navzdory všem problémům, které život přináší, zkrášluje objekt do podoby, jak jej budovali naši předci. Pevnost K-S 14 patří mezí významná pietní místa v ČR.

Zdeněk „Jesi“ Bárta je členem naší Sekce K-S 14 Králíky Vojensko - historického klubu ERIKA Brno a v Muzeu K-S 14 vykonává dobrovolnickou práci technika – průvodce již od roku 2002. Patří ke služebně nejstarším členům klubu. Díky jeho úsilí, technické erudici v oblasti stavebnictví, izolací, klempířství a další zručnosti a šikovnosti se podařilo srubu dát do důstojnou podobu. Po dlouhá léta přináší na objekt obětavě nejen svou práci, ale rovněž poskytuje darem materiál a přispívá na práce a provoz finančně. Patří k nejskalnějším dobrovolníkům muzea bez nároku na jakékoliv náhrady a pro objekt usilovně pracuje vždy, když je třeba. Má svůj podíl také na dlouhodobých pracích v pobočkách muzea, jako je jeho zázemí v Králíkách na Velkém náměstí, depozitáři, Knihovně generála Mašína a Památníku obětem internace na Hoře Matky Boží v klášteře na Dolní Hedeči, který jsme zbudovali v roce 2012. Ceny se udělují každoročně v kategorii: Mladý vlastenec, Péče o pietní a památná místa, Publicistická činnost, Výchovně-vzdělávací činnost, Zachování kulturního dědictví, Přínos české historii, Celoživotní dílo a Mimořádná cena za hrdinství.

Při zhlédnutí činnosti ANLET je patrné, že toto celostátní sdružení si vzácně váží všech, kteří přispívají k tomu, aby se nezapomínalo na minulost – a to s ohledem na žijící aktéry a hrdiny událostí v době nesvobody, kteří jak v první i druhé světové válce na bojištích i v domácím odboji, tak i v době komunistické totality stáli na straně svobody a demokracie a bojovali za ni. Každý památník, který je obnoven či postaven, každá pamětní deska nějaké osobnosti, dnes třeba zapomenuté, má smysl. Nejdůležitější však je nejen pomníky a pamětní desky zřizovat a stavět, ale také nezapomínat na ty, kteří jsou na nich připomínáni a dále šířit jejich skutky a jejich památku prostřednictvím výstav, besed a dalších kulturních akcí.

Paměť národa bývá někdy krátkodobá – vytěsňuje to nepříjemné, a k tomu bohužel patří i doby, kdy se válčilo, věznilo, odsuzovalo, vraždilo a mučilo. Kdo by se rád díval na takové hrůzy? Bohužel, jak stále opakuje jeden citát v různé podobě, pokud se nepoučíme z minulosti, budeme nuceni ji prožít znovu.

Na zahájení slavnostního večera v Domě armády v Praze uvedl moderátor René Černý k mikrofonu prezidenta ANLET ing. Jaroslava Houšku, který přivítal vzácné hosty, mezi nimiž byli členové společenských a neziskových organizací, klubů, spolků, váleční veteráni, badatelé i podnikatelé, pro něž není vlastenectví prázdným pojmem. Bylo pozitivní vidět Králíky a Muzeum K-S 14 na důstojném místě na tomto celostátním fóru v Praze. Zdeněk „Jesi“ Bárta z důvodu své nemoci v únoru převzal cenu v zastoupení a byla mu předána při příležitosti Pietního aktu na Pevnosti K-S 14 v dubnu.

Hudebním vystoupením zpestřil večer zpěvák Martin Maxa, který na závěr uvedl svou Píseň padlým věnovanou novodobým válečným veteránům působícím v Afghánistánu.

Hosté měli možnost zakoupit knihy, časopisy, odznaky a upomínkové předměty z produkce ANLET, a tím přispět k další činnosti této neziskové organizace. Ke zhlédnutí zde byla také putovní výstava Velká válka – Češi na bojištích Evropy, kterou připravil v loňském roce ANLET ve spolupráci s Centrem české historie. Výstava putuje po českých městech již od jara loňského roku, od příštího týdne je k vidění v Městském muzeu v Sedlčanech.

 Ceny pro české patrioty v národních barvách již tradičně vyrobila a darovala umělecká sklárna AJETO GLASS, která se v roce 2014 stala firmou roku a ANLET je velmi rád, že tato renomovaná česká sklářská huť s vynikajícími výtvarníky i skláři vytváří ceny pro české vlastence.  Akci ANLET podpořilo Ministerstvo obrany ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna a pivovar Ferdinand.

Chtěl bych poděkovat za naši neziskovku nejen ANLETu, ale také dalším dobrovolníkům z našeho týmu na K-S 14, a za svou obětavost zaslouží pozornost, neboť bez nich odkaz našich předků jen velmi obtížně zachováme. Kéž by se zapojilo více takových.  Zapsal: S využitím článku Jindry Svitákové, Ing. Richard M. Sicha, ředitel Muzea K-S 14 „U cihelny“ Více zde: http://www.ceskypatriot.cz/news/ceny-cesky-patriot-2014-udeleny/

Zdeněk „Jesi“ Bárta z Muzea K-S 14 získal Cenu Český patriot 2014

Zdeněk „Jesi“ Bárta z Muzea K-S 14 získal Cenu Český patriot 2014


Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Dne 27. 10. 2014 navštívil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický depozitáře Muzea čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotního srubu K-S 14 " U cihelny" s Knihovnou "generála Mašína" v Králíkách na Velkém náměstí 367. Cílem návštěvy bylo projednání aktuálních projektů Muzea, zejména výstavby technického a sociálního zařízení u objektu pevnosti K-S 14 v k.ú. Prostřední Lipka s úpravou pro handicapované, což je po léta stále problémem z hlediska standardů v oblasti turistického ruchu. Dále byla projednána otázka budoucí expozice celnictví v budově na Velkém náměstí, kde se nyní nachází především zázemí a odborná pracoviště muzea, která slouží především studentům, pracovníkům ostatních institucí a regionálním badatelům. Muzeum K-S 14, které má v pevnosti po léta unikátní expozici Finanční stráže s památníkem 42 zavražděným příslušníkům z předmnichovského období, disponuje rozsáhlým sbírkovým fondem „celnictví“ s cílem zřídit v budově tematickou expozici věnovanou této problematice. Jednání se zúčastnili ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha a Ing. arch. Richard Novák, manažer projektu výstavby technického a sociálního zázemí muzea. Pan hejtman Netolický si prohlédl způsob péče o sbírkové fondy muzea a jejich uložení, archiv muzea, knihovnu a prostory budoucí expozice, kde se dobrovolníkům podařilo již učinit první náročné kroky k úpravě prostor a nezbytné technické protipožární úpravy v objektu. Některé z místností by s pomocí Pardubického kraje mohly opět ožít jako veřejný prostor, což by opět napomohlo oživení v oblasti kultury a turismu na Králicku. Hejtman se také seznámil s další činností nevládní neziskové organizace VHK ERIKA Brno, o.s. a jejími kulturními aktivitami na Králicku, v ČR i v zahraničí a s fungováním pobočky Památníku obětem internace Králíky.

(Autor: R. M. Sicha, foto: Luboš Kozel)

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“

Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“


Pietní akt k výročí založení státu u Muzea K-S 14 „U CIHELNY“

Dne 25. října 2014 uspořádal Východočeský klub celních veteránů ve spolupráci s Muzeem K-S 14 a s dalšími bezpečnostními složkami ČR před pěchotním srubem tradiční vzpomínkovou slavnost s pietním aktem k výročí založení ČSR. Všichni společně uctili památku zavražděných příslušníků Finanční stráže, kteří zemřeli při obraně státu v období mnichovské krize na různých místech Československa. Využili jsme této příležitosti, abychom ocenili Medailí Pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny" některé podporovatele a dobrovolníky, kteří nám pomohli nebo pomáhají. Medaile převzali z rukou ředitele Muzea Ing. Richarda M. Sichy pan Ing. Ladislav Tóth, mjr. Ing. Oldřich Švéda, nezisková organizace Východočeský klub celních veteránů a Spolok histórie colníctva a finančnej správy SR. Akce položení věnců padlým příslušníkům Finanční stráže RČS se konala za účasti spolupracujících bezpečnostních složek státu zastoupených generálním ředitelem Celní správy ČR plk. Mgr. Petrem Kašparem a ředitelem věznice Mírov plk. Ing. Mgr. Vladimírem Langem. Přítomni byli zástupci městských samospráv, za Králíky paní starostka Jana Ponocná.

Pietní akt k výročí založení státu u Muzea K-S 14 „U CIHELNY“

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ uspořádalo v Praze celostátní konferenci

V současné době patří již k obecně známým skutečnostem, že mezi československými vojáky, kteří se nemohli vyrovnat s rozkazem opustit obranné objekty, byl pražský rodák, poddůstojník Arnošt Hrad, jenž se v říjnu 1938 zastřelil v pevnosti K-S 14 u Králík. K letošnímu 100. výročí jeho narození uspořádalo Muzeum čs. opevnění K-S 14 pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ 9. října 2014 v libeňské Grabově vile celostátní konferenci. Výběr místa nebyl náhodný. Arnošt Hrad byl na základě svého přání v dopise na rozloučenou pohřben ve svých rodných Bohnicích. I na konferenci bylo mj. připomenuto, že zásluhou oldskautů z 35. střediska Junáka, kteří na starém hřbitově v Bohnicích vypátrali hrob Arnošta Hrada a iniciovali jeho označení tabulkou, došlo k připomenutí památky tohoto vojáka i v době, kdy se o těchto událostech hovořilo spíše zřídka.

Konference proběhla ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče Prahy 8 v Karlíně a za účasti pracovníků Akademie věd ČR. Za město Králíky se zúčastnila starostka města Jana Ponocná a místostarosta Antonín Vyšohlíd. Konferenční příspěvky přednesli ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha (Sebevražda četaře Arnošta Hrada a vnímání jeho oběti v soudobé společnosti), Dr. Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa v Bratislavě (Dopady zahraničnej mocensko-politickej situácie v roku 1938 na Slovákov), Dr. Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu informoval o ztrátách čs. armády v době mezi květnovou mobilizací a obsazením českých zemí, jeho kolega z téže instituce Dr. Ivo Pejčoch o československých cyklistických jednotkách v září 1938, Dr. Daniel Povolný z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR nazval svůj příspěvek Zbrojovka Ing. F. Janeček v letech 1938-1939 aneb nadějné vyhlídky a smutné konce a Dr. Pavel Zeman zastupující Ústav pro studium totalitních režimů hovořil na téma Třetí říše a Československo 1933–1938. Na konferenci byla udělena ředitelem Muzea K-S 14 „Medaile četaře Arnošta Hrada“ k příležitosti 100. výročí narození četaře A. Hrada 35. středisku Junáka a rovněž bylo za pomoc a spolupráci s muzeem oceněno také několik osob „Medailí Pěchotního srubu K-S 14“. Za záštitu akce organizátoři děkují panu europoslanci Ing. Janu Zahradilovi.

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ uspořádalo v Praze celostátní konferenci

Další informace o akci naleznete v oficiálním periodiku Akademie věd ČR – Bulletin: http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1411.html

(Autor: R.M.Sicha, foto: J. Kosek)


MUZEJNÍ NOC 2014

Muzejní noc 2014

Tak nám zabili Ferdinanda!

připravilo v rámci Festivalu muzejních nocí ČR na den 14. června 2014 tradiční Muzejní noc na Cihelně VIII. Ročník, s tématem atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Návštěvníci si užili bohatý a nevšední program zařazený do cyklu Muzeum a Velká válka. Jeho obsahem byla opět prohlídka muzea zdarma a tentokrát vystoupení kapely ONE CLASSIC. Akce byla zahájena starostkou města Janou Ponocnou a ředitelem Muzea K-S 14 Ing. Richardem M. Sichou před objektem pevnosti tradiční fanfárou. Rovněž byla přítomna řada hostů a návštěvníků z Polska. Večerní program byl doplněn ukázkami c. a k. odvodní komise Dr. Wartemburga, která zasedala v Králíkách po 100 letech jako v roce 1914. Každý odvedenec obdržel odvodní list s razítkem hejtmanství Senftenberk / Žamberk, pod který dříve obvod spadal. Dámy se nechávaly zapisovat jako dobrovolné sestry Rakouského červeného kříže na pomoc vojákům. V programu nechyběly ukázky orientálních tanců břišních tanečnic a ohňostroj, ukázky tradičních řemesel, drátenického, šperkařského a kloboučnického. Návštěvníci měli také možnost cestovat časem do doby starého Rakouska – Uherska a potkávat nádherně dobově oděné dámy a pány z počátku 20. století.

Kromě soutěží ve střelbách vzduchovkou předvedl také VHK ERIKA Brno situační divadelní ukázky pro děti i dospělé, kteří mohli využít také možnosti svezení na koních Jezdeckého spolku Lipka. Večer byl otevřen také klášter na Hoře Matky Boží s ambity, Památník obětem internace a Evropský dům v Králíkách, kde proběhlo promítání historického trezorového filmu „Devět kapitol ze starého dějepisu“ od režiséra Háši, zapůjčeného z Vojenského historického ústavu.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili a těšíme se na shledanou v roce 2015.

Tak nám zabili Ferdinanda!

Tak nám zabili Ferdinanda!Muzejní noc 2014

Muzejní noc

Plakát ke stažení ve formátu pdf (506 kB)Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách

Muzeum čs. Opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ v roce 2012 zřídilo na Hoře Matky Boží společně se společností JK CONSULTING a Kongregací Nejsvětějšího Vykupitele Redemptoristy, Památník obětem internace Králíky, který již přes rok funguje a našel si svoji cestu v rámci celostátního vydělávání veřejnosti.

V letošním roce byl zařazen v celostátním, prestižním projektu „Dotkni se 20.století!“ tentokrát Seminářem „Víra a společnost ve 20. století“, který se konal dne 29. dubna 2014 v Příbrami v Hornickém Muzeu. Pořadatelem semináře bylo Národním Muzeem v Praze, gestor tohoto projektu a účastníci učitelé z celé České republiky. V cyklu přednášek za Památník vystoupil ředitel Muzea K-S 14 a Muzeum K-S 14 vystoupil Ing. Richard M. Sicha s tématem využití obsahu a významu expozice pro vzdělávání pro základní a střední školy. Zazněly také přednášky PhDr. Jan Kalouse, Ph.D. (ÚSTR) s tématem Reflexe číhošťského případu v letech 1950-1989, Mgr. Jany Virágové, Ph.D. (Ústav evropské etnologie, FF MU Brno) s tématem Islám v českých zemích, Ing. Evy Dytrychové (Národní muzeum) s tématem Virtuální výstavy v projektovém vyučování a další. Přednášky jsou ke stažení pro učitele a zájemce na http://www.dvacatestoleti.eu Základem celého cyklu jsou novinky interaktivity  moderní výuky, která může být využívána přímo v muzeích navštěvovaných základními školami a gymnázii.  Projekt Památníku obětem internace Králíky je vázán odborně i na badatelské pracoviště, které je nevládní neziskovou organizací VHK ERIKA Brno, o.s. zajišťováno v knihovně „generála Mašína“ (v budově býv. gymnázia na Velkém náměstí 367). Díky podoře archivních institucí v ČR tak tvoří unikátní projekt, neboť některé poznatky o internaci řeholníků lze studovat přímo v místě (regionu), kde došlo k omezení osobní svobody, více jak 530 osob z území bývalého Českoslovenka, včetně další literatury vztahující se k bezpečnostním složkám bývalé ČSSR které Muzeum sbírkově rovněž soustřeďuje.  Knihovna je navštěvována, studenty, diplomanty a odbornými badateli z celé ČR, ale i místními zpracovateli diplomových a bakalářských prací, kteří si téma vyberou. Památník obětem internace Králíky na Hoře Matky boží je v rámci vzdělávání průběžně vyhledáván školami a gymnázii v rámci prohlídek ale v loňském roce byl také hojně navštěvován i v relaci turistického ruchu. Bližší informace o Památníku i knihovně a jejích fondech na www.pamatnikkraliky.cz

Projekty tohoto typu přispívají ke vzdělávání nejen dětí ale i pedagogů a individuálních zájemců a badatelů, mají celostátní rozměr a začlenění Expozic v rámci muzeí v Králíkách mají podíl na vzdělávání národa a dlouhodobý charakter. I když vzdělání nelze vyvážit mnohdy hmotně a úročí se po další generace, potěšilo nás, že se Králíky díky aktivitám dobrovolníků a nadšenců dostali do povědomí významného vzdělávacího cyklu Národního muzea v rámci celé ČR.

Unikátní projekt „DOTKNI SE 20.STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v Králíkách

Unikátní projekt „DOTKNI SE 20.STOLETÍ!“ aneb smysl muzeí v KrálíkáchNovinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíku

Kralický řopík je název expozice v LO č.111, který se stále více dostává do podvědomí veřejnosti. Samotná rekonstrukce tohoto objektu lehkého opevnění započala na konci srpna roku 2000 a až letos se podařilo sehnat významné kousky vnitřního vybavení, které stále chyběly.

Po několika měsících domlouvání s partnerským muzeem opevnění se podařilo získat Brněnskou lafetu vz.37, která se jako jediná dostala opravdu přímo do pevnůstek lehkého opevnění při chystané obraně naší vlasti v roce 1938. Lafetu, která sloužila pro uchycení kulometu ve střílně, se podařilo zajistit v téměř kompletním stavu. Několik chybějících komponentů se v poměrně krátkém času dohledalo a doplnilo. Návštěvníci díky tomu mohou vidět lehký kulomet vz.26 v lafetě vz.37 na jediném místě v Kralické pevnostní oblasti právě v expozici našeho "Kralického řopíku".

Do konce roku 1938 se podařilo vyrobit 5.000 kusů těchto lafet. Do dnešních dnů se předpokládá, že bylo dochováno cca 60 až 80 kusů. Z toho je tak polovina v provedení pro lehký kulomet.

Dalším exponátem jsou prvorepublikové pancéřové dveře vz. 37, na kterých je třeba provést ještě několik úprav, aby byli autentické pro místní oblast. Vyrábělo je totiž několik firem a v každé z nich se lišily různými detaily.

Od letošní sezóny se náš tým rozšířil o nové průvodce, což by návštěvníci měli poznat na častější otevírací době, během níž tyto nové zajímavé exponáty budou instalovány. V současné době je otevřeno každý druhý a poslední víkend v měsíci. Budeme se snažit objekt zpřístupnit každý víkend od konce dubna až do října. Díky letošní mírné zimě započal předsezónní provoz již na začátku března. Mimo otevírací dobu, kdy je "Kralický řopík" zpřístupněn veřejnosti, není vybavení instalované, aby se zamezilo odcizení vybavení.

Zdeněk Jenčík
(správce LO 111)

Novinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíku

Novinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíku

Novinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíku

Novinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíku

Novinky pro letošní sezonu na Kralickém řopíkuPietní akt k 100. výročí narození četaře Arnošta HRADA

Dne 5. dubna 2014 jsme mohli být účastni slavnostnímu pietnímu aktu.
Východočeský klubem celních veteránů společně se Svazem bojovníků za svobodu a Jednotou ČSOL Ústí nad Orlicí za účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického si společně s námi v sobotu připomněli 100. výročí narození četaře Arnošta Hrada, který spáchal v Pěchotním srubu K-S 14 „Ucihelny“ na protest proti mnichovské zradě sebevraždu dne 3. října 1938. Autorem fotoreportáže je pan Luboš Kozel, za poskytnuté fotografie děkujeme. Jsme rádi, že celní veteráni a spolky nezapomínají na minulost našeho národa.

Pietní akt k 100. výročí narození četaře Arnošta HRADA

Pietní akt k 100. výročí narození četaře Arnošta HRADADen vzniku samostatné čs. republiky na pevnosti K-S 14

Vzpomínková akce organizovaná Východočeským klubem celních veteránů se sídlem na Horní Lipce ve spolupráci s celními úřady pro Královéhradecký a Pardubický kraj se konala tradičně v obci narození autora prvního čs. celního zákona JUDr. Emila Martince v Horním Jelení dne 27. října 2013.

V odpoledních hodinách téhož dne pak pokračovala před Muzeem čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubem K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách. Tam všichni společně uctili památku padlých příslušníků finanční stráže z roku 1938 a vyjádřili přesvědčení, že tyto oběti nebyli marné.

Velkého ocenění se dostalo také dobrovolníkům a pracovníkům Muzea, kteří po dlouhá léta pečují o pevnost v zájmu společné paměti národa a spolupracují s celními veterány. Muzejní pracovníci a dobrovolníci převzali z rukou předsedy VKCV pana Bohumila Brandejse pamětní medaile Východočeského klubu celních veteránů. Bronzový stupeň obdrželi rotný Lukáš Pernický a pan Antonín Neterda, stříbrný stupeň pan Zdeněk Bárta a zlatý stupeň byl udělen Sekci K-S 14 Králíky, nevládní organizaci VHK ERIKA Brno, o.s. Tu převzal ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha.

Celé akce se zúčastnili náměstek ministra financí ČR RNDr. Ladislav Minčič, CSc. s generálním ředitelem Generálního ředitelství cel JUDr. Ing. Pavel Novotným a zástupci slovenské daňové a celní správy. Ze zástupců samosprávy se vzpomínkové akce zúčastnila starostka města Králíky Jana Ponocná a starosta Horního Jelení pan Petr Tupec.

Den vzniku samostatné čs. republiky na pevnosti K-S 14

Den vzniku samostatné čs. republiky na pevnosti K-S 14

Den vzniku samostatné čs. republiky na pevnosti K-S 14

Den vzniku samostatné čs. republiky na pevnosti K-S 14Muzuem K-S 14 a ÚMČ Praha 8 odhalili pamětní desku u hrobu četaře Arnošta HRADA

V den výročí po dlouhých 75 letech zásluhou 35. OS klubu Junáka Praha v čele s Vladimírem Chochulou a Úřadu městské části Prahy 8 - Karlín byla odhalena na rodinném hrobě pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi, který v osudný den 3. října 1938 spáchal sebevraždu na pevnosti Pěchotním srubu K-S 14 "U cihelny".

Komorní vzpomínkový pietní akt pořádají old skauti každý rok a navštěvují také
každročně Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky.

Společné zamyšlení tentokráte ve spojení Králíky - Praha bylo završeno společným odhalením desky menších rozměrů paní místostarostkou Prahy 8 Mgr. Vladimírou Ludkovou a ředitelem Muzea K-S 14 Králíky Ing. Richardem M. Sichou, kteří připoměli ve svém krátkém vystoupení význam této vzpomínky a zamyšlení nad obranou v roce 1938 pro společnou paměť národa. Akci zdokumentoval vedoucí odboru kultury ÚMČ Ing. Petr Bambas. Za odbornou veřejnost se akce účastnila akce také Mgr. Marina Hužvárová z Akademie věd ČR. Stafáž u pomníku zajistili členové Klubu vojenské historie KVH Armfort Praha a společně se skauty uctili všichni památku A. Hrada a všech obětí nacismu minutou ticha.

Četař Arnošt Hrad, který spáchal sebevraždu v pevnosti v říjnu 1938 na protest proti Mnichovské zradě zanechal tři dopisy na rozloučenou, své matce, veliteli a kamarádům. Po převozu do červené Vody zemřel. Vojenský pohřeb se konal později v jeho rodišti, Praze – Bohnicích.

V Muzeu K-S 14 se nachází busta četaře od moravského sochaře Ondřeje Štočka s rozsáhlou expozicí věnovanou mj. i problematice Mnichovské zrady. V roce 2014 uplyne 100 let od narození četaře.

Muzuem K-S 14 a ÚMČ Praha 8 odhalili pamětní desku u hrobu četaře Arnošta HRADA

Muzuem K-S 14 a ÚMČ Praha 8 odhalili pamětní desku u hrobu četaře Arnošta HRADA

Muzuem K-S 14 a ÚMČ Praha 8 odhalili pamětní desku u hrobu četaře Arnošta HRADA

Muzuem K-S 14 a ÚMČ Praha 8 odhalili pamětní desku u hrobu četaře Arnošta HRADA
Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici

Dne 12. září 2013 na základě badatelských programů muzejní spolupráce navštívila pracovní skupina Muzea K-S 14 „ U cihelny “ Muzeum a Památník v Gross – Rosenu, kde byl zřízen během II. světové války nacistický koncentrační tábor. Důvodem návštěvy byl i fakt, že v říjnu 1944 byla v sousedství závodu Fahrzeug u. Motorenwerke v Grulichu – Králíkách založena pobočka tohoto tábora. Tábor neexistoval dlouho, pouhých osm měsíců, avšak v evidenci KT Gross - Rosen se jako pobočka nachází. Němým svědkem je dodnes i jméno „GRULICH“ na žulovém památníku přímo v areálu bývalého tábora mezi stovkou ostatních desek.

Jednání obou delegací probíhalo v budově muzea, přímo v prostorách bývalého KT Gross – Rosen v polské Rogoźnici. Za polskou stranu se jednání zúčastnili zástupce ředitele Muzea Andrzej Gwiazda a vedoucí osvětového oddělení paní Grazyna Choptiany. Za muzeum K-S 14 pak byli přítomni stálý zástupce muzea K-S 14 v Polsku pan Mgr. Janek Lak, kurátor sbírek Jiří Panuš, průvodce pan Antonín Neterda a knihovnice - archivářka paní Marta Neterdová.

Delegace muzea K-S 14 předjednala v muzeu Gross-Rosen možnou instalaci expozice ve svých prostorách v Králíkách, což pracovníci polského Muzea uvítali a přislíbili pomoc, zvláště v oblasti trojrozměrných artefaktů a obrazového materiálu. Delegace K-S 14 se zajímala mj. také o průběh Muzejní noci v Rogoźnici a výměnu informací v oblasti popularizace obou muzeí včetně Památníku obětem internace Králíky, jehož je Muzeum K-S 14 zřizovatelem. Pracovníci polského muzea přislíbili návštěvu na Muzejní noci v ČR v příštím roce.

Předmětem jednání bylo také dohodnout návštěvu ředitelů obou muzeí, tentokrát v ČR v Králíkách v roce 2014 s výměnou zkušeností v oboru a prohlídkou Pěchotního srubu K-S 14 a jeho sbírek včetně návštěvy Památníku obětem internace Králíky na Hoře Matky Boží.

Při prohlídce bývalého koncentračního tábora pak králičtí za Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ a za Památník obětem internace Králíky položili věnec u pomníku – mauzolea čtyřiceti tisícům objetí německého nacismu.

-pnš-/ -rms-

Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici

Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici

Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici

Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici


KL Gross-Rosen – Lager GRULICH v souvislostech

Tábor Gross-Rosen byl založen v srpnu 1940 jako pobočka KL Sachsenhausen. Vězňové byli předurčeni do práce v místním lomu na žulu. První transport do Gross-Rosenu, polské Rogoznice dorazil 2. srpna 1940.

Dne 1. května 1941 získal pracovní tábor Gross-Rosen statut samostatného koncentračního tábora. V prvních dvou letech jeho existence, byl táborem uzpůsobeným pro těžbu žuly v kamenolomu. Vražedná 12-ti hodinová práce, hladové porce jídla, nedostatečná lékařská péče, neustálé špatné zacházení a terorizování vězňů nejenom ze strany posádky SS, ale i samotných vězňů ve vyšších funkcích byly důvodem vysoké úmrtnosti. A tak byl KL Gross-Rosen znám jako jeden z nejkrutějších koncentračních táborů.

Hlavní rozšíření tábora připadá na rok 1944, kdy se mění rovněž i jeho charakter. Mimo centrály v Gross-Rosenu vzniká mnoho odboček (asi 100) umístěných především na území Dolního Slezska a v oblasti Sudet (Králíky). K největším odbočkám patřily KL v Jelczu, čtyři tábory ve Wroclavi, dále pak v Brzegu Dolnym, v Kamenné Hoře a v Horách Sových.

Přes KL Gross-Rosen – mateřský tábor plus jeho odbočky – prošlo cca 125 000 vězňů. V tomto množství jsou zahrnuti i vězňové tzv. neregistrovaní, kteří byli do tábora převezeni k popravám, např. 2 500 zajatců Rudé armády.

K nejpočetnějším národnostním skupinám, které prošly Gross-Rosenem a jeho pobočkami byli Židé z různých států Evropy, dále Poláci a obyvatelé bývalého Sovětského svazu. Odhad množství obětí tábora Gross-Rosen činí na 40 000 osob. K nejtragičtějším obdobím v jeho dějinách patří jeho evakuace. Během těchto transportů, (někdy takřka několikahodinových) zahynuly tisíce vězňů.

-pnš-Slavnostní představení zrekonstruovaného rodného domu
Jana KUBIŠE veřejnosti

Dne 22. 6. 2013 - Dolní Vilémovice
Pozvánka v pdf (2,8 MB)Muzejní noc 2013

Muzejní noc 2013Návštěva pracovníků Muzea K-S 14 „U cihelny“ a Památníku obětem internace Králíky v Archivu bezpečnostních složek v Praze

Dne 22. března 2013 se uskutečnila plánovaná návštěva pracovníků Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „Cihelny“ Králíky a Památníku obětem internace do Archivu bezpečnostních složek v Praze. S ohledem na povahu věci a dlouhodobou spolupráci při dohledávání dokumentace při vzniku Památníku obětem internace v klášteře Redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách, jehož je Muzeum zřizovatelem, se akce zúčastnil ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha a sestra Vojtěcha Zikešová, předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí České republiky, která má k poutnímu místu na Hoře Matky Boží, kde je Památník umístěn, obzvláště osobní vztah, neboť i ona v něm strávila s dalšími sestrami několik let jako řeholnice.

Návštěva pracovníků Muzea K-S 14 „U cihelny“ a Památníku obětem internace Králíky v Archivu bezpečnostních složek v Praze

Jednání proběhlo v duchu dosavadní spolupráce, která trvá již od roku 2006, a jejích dalších rozvíjejících se možností. Za Archiv bezpečnostních složek jednání vedla ředitelka archivu PhDr. Zlatuše Kukánová a za Muzeum K- S 14 Králíky Ing. Richard M. Sicha. Zástupci ABS, Mgr. Lubomír Augustín a zástupce ředitele ABS Mgr. Kugler v průběhu dne prezentovali specifika uložení archiválií provenience bezpečnostních složek bývalého Ministerstva vnitra ČSR a ČSSR v návaznosti na bezpečnostní sbory, II. a III. odboj, kterými se Muzeum K-S 14 zabývá, a také na perzekuci mužských řeholí, kterou Památník obětem internace popisuje.

Muzeum K-S 14 formou „dokumentačního“ střediska zachycuje na nedalekém pracovišti knihovny („Knihovna generála Mašína“ na Velkém náměstí v Králíkách) nejen osudy 530 řeholníků, kteří prošli internací v době nesvobody, ale i analogické souvislosti působení orgánů StB a Ministerstva vnitra v rámci Králík a blízkého okolí. Tyto orgány se podílely na perzekuci obyvatelstva a potlačování svobody slova, zabavovaní literatury a přípravě procesů s řeholníky v 60. letech 20. století. Jednalo se např. o akce „REDIS“ a montáže odposlechů v klášteře, opatření „DURAL“ a další akce. V Muzeu lze již dnes díky spolupráci s ABS Praha uplatnit některé žádosti o rešerše ze strany řeholí nebo příbuzných řeholníků, kteří byli v Králíkách internací postiženi nebo omezeni na osobní svobodě. Díky pozitivnímu přístupu ABS Praha nejen ke snaze Muzea K-S 14 o vybudování Památníku obětem internace, ale i souvisejícího dokumentačního centra a knihovny, tak vzniká moderní přístup kooperace, na který jsme zvyklí na obdobných místech utrpení a vzdoru. Památník se inspiruje institucemi vzniklými v sousedním Německu nebo Polsku (Dachau, Mauthausen atd.), kde dochází ke vzdělávání přímo v místě.

Prohlídka samotného Památníku je možná dle otevírací doby provozovatele a aktuálně je možné dohledat veškeré informace na webu, viz níže.

V rámci jednání si delegace v ABS Praha prohlédla prostory pro trvalé uložení archiválií, studovnu, pracoviště lustrací a rešerší. Byly řešeny některé právní aspekty další vzájemné spolupráce mezi Muzeem K-S 14 (včetně Památníku) a Archivem bezpečnostních složek ve věci poskytovaní informací, badatelských žádostí a rychlosti jejich vyřizování s ohledem na kapacitní možnosti. Zástupce Muzea Ing. Richard M. Sicha zdůraznil strategickou polohu (blízkost) města Králíky pro některé badatele ze Slovenska, zejména ohledně mužských řeholí, kteří se obracejí na Muzeum ve věci dohledání údajů k internaci svých někdejších spolubratrů. Dále byla řešena účelnost a návaznost z hlediska dohledání podkladů do bakalářských, diplomových či odborných prací v místě, kde byl centralizační klášter v 50. letech 20. století zřízen (prakticky se jedná o badatelnu v knihovně na Velkém náměstí). Ve věci bádání dokumentace v místě utrpení a internace řeholí názor z pohledu etického a vzdělávacího sdílela i zástupkyně KVPŽR sestra Vojtěcha Zikešová. Stejný přístup lze uplatnit i v případě využití pevnostního objektu K-S 14, kde přichází v úvahu nahlédnutí do kopií materiálů v badatelně Muzea (při dodržení všech zákonných podmínek).

Právě tato zkušenost s pátráním v Archivu bezpečnostních složek z posledních let je velmi zajímavá. Jedná se o poskytnutí donedávna utajovaného a nyní odtajněného svazku „LIPKA“, který byl zpřístupněn na vyžádání pracovníkům Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Díky tomuto kroku se bude mít možnost návštěvnická veřejnost seznámit se skutečným využitím hlavního objektu Muzea ze strany někdejších orgánů Ministerstva vnitra v 70. letech 20. století.

Objekt K-S 14 „U cihelny“ sloužil od roku 1970 do roku 1989 pro potřeby I. správy Federálního ministerstva vnitra, resp. Sboru národní bezpečnosti, tedy Hlavní správy rozvědky ČSSR jako záložní vysílací/příjímací stanice pro šifrované zprávy agentům do zahraničí. Objektový svazek obsahuje nejen technická data a okolnosti stavebních úprav budování objektu, oplocení a situaci v místě a okolí, ale také vyjednávací dokumentaci orgánů FMV a SNB s orgány místní Veřejné bezpečnosti, Místního národního výboru v Prostřední Lipce a celou řadu zajímavých historických dokumentů, které pomohou napravit léta opakované omyly a vysvětlit další fakta formou zajímavých výstav v rámci pevnostního Muzea. Dokumenty obsahují i další související zpřístupněné svazky z tzv. akce „KAHAN“, která probíhala i na území Rokytnice a na dalších místech bývalé ČSSR.

Objasňováním tzv. bílých míst naší historie za pomoci archivních dokumentů na Králicku významně pomáhají muzejníci a historici při zveřejňování historických faktů vztahujících se k období tzv. studené války a období po roce 1948. Archivní prameny z období totalitního režimu po roce 1948 poukazují na mnohdy bizarní využití jak klášterních objektů pro násilnou internaci a soustředění řeholníků a jejich izolaci od společnosti, tak i objektů prvorepublikového opevnění pro jiné účely, než pro které byly předurčeny. Stop všemožných táborů z obou totalit a míst sloužících k perzekuci obyvatel nalézáme a budeme stále nalézat, a to nejen v regionu, mnoho. Časté připomínání utrpení národa a jeho zotročování, stejně jako jeho pasivní i odvážné aktivní rezistence tak může přispět k neopakování totalit v čase budoucím.

Informace o otevírací době a prohlídkách Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky naleznete na http://cihelna.militaryclub.info/informace a Památníku obětem internace Králíky na www.pamatnikkraliky.cz nebo http://poutnidum.czPamátník obětem internace KrálíkyPF 2013Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Dne 27. října 2012 se i za nepřízně počasí konal v našem Muzeu tradiční pietní akt k výročí založení státu. Východočeský klub celních veteránů s hosty ze Slovenska společně s generálním ředitelem Celní správy ČR generálem Dr. J. Novotným a starostkou města uctili památku zemřelých příslušníků Finanční stráže v roce 1938. Při této příležitosti obdrželi dva naši dobrovolníci muzea za spolupráci v oboru historie celnictví Ing. Richard M. Sicha a Mgr. Martin Šesták Pamětní medaili Dr. Emila Martince.

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14

Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14      Pietní akt k výročí založení státu na K-S 14NHL - nekonečné hrabání listí, děkujeme skautům!

Že nevíte co je to u nás NHL? Ano Nekonečné Hrabání Listí, aneb skrytá práce na pevnosti, aby se vám u nás na jaře zase líbilo. Děkujeme skautům z Jalubí u Uherského Hradiště za pomoc, které si vážíme. Zatímco podzimní dobou jiní sedí u TV a nadávají vždy a na vše, jiní (je jich málo) pomáhají. Děkujeme Vám!

NHL - nekonečné hrabání listí     NHL - nekonečné hrabání listí

NHL - nekonečné hrabání listí     NHL - nekonečné hrabání listíUpřímná soustrast

Se zármutkem jsme se dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí našeho kamaráda a kolegy Emila a připojujeme se s upřímnou soustrastí rodině k další členům široké pevnostní historické obce ke které Emil přispíval a patřil.

Čest jeho památce!

Pracovníci Muzea K-S 14

Emil TrojanOtevření Památníku obětem internace Králíky

V roce 2006 vznikla v Muzeu čs. opevnění z let 1935 – 1938, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny” myšlenka zpracování velkého místního tématu, ke kterému jsme cítili velký dluh. Tím tématem byla centralizace řeholních bratří v 50. letech v klášteře na Hoře Matky Boží u Králík. V pátek 27. dubna 2012 bylo završeno několikaleté úsilí mnoha lidí, kteří se zpracování tohoto tématu intenzivně věnovali. Proběhlo totiž slavnostní otevření Památníku obětem internace, umístěného v prostorách výše zmiňovaného kláštera. Památník je výsledkem spolupráce tří subjektů – Muzea K-S 14 „U cihelny“, Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristů a firmy JK Consulting group. Mapuje období let 1950 – 1960, kdy klášter fungoval jako jeden ze sedmi centralizačních klášterů pro řeholníky v Československu.

Kolem 15. hodiny přijel na Horu Matky Boží Jeho Eminence Mons.  kardinál Dominik Duka, aby se zúčastnil slavnostní vernisáže u příležitosti otevření Památníku. Dalšími velmi vzácnými hosty, kteří i přes svůj vysoký věk vážili dlouhou cestu, byli řeholníci, kteří centralizací v Králíkách prošli. Jedinou zástupkyní ženských řeholí byla matka Vojtěcha, představená Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie. Tato kongregace strávila v Králíkách z donucení přes čtyřicet let, od roku 1960, kdy zde byl zrušen centralizační klášter pro řeholníky. Dále se aktu otevření zúčastnila náměstkyně ministryně kultury Anna Matoušková, zástupce Pardubického kraje Miroslav Stejskal a samozřejmě zástupci zřizovatelů – ředitel Muzea K-S 14 „U cihelny“ Richard M. Sicha, provinciál Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristů P. Josef Michalčík a jednatel firmy JK Consulting group Josef Kubiš.

Po vysvěcení Památníku kardinálem Dukou se otevřely jeho dveře prvním vzácným hostům. Autoři výstavy Richard M. Sicha a Petra Gabrielová ochotně provázeli expozicí a podávali doplňující informace. Pro zájemce sloužil kardinál Duka od 17.00 v Poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie pontifikální mši, které se zúčastnili jistě i nevěřící. Po mši byl u příležitosti slavnostního otevření uspořádán koncert známých operních pěvců Jiřího Rajniše, Barbory Kmentové-Rajnišové, Jiřího Rajniše, ml., flétnisty Tomáše Johancsíka a klavíristky Jitky Nešverové.

V následujících dvou dnech navštívily Památník stovky lidí. Mnozí z nich mají období 50. let v živé paměti a mnoho místních má také vzpomínky na řeholníky v klášteře, popřípadě na to, jak se dlouhá desetiletí museli Hoře Matky Boží vyhýbat. Památník je v celé České republice ojedinělým projektem, prvním, zabývajícím se výhradně perzekucí církví komunistickým režimem. Doufáme, že nová expozice přispěje k oživení zájmu o tuto problematiku a k tomu, aby bezpráví spáchané na nevinných ve zdech zdejšího kláštera nebylo zapomenuto. 

Autorka článku Mgr. Lucie Votrubcová

Otevření Památníku obětem internace KrálíkyFotogalerie z otevření Památníku obětem internace Králíky

Na internetové prezentaci www.pamatnikkraliky.cz byla zveřejněna fotogalerie z otevření Památníku obětem internace Králíky.

fotogalerie z otevření Památníku obětem internace KrálíkyPODPOŘTE naše Muzeum K-S 14 na Facebooku, malí i velcí, můžete napsat Vaše zážitky a přidat zajímavé foto.

Váš tým K-S 14

facebookKoncert

Při příležitosti otevření Památníku obětem internace Králky se dne 27. dubna 2012 v 18.30 hodin v klášteře na Hoře Matky Boží koná koncert.

Koncert

Plakát ke stažení ve formátu pdf (1,78 MB)Pěchotní srub K-S 14 v České televizi

Česká televize v rámci seriálu z dokumentárního cyklu „V kůži předků“ uvede díl s názvem „Voják“, který diváky zavede do Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“. Díl pořadu bude vysílán dne 5. března 2012 v 16.20 hodin na ČT 2. Diváci budou mít možnost shlédnout složité zvládnutí svěřených zbraní a výstroje v 30. letech minulého století, ale dozví se také něco o mimořádných událostech v tomto objektu v pohnutých dnech září roku 1938. V režii a dramaturgii pražského režiséra Miloslava Kučery tak vznikla celá řada dílů pořadu o dobových povoláních a dovednostech. Vojenské povolání v seriálové řadě patří k nejzajímavějším. Objekt K-S 14 s ohledem na jeho výjimečnost nebyl vybrán zcela náhodně. Smrt četaře Arnošta Hrada na podzim 1938 v tomto objektu dodnes vyvolává vzpomínky i dohady historiků i návštěvníků Muzea. Muzeum se stalo připomínkou krize 30. let v období mnichovské zrady. Díl se prolíná s dobovými vstupy odehranými přímo v pevnosti a na opevnění v nedalekém Lichkově, divák bude mít možnost seznámit se s autentickým používáním pěchotních a pevnostních zbraní, telefonních ústředen a spoustu dalších zajímavostí z vojenského života. Další seriálové díly bude možné shlédnout i na webových stránkách České televize. (-rms-)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319925877-v-kuzi-predku/211563230180010-vojak/

Pěchotní srub K-S 14 v České televiziČlen našeho muzea odměněn při příležitosti dne celníků ČR

Členovi naší muzejní rady mjr. Ing. Marcelovi Šuštiakovi, byla dne 26.1.2012 udělena stříbrná medaile za vzornou službu. Dostal ji za příkladnou spolupráci s Celní správou ČR v oblasti celní historie, za udržování tradic a posilování firemní kultury.

Toto ocenění mu při příležitosti Mezinárodního dne celníků odevzdal Generální ředitel Generálního ředitelství cel České republiky brigádní generál JUDr. Ing. Pavel Novotný za přítomnosti I. náměstka ministerstva financí ČR RNDr. Ladislava Minčič, CSc., MBA.
Marcel Šuštiak působí jako člen muzejní rady v Muzeu čs. opevnění z let 1935-1938 pěchotní srub KS 14 "u Cihelny" v Králíkách od roku 2009. Jako publicista od roku 2007 pravidelně přispívá do časopisu slovenské celní správy Colné aktuality. Za toto období napsal více než 50 článků z historie celnictví a finanční správy. Věnuje se hlavně tématům, které dosud nebyly zpracovány. O historii celnictví a finanční správy přednáší posluchačům v celních kurzech. V roce 2011 mu byla udělena stříbrná medaile GŘ CR ČR za vzornou službu u příležitosti 100. výročí Cu Žilina. (-red-)

Člen našeho muzea odměněn při příležitosti dne celníků ČR

Člen našeho muzea odměněn při příležitosti dne celníků ČR

Člen našeho muzea odměněn při příležitosti dne celníků ČR

Člen našeho muzea odměněn při příležitosti dne celníků ČR


Udelení vyznamenání

Dňa 28. októbra 2011 generálna riaditeľka Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, pri príležitosti slávnostného uctenia si pamiatky padlých príslušníkov Finančnej stráže ČSR v Králíkách (Česká republika), za významný podiel pri dokumentácii histórie československej colnej správy udelila:

„Zlatú medailu – za vzornú službu“

Jiřímu Panušovi, colníkovi vo výslužbe, Česká republika.

Udelení vyznamenání

Oznámení o udělení vyznamenání - ke stažení ve fromátu pdf (100 kB)Uctění památky Finanční stráže celními správami ČR a SR

V Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách se v rámci oslav vzniku samostatného československého státu v pátek dne 28. října 2011 konal společný pietní akt Celní správy České republiky a Colné riaditeĺstvo Slovenské republiky. V odpoledních hodinách obě bezpečnostní složky uctily památku zavražděných příslušníků finanční stráže v době zvýšeného ohrožení republiky v roce 1938 a položili věnce k pamětním deskám v objektu.

Obou událostí se zúčastnil 1. náměstek ministra financí ČR RNDr. Ladislav Minčič, MBA, CSc., generální ředitel Generálního finančního ředitelství Ing. Jan Knížek, generální ředitel Generálního ředitelství cel brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný, generální ředitelka Colného riaditeĺstva Slovenské republiky plk. Ing. Mária Machová, PhD., starosta Horního Jelení Petr Tupeca a čestné jednotky celních správ ČR a SR. Za město Králíky uctila památku starostka města Jana Ponocná a za Muzeum K-S 14 „U cihelny“ jeho ředitel Ing. Richard M. Sicha.

Po ukončení slavnostního aktu bylo podepsáno společné memorandum o spolupráci mezi Celní správou České republiky, Colnym riaditeĺstvom Slovenské republiky a Muzeem K-S 14 „U cihelny“, které v sobě zahrnuje jediný, veřejnosti přístupný památník finanční stráže v Česku. Pevnostní muzeum také po léta shromažďuje písemné i trojrozměrné materiály k působení tohoto sboru v kraji.

Součástí akce bylo také slavnostní odhalení pamětní desky JUDr. Emilu Martincovi – 1. odborovému přednostovi prvorepublikového ministerstva financí a významnému organizátoru tehdejší celní služby před městským úřadem v Horním Jelení.

(Muzeum K-S 14)

Uctění památky Finanční stráže celními správami ČR a SR

Uctění památky Finanční stráže celními správami ČR a SR

Uctění památky Finanční stráže celními správami ČR a SR  

Uctění památky Finanční stráže celními správami ČR a SRMuzeum čs. opevnění K-S 14 Králíky na Ústeckoorlicku převzalo do sbírek další část osobních předmětů Ctirada a Josefa Mašínových

Bratr nedávno zesnulého účastníka III. československého oboje Ctirada Mašína Josef, poslal do sbírek Muzea čs. opevnění z let 1935-38, pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky z USA další soubor pozoruhodných předmětů jak z pozůstalosti svého bratra, tak svých osobních věcí z působení v armádě Spojených států v 50. letech minulého století. Exponáty po pohřbu Ctirada Mašína převzal v Praze zástupce pevnostního muzea Petr Svoboda.

Mezi nejpozoruhodnější předměty dokumentujících danou dobu a život obou bratrů lze z celkových 35 exponátů označit Ctiradovu kravatu a kožený opasek se sponou s parašutistickým motivem, osobní hrneček na kávu z doby působení v Západním Německu s motivem Berlína, vojenské výukové materiály z doby působení v U.S.Army (1954) a osobní vojenskou čepici Josefa Mašína k polní uniformě. Josef Mašín tak nyní doplnil soubor vojenských nášivek a předmětů, které předal nedávno, ještě za života bratra Ctirada, zástupcům pevnostního muzea  při návštěvě Mnichova.

Ctirad Mašín, který byl za účasti delegace z ČR pochován s vojenskými poctami před několika dny v americkém Clevelandu, byl vyznamenán in memoriam ministrem obrany ČR. Působil společně se svým bratrem Josefem v armádě Spojených států jako zástupce velícího seržanta v tzv. Special Forces.

Pevnostní muzeum disponuje v současné době nejrozsáhlejšími sbírkami předmětů, které se vztahují k odbojové skupině bratrů Mašínů. Předání sbírek Muzeu v Orlických horách není nikterak náhodné. Rodina Mašínova uzavřela s pevnostním muzeum, jehož zřizovatelem je nezávislá nevládní nezisková organizace VHK ERIKA Brno, společné Memorandum. Cílem je tak dokumentovat období 50. let z obou stran železné opony a pomocí sbírkotvorné a vystavovatelské činnosti zpřístupnit veřejnosti některé historické události. Pevnostní muzeum se dlouhodobě zabývá problematikou I., II, a III. československého odboje bez vyjímek. Je také zřizovatelem Památníku obětem internace v klášteře na Hoře Matky Boží v Králíkách, který bude otevřen v roce 2012.
Sestra bratrů Mašínových Zdeňka, také nedávno převzala záštitu nad studijní knihovnou Muzea, která nese jméno otce všech sourozenců „generála Mašína“. Svůj specifický vztah tak zachovává rodina i Králickému regionu a tamnímu úsilí pevnostního muzea dokumentovat nejtěžší období našich dějin v pohraničí. V nedaleké obci Dolní Lipka žil příbuzný bratrů Mašínů, armádní důstojník Ctibor Novák, který byl komunisty uvězněn a později popraven.

Rodina Mašínových zasáhla do moderní historie hned několikrát. Josef Mašín, otec obou bratrů, byl jedním z nejvýznamnějších odbojářů a bojovníků proti nacistům. V roce 1942 byl nacisty uvězněn a později popraven. Jeho manželka Zdena, byla pronásledována a vězněna v dobách nacistické okupace i později za komunistického režimu. Zemřela přímo ve vězeňské cele bez poskytnutí jakékoli pomoci.

Sestra bratrů Mašínů Zdeňka, kterou vychovávala babička, žila celá léta v Československu pod neustálým dohledem komunistické Státní bezpečnosti. Ozbrojená odbojová činnost a pozdější dramatický odchod obou bratrů na Západ dodnes názorově dělí Českou veřejnost.

Předměty budou mít možnost návštěvníci Muzea vidět na tematických výstavách vztahujících se k problematice osudů rodiny Mašínových, čs. emigraci, regionu a III. odboji.

Muzeum čs. opevnění K-S 14 Králíky na Ústeckoorlicku převzalo do sbírek další část osobních předmětů Ctirada a Josefa MašínovýchVyhlášení výběrového řízení na funkci ŘEDITELE - ŘEDITELKY příspěvkové organizace Regionálního muzea v Litomyšli (pdf - 414 kB)Josef Mašín daroval do Česka pozoruhodné exponáty

V neděli dne 17. 7. 2011 v deset hodin proběhla v centru Mnichova netradiční schůzka. Do svého někdejšího působiště zavítal Josef Mašín, který zde konal službu pod vlajkou USA v 50. letech minulého století v tzv. západní zóně. Bratři Mašínové, kteří za dramatických okolností opustili komunistické Československo a doslova se prostříleli v 50. letech na západ inspiroval k napsání nejedné publikace a nadále dělí českou veřejnost na několik táborů, zastánců i odpůrců. Příběh bratrů Mašínových láká historiky dlouhodobě i s ohledem na historii celé rodiny, neboť jejich otec, hrdina, generál, i.m. Josef Mašín, popravený nacisty za odbojovou činnost, patřil mezi nevýznamnější postavy čs. protinacistické rezistence.

V roce 2010 uzavřela rodina Mašinových společné memorandum s nestátním Muzeem čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubem K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách, které se zabývá problematikou I., II. a III. čs. odboje. Při muzeu funguje rovněž muzejní knihovna „generála Mašína“. Josef Mašín se rozhodl neziskovou aktivitu v Česku podpořit a věnoval do sbírek předměty, které se váží k jeho vojenské službě v armádě USA. V budoucnu tak budou moci spatřit návštěvníci pevnosti v Králíkách na výstavách jeho osobní výsadkářský baret, jmenovky nad kapsu stejnokroje, divizní nášivky, ale také zlacený hodinkový pásek bratra Ctirada Mašína z vojny a americký střelecký vojenský odznak „puška“ a „minomet“. K neméně zajímavým také patří nášivka 11. výsadkové divize americké armády dislokované v obsazeném Mnichově v 50. letech.

Přírůstky do sbírek, které tak budou rozšířeny celkem o čtrnáct nových položek, si pracovníci pevnostního muzea velmi považují. Celkem 14 předmětů převzali převezli do ČR ředitel pevnostního muzea (Vojensko-historický klub ERIKA Brno, občanské sdružení) Ing. Richard M. Sicha a zástupce muzea pro zahraniční aktivity Petr Svoboda. Veřejnost má tak šanci se seznámit se všemi částmi svých dějin a jejich aktérů bez ohledu na oficiální postoje politiků nebo státních institucí. Každý si má možnost udělat názor. Dobové předměty a dokumenty tak pomáhají návštěvníkům muzeí se orientovat v době a čase, zapamatovat si události a pozastavit se nad poznáním vlastních dějin. Sbírky z historie bezpečnostních sborů v Muzeu K-S 14 „U cihelny“ dislokované v Králíkách patří v rámci Pardubického kraje k velmi zajímavým.

Příběh bratrů Mašínů nedávno publikovaný v knize „Cesta na severozápad“ vyvolala velký zájem veřejnosti. Několik aktérů odchodu z Československa bylo tehdy dopadeno av 50. letech popraveno. Milan Paumer, kterému se podařilo s bratry Mašínovými opustit Československo se do ČR vrátil, avšak v minulém roce náhle zemřel. Bratři Mašínové zatím o návratu do ČR neuvažují a žijí trvale v USA.

Josef Mašín daroval do Česka pozoruhodné exponáty

Josef Mašín daroval do Česka pozoruhodné exponáty

Josef Mašín daroval do Česka pozoruhodné exponáty


 

AKCE CIHELNA 2011 V KRÁLÍKÁCH SE BLÍŽÍ!
UŽ DNES JE ZNÁM PODROBNĚJŠÍ PROGRAM, TÉMATA UKÁZEK, ČÁST TECHNIKY, KTEROU BUDE CIHELNA 2011 PREZENTOVAT A TAKÉ INFORMCE O DOPROVODNÝCH AKTIVITÁCH:

Akce Cihelna se koná každoročně koncem srpna. Je to živá vzpomínka zaměřená na vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Její součástí je několik bojových ukázek v režii vojensko-historických klubů převážně s tématem druhé světové války, presentace současných ozbrojených a záchranných složek, výstava vojenské historické techniky a mnoho dalšího. Akce Cihelna 2011 se koná ve dnech 19. – 21. srpna. Bojové ukázky proběhnou v sobotu 20. srpna 2011.

Další podrobné informace najdete na: http://www.akcecihelna.com  

PROGRAM: http://www.akcecihelna.com/program.php 

DOPROVODNÝ PROGRAM: http://www.akcecihelna.com/doprovodne_akce.php?cat=Muzejní noc na Cihelně 2011

Muzejní noc na Cihelně 2011PAMĚTNÍ MEDAILE MUZEÍ

Králicko – V letošním roce doplní nabídku předmětů pro sběratele a příznivce čs. opevnění unikátní série medailí nazvaná Muzea čs. opevnění – Králická pevnostní oblast.

PAMĚTNÍ MEDAILE MUZEÍ

Vydání medailí má podpořit propagaci zdejších muzeí a historie čs. opevnění. Medaile o průměru 32 mm vyrobené z patinované mosazi budou mít na líci odlišné motivy – jako první to budou Dělostřelecká tvrz Bouda – srub K-S 22a, Dělostřelecká tvrz Hůrka – srub K-S 11 a Pěchotní srub K-S 14 U cihelny.

Další motivy na lícní stranu medaile jsou v přípravě. Rubová strana medaile bude pro všechna provedení stejná – jde o stylizovaný výřez pamětního odznaku Ředitelství opevňovacích prací.

Vyrobené medaile budou jednotlivě prodávat pouze muzea v Králické pevnostní oblasti a v prodeji budou rovněž při různých zvláštních příležitostech a výročích, například při akci Cihelna. První kusy se do prodeje dostanou v průběhu měsíce května. Cena základní varianty medaile, provedené v patinované mosazi a balené v plastové kapsičce, by podle sdělení Společnosti přátel čs. opevnění neměla přesáhnout 35 korun. (tz)

Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/novinka-pametni-medaile-muzei20110512.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletPAMÁTNÍK OBĚTEM INTERNACE

Památník obětem internace na Hoře Matky Boží v Králíkách bude otevřen v roce 2012.

Tisková zpráva březen 2011 ke stažení ve formátu pdf (165 kB)

Tisková zpráva březen 2011 ke staženíNovinky v Muzeu čs. opevnění z let 1935-38,  Pěchotním srubu
K-S 14 „U cihelny“

Nově vybavená levá kasemata stálou expozicí o čs. opevnění a jeho výstavbě, informace o zkouškách německé armády na objektu i v blízkém okolí, nové dosud nezveřejněné fotografie po odstřelu obou pancéřových zvonů, střela „Röchling“ v části objektu a spoustu dalšího lze shlédnout v Muzeum pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ .

Stálá expozoce

V březnu 2011 přivítá pevnost první návštěvníky touto nově otevřenou stálou expozicí, která je výsledkem práce dobrovolníků muzea a týmu oborníků.

Moderní expozice se nachází v technicky odvlhčeném prostředí odděleném od ostatních částí pevnosti tak, aby veřejnost mohla shlédnout exponáty pocházejících většinou z nálezů při opravách pevnosti, které jsou choulostivé na klima v prostředí. S ohledem na události, kterými prošel pěchotní srub od konce II. světové války, si milovníci opevnění, ale i ostatní turisté, přijdou na své. Pro „fajnšmekry“ je zajímavostí replika mechaniky k dělostřelecké oponce instalované německou armádou ve 40. letech 20. století. Nové modely takřka celé králické pevnostní oblasti dotvářejí a zatraktivňují celou problematiku. V průběhu náročné rekonstrukce byla také opravena odolná podlaha v kasematě novou technologií a dotvořeny chybějící části vzduchotechniky. Expozice vznikala za podpory Ministerstva kultury ČR a odvlhčení za podpory Pardubického kraje.

Stálá expozoce

Na zahájení sezóny zveme všechny návštěvníky k prohlídce tohoto významného pevnostního muzea v Pardubickém kraji, Pěchotního srubu K-S 14, který je němou připomínkou odhodlání k obraně vlasti ve 30. letech 20. století.PF 2011Nález unikátní střely

V objektu Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách byl učiněn během rekonstrukce zajímavý nález. Jedná se o unikátní střelu typu „Röchling“, která pochází ze 40. let minulého století, kdy německá armáda prováděla na území Králicka testy svých vyvíjených střel a jejich působení na objekty čs. opevnění. Muzejníci ponechali zbývající kus střely v původním lůžku s ponechání průstřelu zdiva a provedli konzervační práce. Röchling se nachází v levém bojovém zvonu pevnosti. Návštěvníci tak mohou od měsíce září tento unikát shlédnout na vlastní oči a to doslova v jejich výšce. S ohledem na charakter zbytku střely není tento atypický prvek v Muzeu již nebezpečný. Stal se němým dokladem odolnosti této významné vojenské stavby.

Nález unikátní střely Nález unikátní střelynewDcera s vnučkou generála Mašína navštívila  Muzeum K-S 14

Dcera s vnučkou generála Mašína navštívila Muzeum K-S 14

V sobotu dne 11. září přiletěla mimořádně do České republiky vnučka účastníka II. odboje popraveného nacisty, generála Josefa MAŠÍNA a dcera Josefa MAŠÍNA. Důvodem její návštěvy bylo mimo jiné podepsání deklarace s představiteli Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách. Obsahem deklarace je propůjčení jména generála MAŠÍNA muzejní knihovně, kterou v Králíkách využívá nejen dobrovolnické muzeum zřízené občanským sdružením Vojensko-historickým klubem ERIKA Brno, ale i odborná veřejnost. Vnučka generála MAŠÍNA, Sandra MASIN z Kalifornie (USA) navštívila ČR mimořádně nedlouho po pohřbu Milana PAUMERA, který opustil Československo za dramatických okolností společně s jejím otcem a strýcem v 50. letech.

Deklaraci o spolupráci s pevnostním muzeem a propůjčení jména generála Mašína muzejní knihovně podepsala společně se svojí tetou, Zdeňkou MAŠÍNOVOU, která aktivity Muzea dlouhodobě podporuje. Za Muzeum byla deklarace podepsána jeho zástupci Ing. Richardem M. SICHOU a Petrem SVOBODOU. Důležitý dokument obsahuje nejen morální záštitu a poselství pozůstalé rodiny generála MAŠÍNA pro úsilí muzejníků, ale věnuje se i dalšímu poslání muzea dokumentovat a informovat veřejnost o méně známých událostech I., II. a III. československého odboje, dohledávání zapomenutých příběhů odbojářů a zveřejňování porušování lidských práv v období nesvobody. Dcera generála Zdeňka současně věnovala Muzeu obraz svého otce ukrývaný za II.světové války před gestapem.

Obě dámy navštívily expozici v Pěchotním srubu K-S 14 a prohlédly si místo s budovou bývalé celnice v obci Dolní Lipka, kde krátce pobýval a později byl i zatčen jejich příbuzný Ctirad NOVÁK, později odsouzený ve vykonstruovaném procesu a popravený v 50. letech.

Generál i.m. Josef MAŠÍN patří k nevýznamnějším osobnostem II. československého odboje. Byl příslušníkem čs. legií a důstojníkem československé armády. ne 14. března 1939 byl MAŠÍN suspendován a obžalován pro vzpouru, když se odmítl podrobit rozkazu neklást odpor okupantům. Po obsazení Československa nacistickým Německem se pokoušel o sabotáže, zprvu neorganizovaně, později v rámci odbojové organizace Obrana národa. Společně s pplk. Josefem BALABÁNEM a škpt. Václavem MORÁVKEM vytvořil zpravodajskou skupinu Tři králové. Pomocí velké sítě spolupracovníků členové skupiny sbírali významné informace, které potom předávali vysílačkou československé exilové vládě do Londýna. Kromě toho shromažďovali zbraně, prováděli sabotáže, podle některých svědectví se MAŠÍN podílel na vydávání ilegálního časopisu „V boj“. MAŠÍN byl zadržen Gestapem 13. května 1941 po přestřelce v ulici Pod Terebkou v Praze Nuslích. Po zatčení byl vyslýchán a mučen - přesto byl jediný ze zatčených, kdo se v Petschkově paláci s gestapáky pral a i vyhlášeného surovce z řad SS se nezalekl a dokázal ho složit - gestapáci k němu chodili minimálně po dvou, neúspěšně se pokusil o sebevraždu a 30. června 1942 byl odsouzen stanným soudem k trestu smrti a na kobyliské střelnici v Praze popraven. Po válce byl Josef MAŠÍN povýšen in memoriam do hodnosti brigádního generála a v květnu 2005 in memoriam do hodnosti generálmajora. Jeho žena Zdena MAŠÍNOVÁ byla několik měsíců vězněna (od 6. ledna 1942 do 5. srpna 1942) Gestapem, po válce vyznamenána Československým válečným křížem. V roce 1953 byla během nespravedlivého soudního procesu poslána zločinnou komunistickou justicí na 25 let do vězení, za údajnou pomoc při trestných činech, které spáchali její dva synové, za schvalování těchto činů a za napomáhání ilegálnímu útěku členů odbojové skupiny bratří MAŠÍNŮ za hranice. Zemřela otřesných podmínkách v komunistickém žaláři 12. června 1956. Jeho dcera Zdeňka byla vychovávána babičkou a zároveň matkou Ctirada Nováka, zatčeného v obci Dolní Lipka a rovněž popraveného.

Občanské sdružení VHK ERIKA Brno provozující Muzeum čs. opevnění, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky v Pardubickém kraji je dobrovolnickou institucí, dlouhodobě působící v Králíkách, která se zabývá nejen II. světovou válkou, ale i problematikou I., II. a III. československého odboje. Muzeum zpravuje značné množství sbírkových fondů z historie bezpečnostních složek státu. V příštím roce také plánuje otevření Památníku obětem internace na Hoře Matky Boží v Králíkách. Muzejní knihovna bude od 1. ledna 2010 umístěna v budově nynějšího gymnázia. S ohledem na chybějící finanční prostředky není zatím možné ji zpřístupnit široké veřejnosti. Dosud slouží např. muzeologům, historikům a některým zpracovatelům diplomových a disertačních prací.

(-rms-)

Další informace naleznete zde:
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/rodina-generala-masina-pomaha-muzeu20100914.html

Dcera s vnučkou generála Mašína navštívila Muzeum K-S 14

Foto: A. Neterda, foto generála: archiv Muzea K-S 14.Uctění památky četaře Arnošta Hrada

V sobotu dne 7. srpna 2010 navštívila objekt Muzea čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ složená delegace zástupců Československé obce legionářské a České a Slovenské obce dělostřelecké. Před prohlídkou pevnosti položili věnce u památníku četaře Arnošta Hrada v podzemí. Delegace navštívila rovněž dělostřeleckou Tvrz Hůrka Bouda. Za jednotlivé organizace se mimo jiné zúčastnili brig.gen. v.v. Ing. Alexander Beer - vedoucí delegace za ČsOL, místopředseda ČsOL, plk. v.v. Ing. Pavel Vranský, plk. v.v. Ing. Václav Přibyl, pplk. v.v. Ing. Jaroslav Stojan – vedoucí delegace za ČaSOD, prezident ČaSOD, plk. v.v. Ing. Emil Kulhánek – viceprezident ČaSOD a plk. v.v. Vladimír Maršík, člen prezídia ČaSOD.

Uctění památky četaře Arnošta HradaSenátor Jan Hálek navštívil Muzeum K-S 14

V sobotu 24. července 2010 dne navštívil Muzeum – Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky senátor prof. Ing. Jan HÁLEK, CSc., místopředseda Výboru senátu pro vzdělávání, vědu kulturu, lidská práva a petice. Předmětem jeho plánované návštěvy bylo seznámení se se sbírkovým fondem, knihovnou, koncepcí rozvoje muzea K-S 14, a problémy které zřizovatele muzea, neziskovou organizaci VHK ERIKA Brno tíží. Je to zejména získávání dotací z EU a problémy se spoluúčastí.

Prof. Hálek se seznámil s doplňkovou a vzdělávací činností muzea a jeho dobrovolníků. Zajímal se o návštěvnost pevnostní památky, aktivity zaměřené na veřejnost a ochranu movitého kulturního dědictví, zejména pak rozšíření pobočky muzea v podobě Památníku obětí internace 1951–1961 na Hoře Matky Boží. Ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha prezentoval specifický sbírkový fond bezpečnostních sborů bývalého předválečného ČSR a zástupce muzea pro zahraniční spolupráci Petr Svoboda, objasnil plány ohledně spolupráce s ostatními neziskovkami a možným budoucím zpřístupněním muzejní knihovny pro veřejnost.

(-pnš-)

Senátor Hálek v Muzeu K-S 14

Senátor Hálek v Muzeu K-S 14


„Ze Říma do Králík“ – IV. muzejní noc na Cihelněfotogalerie zde.
(Autoři pan Kosek a pan Divíšek z Králík.)

Fotogalerie z Muzejní noci 2010Muzejní noc na Cihelně 2010

„Ze Říma do Králík“

Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky,   připravilo tradiční již IV. muzejní noc na Cihelně.

Muzejní noc 2010

Velmi netradiční prostředí exteriérů významného pevnostního muzea bylo oživeno novinkami a návštěvníci, kteří se 19. června 2010 dostavili, měli možnost se dobře bavit. Letošní ročník navštívilo kolem 450 diváků, turistů i místních. Muzejní noc byla slavnostně zahájena v 16.00 starostkou města Janou Ponocnou, ředitelem Muzea K-S 14 Ing. Richardem M. Sichou a provozovatelem kláštera na Hořem Matky Boží Bc. Josefem Kubišem.

Kromě prohlídky muzea zdarma, návštěvníci měli možnost vidět před objektem pevnosti nová vystoupení skupiny historického šermu „Šumperští šermíři“ a ukázky umění bojovníků starého Říma historické skupiny ROMA VICTOR LEGIO XIII. GEMINA AUGUSTA. Vynikající herci v historických kostýmech legionářů starého Říma měli připraveno několik dramatických scének, vážnějších i vtipných a to několika etapách. Lidé měli možnost vidět také výstroj, kterou znají spíše z velkofilmů Kleopatra a Gladiátor. I přes obvyklou zimu se nenudil nikdo, kdo statečně vydržel až na noční program, který byl obohacen v historii Muzejních nocí zatím nejdelší ohňovou show. K poslechu zahrála ve středověkých kostýmech dobová kapela CODEX. Akce byla zajištěna občerstvením a pivem HOLBA, komu byla zima mohl využít nabídku ostřejších nápojů. Výtěžek z prodeje je tradičně věnován na rozvoj pevnostního muzea K-S 14, takže všem štamgastům patří obrovský dík.

Velkým ozvláštněním bohatého programu bylo pokračování návazného dětského dne (zahájeného na tvrzi Hůrka) se stanovišti skautů z Jižní Moravy a odpolední klání v soutěžích v rámci Her bez hranic 2010 – Festivalu příhraničí Králíky Medzylesie.
Jako doprovodné akce proběhly večerní prohlídky ambitů kláštera na Hoře Matky Boží a Evropského domu s promítáním dokumentárního filmu o Králické pevnostní oblasti.
Před objektem pevnosti zazářily pro děti i dospělé také ukázky řemesel kovářského, drátenického a svíčkařského.

Nesmírně náročná příprava Muzejní noci se neobešla bez záštity radního Pardubického kraje Miloslava Macely a darů firem R-NET Králíky, HOLBA, a.s., ISILIT – BRAVO, Králické rozvojová, s.r.o., Kartáčoven Červená Voda, Poutního domu, Českého spolku horských průvodců, Králické kulturní společnosti, o.s. a dalších.

Bude-li přetrvávat zájem veřejnosti, mohou se návštěvníci těšit na další překvapení Muzejní noci V. ročníku v roce 2011. Děkujeme všem Králickým i přespolním za účast a podporu našeho úsilí o  vytvoření nejzajímavější turistické destinace v Pardubickém kraji.

(Muzeum K-S 14)Muzeum K-S 14 a spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze

Bez zábran ve vzdělávání a přístupu k informacím se uskutečnila v Jedličkově ústavu pro tělesně postižené děti v Praze. přednáška o čs. opevnění na Králicku a o Muzeu
čs. opevnění K-S 14, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky.

Muzeum, které je v horním patře pevnosti přístupné tělesně postiženým, organizuje návštěvy dětí a handicapovaných občanů již od roku 2006.

Svoji roli hraje i relativně dobrá přístupnost objektu v terénu, možnost parkování autobusu se speciálně upravenou plošinou pro vozíky handicapovaných. Vchod objektu nebrání využití tzv. manuálního vozíku pro postižené.

O přednášky a interaktivní pozvánky realizované mimo Králíky je zájem dlouhodobě.

V Praze se přednášky zúčastnili především děti z 9. ročníků základní školy a prvního ročníku střední školy, které dlouhodobě fungují při Jedličkově ústavu. Děti a studenti se mohli seznámit se zajímavostmi a tajemstvími objektu K-S 14 pomocí interaktivní tabule
a přenosného modelu. O její realizaci se postaral Ing. Richard M. Sicha, který prezentace adaptuje jak z hlediska vzdělanostního stupně okruhu posluchačů, tak přizpůsobuje specifickým požadavkům speciálních pedagogů, kteří se vzděláváním postižených dětí zabývají.

Zájem mezi posluchači byl veliký, děti bezprostředně reagovaly a vykazovaly při tématických dotazech velmi dobré znalosti jak z dějin Československa tak z obecných dějin. Úroveň komunikace byla velmi dobrá a v mnohých ohledech překonávala znalosti dětí z ostatních škol na stejném stupni.

Muzeum K-S 14 mimo běžné návštěvy dětí z dětských domovů v rámci Pardubického kraje, kteří do muzea jezdí, přivítá letos malé návštěvníky Jedličkova ústavu v měsíci červnu na speciálně upravených prohlídkách objektu pevnosti. Pro všechny handicapované občany a jejich asistenta nebo asistentku je vstup do muzea zdarma.

urb


Muzeum K-S 14 a spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze Muzeum K-S 14 a spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze

Muzeum K-S 14 a spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze Muzeum K-S 14 a spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze


PF 2010Ohlédnutí za rokem 2009

Vážení,

je za námi rok 2009, další období rozvoje našeho malého, ale vyznamného pevnostního muzea. Uplynulý rok byl velmi náročným pro všechny naše dobrovolníky, ale lze jej hodnotit jako úspěšný. Nelehká situace v cestovním ruchu pro nás znamenala různá omezení a úsporná opatření.

Celý tým navázal na projekty z roku 2008. Nejzásadnější změnou je, že objekt pevnosti K-S 14  má po mnoha letech po II. světové válce opět svůj původní tvar díky dokončení levého bojového zvonu. Veřejnost tak mohla mnohdy poprvé v životě spatřit původní siluetu a tvar objektu, tak jak byl před válkou vyprojektován a dokončen.

Sezónu tradičně zahájila akce „Muzejní noc Na cihelně“ III. ročník, která se konala v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí. V nočních hodinách tak měli návštěvníci možnost prohlédnout si interiéry nejen objektu K-S 14 „U cihelny“ zdarma, navíc přibyla možnost prohlídek Evropského domu v Králíkách a ambitů v klášteře na Hoře Matky Boží. Stejně jako v roce předchozím předvedl své ohnivé taneční vystoupení Šermířský spolek Šumperk, nechyběla kapela a mažoretky z Lanškrouna.

Od června do srpna se podařilo zajistit každodenní provoz muzea, o letních prázdninách byly v provozu také lehké objekty ŘOP č. 111 a 112. Za tuto dobu využily možnosti navštívit muzeum tisíce turistů. Mnoho zájemců o vojenskou historii sem však zavítalo tradičně v rámci Akce Cihelna, jejíž jedenáctý ročník se uskutečnil za účasti Armády ČR a složek integrovaného záchranného systému v polovině srpna.

Vyvrcholením muzejní práce bylo na konci roku 2009 slavnostní otevření nové expozice Finanční stráže Republiky československé 1918-1948, která je v ČR zcela jedinečnou. Bylo tak vytvořeno pietní místo na památku příslušníkům této někdejší bezpečnostní složky zavražděným v době zvýšeného ohrožení republiky. Tímto projektem byla také završena spolupráce s Klubem celníků Orlicko, Spolkom  colníkou Slovenské republiky a dalšími podporovateli muzea.

Ve spolupráci s Králickým Sněžníkem, o.p.s. a Králickou pevností oblastí, o.p.s. muzeum aktivně participovalo na společných akcích turistického ruchu. Dne 11. srpna navštívil Muzeum K-S 14 hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Hlavní projekty - vybudování zázemí u pevnosti a odvlhčení zadní části objektu s výstavbou dobových překážek - se po mnoha letech snahy nepodařilo prosadit. Muzeum K-S 14 tak zatím zůstane po letech příprav bez přímé podpory z projektů Evropské unie. Zapojení do některých projektů se však díky obětavosti určitých lidí a města Králíky úspěšně dařilo. Dokladem je čerpání prostředků z projektu česko–polské spolupráce při výstavbě levého zvonu jako kulisového prvku pro bojové ukázky.

Při vší této činnosti stihli pracovníci muzea také další aktivity a účastnili se regionálních akcí, vzdělávání a byl završen také projekt vybavení pro digitalizaci sbírek. Na poli moderního zpracování katalogizace sbírek jsme ani v roce 2009 nezůstali pozadu - počet zpracovaných přírůstkových položek dosáhl 1100 kusů.

Chtěl bych poděkovat všem podporovatelům a našim přátelům z Králík i jiných koutů naší vlasti, kteří svou podporou potvrdili smysluplnost naší práce v poznávání naší minulosti a historie.

Všem přeji do nového roku 2010 zdraví a spokojenost!

Ing. Richard M. Sicha
ředitel muzeaMuzeum K-S 14 v Králíkách otevřelo unikátní expozici Finanční stráže

V Muzeu čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách je od listopadu letošního roku k vidění nová stálá expozice pod názvem FINANČNÍ STRÁŽ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 1918–1948.

Finanční stráž, jejímž prioritním úkolem byla již od dob Rakousko-Uherska ochrana zemských hranic, sehrála důležitou úlohu také v kritické době ohrožení republiky v předmnichovském období a někteří její příslušníci se později v období okupace zapojili do II. čs. odboje.

Samotná expozice popisuje osudy některých příslušníků této dnes již neexistující ozbrojené složky a je jedinečnou v celé České republice. Muzejní pracovníci ji v pevnosti připravovali ve spolupráci s pěti dalšími českými muzei a partnery ze Slovenska tři roky.

Expozici, která je umístěna v podzemní části objektu, dominují pamětní desky s jednačtyřiceti jmény zavražděných příslušníků FS nebo příslušníků padlých v bojích s henleinovci v roce 1938. Autorem desek, které zdobí plastika československého lva, je brněnský sochař Ondřej Štoček. Návštěvníci mají v expozici možnost seznámit se s historií pašeráctví na Králicku a s činností Finanční stráže v oblastech našeho někdejšího pohraničí. K vidění zde jsou zajímavé exponáty, např. výstroj a výzbroj příslušníků FS společně s technickými pomůckami, které jim usnadňovaly výkon služby. K netradičním vystaveným předmětům patří ukázky dobového kontrabandu, kolkované cigarety a tabák z II. světové války, originální sacharín a pašerácká obuv.

Muzeum K-S 14 "U cihelny" patří k významným pevnostním muzeím Pardubického kraje a zabývá se historií obrany čs. státu a historií jeho bezpečnostních složek.

Tisková zpráva pro novináře ke stažení ve formátu doc (81 kB)

Muzeum K-S 14 v Králíkách otevřelo unikátní expozici Finanční stráže

Oficiální plakát ke stažení ve formátu pdf (535 kB)

výstava Finanční stráže

Informace k expozici: new

http://www.spolokcolnikov.estranky.sk/clanky/z-historie/stala-expozicia-financna-straz-rcs-1918-1948
http://www.kcmichalovce.estranky.sk/clanky/nezaradene/nezabudame
http://www.kcmichalovce.estranky.sk/fotoalbum/nezarazene/expozicia-financnej-straze-
http://www.financnistraz.estranky.czMuzeum K-S 14 na vlnách Českého rozhlasu

Dne 26. října 2009 se konalo rozhlasové povídání v Českém rozhlasu Pardubice. Rozhovor s ředitelem muzea K-S 14 Ing. Sichou se týkal nově připravované stálé expozice Finanční stráž Republiky Československé, která bude otevřena v pevnosti dne 1. listopadu 2009 společně s pamětní deskou zavražděným příslušníkům Finanční stráže v letech  1938–1939. Rozhovor je možné přehrát na adrese:

http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/649990#diskuse?hodnoceni=1

„...s redaktorkou ČR Pardubice Jitkou Slezákovou“

„...s redaktorkou ČR Pardubice Jitkou Slezákovou“Přednáškový cyklus muzea K-S 14 v Praze

V měsíci září a říjnu se uskutečnil v Městské knihovně v Praze na pobočce Praha Pankrác přednáškový cyklus.

Přednášky Ing. R. M. Sichy vztahující se k problematice Mnichovské zrady 1938, čs. opevnění a budování čs. samostatného státu byly určeny pro žáky II. stupně základních škol a studenty některých středních škol. Součástí cyklu byla reprezentační výstavka o Muzeum K-S 14 s modelem pevnosti umístěná ve veřejných prostorách knihovny. Studenti se zapojili do diskuse o obraně státu, a postoji Čechoslováků v inkriminované době, v tématu nebyl vynechán ani osud četaře Arnošta Hrada, který se na objektu K-S 14 „U cihelny“ zastřelil.

Přednáškový cyklus muzea K-S 14 v Praze  Přednáškový cyklus muzea K-S 14 v Praze


 

PROGRAM CIHELNA 2009 Králíky

Pátek 21. 8. 2009

V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových uniformách okolními městy a obcemi. Trasa: 8.00 Vojenské muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov – Vlčkovice – Pastviny – 9.10 – 9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 – 10.05 Letohrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Červená Voda12.35 – 13.00 Králíky.

14.00–17.30   Generální nácvik akce         

14.00–14.05    ZAHÁJENÍ PROGRAMU
14.05–14.15    prezentace roty aktivních záloh
14.15–14.45    PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
14.45–15.25    PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
15.25–16.05    hlavní historická ukázka – „Západní val 1944 – Průlom“
16.05–16.30    HISTORICKÁ UKÁZKA – „Ostravská operace 1945“
16.30–16.50    PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
16.50–17.10    PREZENTACE VĚZNICE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR MÍROV
17.10–17.30    PREZENTACE TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

18.05–22.00    Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky.

 

Sobota 22. 8. 2009

Den Sil podpory AČR CIHELNA 2009 Králíky,
hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami

ZAHÁJENÍ
08.00–09.15 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na náměstí v Králíkách
10.00–10.30 slavnostní zahájení akce – vztyčení vlajky, státní hymna, projevy
PREZENTACE ROTY AKTIVNÍCH ZÁLOH
10.30–10.45 dynamická ukázka obrany a ochrany ODOS
HLAVNÍ HISTORICKÁ UKÁZKA
10.45–11.30 ukázka historického boje – téma „Západní val 1944 – Průlom“
PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
11.30–12.05 dynamické ukázky IZS a záchranného praporu AČR
PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
12.05–12.45 průlety letadel, vrtulníků, bojová ukázka, demonstrační jízdy
HISTORICKÁ UKÁZKA
12.45–13.20 ukázka historického boje – téma „Ostravská operace 1945“
PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
13.20–13.45 dynamická ukázka Celní správy ČR
PREZENTACE TĚŽKÉ BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
13.45–14.10 dynamická ukázka s tématem 80. let minulého století
PREZENTACE VĚZNICE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR MÍROV
14.10–14.35 dynamické ukázky Vězeňské služby ČR
PREZENTACE HOSTŮ, VYSTAVOVATELŮ A HISTORICKÉ TECHNIKY
14.35–15.05 ukázky prezentované techniky a exponátů
OPAKOVÁNÍ HLAVNÍ HISTORICKÉ UKÁZKY
15.05–16.10 ukázka historického boje – téma „Západní val 1944 – Průlom“
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16.10–16.30 ukončení, nástup všech účastníků, vyhodnocení akce, poděkování účastníkům

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)

 

Neděle 23. 8. 2009

Den muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda).Muzejní noc NA CIHELNĚ v Králíkách – III. ročník

Již potřetí se u pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny" začalo scházet větší množství lidí až s koncem oficiální otevírací doby. V rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí se tu totiž již potřetí konala Muzejní noc na Cihelně. Po slavnostním zahajovacím proslovu ředitele Muzea K-S 14 Richarda M. Sichy, starostky města Králíky Jany Ponocné a Ivany Danielové, zástupkyně Evropského domu Králíky v 18.00 vzali do svých rukou nástroje muzikanti z kapely Radosť, kteří vydrželi s krátkými přestávkami těšit publikum známými písničkami až do půlnoci. Před srubem se hned ze začátku začaly tvořit fronty dychtivých návštěvníků, kteří měli opět možnost podívat se do srubu zdarma a nechat se provést dobovými prvorepublikovými vojáky z hraničářského pluku. Na ty, kteří zde byli naposledy na loňské Muzejní noci, čekala nová výstava věnovaná četaři Arnoštu Hradovi, jenž v objektu tragicky ukončil svůj život. A ti, kteří nepřišli kvůli historii, si mohli posedět u pivečka a grilovaného masa, podávaného z rukou ochotných králických dobrovolníků, a sledovat zajímavý program. I letos přijali pozvání Šumperští šermíři, kteří mají ve svém středu také břišní tanečnice a kouzelníky s ohněm. Na ty jsme si ale museli počkat až do tmy. Čekání se ovšem vyplatilo. Ohňové show navodily kolem bunkru tajemnou atmosféru očekávaných letních nocí, i přesto, že rtuť teploměru se držela u deseti stupňů. Novinkou v programu byly Lanškrounské čertice - skupina mažoretek, která i přes potíže cestou do Králík dorazila. Jejich světelné vystoupení sklidilo takový úspěch, že ho musely zopakovat.

Ještě jednu novinku měli ale organizátoři připravenou. Od 18.00 do 22.00 mohli zájemci zdarma navštívit nejen zmíněný srub K-S 14, ale také Evropský dům, kde bylo připraveno občerstvení, protože cesta byla ještě dlouhá. Tuto noc byly totiž v rámci Muzejní noci otevřeny také ambity kláštera na Hoře Matky Boží nad Králíkami. Tak se Muzejní noc rozrostla téměř po celých Králíkách a okolí.

Přes nepříznivé předpovědi bylo na naší straně i počasí, a tak se letošní Muzejní noc na Cihelně opět vydařila. Muzeum K-S 14 děkuje podporovatelům a dobrovolníkům, kteří pomáhali zajistit hladký průběh akce, a těší se na návštěvníky v průběhu celých prázdnin a v srpnu na Akci Cihelna.

Bc. Lucie Žáková,
dokumentaristka Muzea K-S 14Třemi muzei v Králické pevnostní oblasti (KPO)

Dne 27. 6. od 9.00 do 11.00 hodin v areálu Muzea opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka.

Na sobotu 27. 6. 2009 připravili pořadatelé pro vaše děti ve věku od 5 do 15 let den plný her, sportu, soutěží a vědomostních testů. Start pro účastníky akce je od 9.00 do 11.00 hodin v areálu Muzea opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka. Soutěžní stanoviště a disciplíny budou pro děti připraveny v prostoru tvrze Hůrka, v terénu mezi Hůrkou a Vojenským muzeem Králíky, zakončení proběhne v prostoru pěchotního srubu K–S 14 U Cihelny (cca do 15 hodin). Pro účastníky akce bude připraveno drobné občerstvení. Doporučujeme vhodné sportovní oblečení a obuv, doprovod „mrňousků“ rodiči, či staršími sourozenci možný…

Pořádají: Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s., Armyfort, s. r. o., VHK Erika – Brno a kolektiv bývalých pracovníků vojenského útvaru „Hůrka“.Muzejní noc NA CIHELNĚ v Králíkách – III. ročník

Již třetí ročník muzejní noci v Králíkách připravuje v rámci Festivalu muzejních nocí ČR Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky. Dne 20. června 2009 tak odstartuje kromě prohlídek zdarma bohatý kulturní program. Muzejní noc v Králíkách je tradiční příležitostí setkání příznivců pevnosti K-S 14 a nejen vojenské historie z různých koutů ČR. Mimo jiné bude k vidění přímo před pevností vystoupení kapely „RADOSŤ", umění břišních tanečnic a plivačů ohňů v podání umělecké skupiny "Šumperští šermíři" a mažoretky. Tradičně bude zajištěno oblíbené grilování a občerstvení. Součástí nočních prohlídek pevnosti K-S 14 budou i noční prohlídky Evropského domu v Králíkách a kláštera Redeptoristů na nedaleké Hoře matky Boží. Záštitu nad akcí převzal radní Pardubického kraje Bc. Miloslav MACELA.

Muzejní noc 2009

KPOVyhodnocení literární soutěže o cenu četaře HRADA

V nedávných dnech došlo k uzavření vyhodnocení literární soutěže o cenu četaře HRADA, která byla vyhlášena začátkem letošního roku; vyhodnocení je následující:

 1. Kategorie Základních škol:
 2. 1.    místo – neuděleno
 3. 2.    místo – Hásová Martina – 7. třída (nyní) ZŠ Králíky
 4. 3.    místo – Babková Irena – ZŠ Štěkeň
 5. 4.    místo – Eliášová Eva – ZŠ Štěkeň
 6. 5.    místo – Rychtářová Olga – ZŠ Štěkeň
 1. Kategorie Střední školy:
 2. 1.    místo – neuděleno
 3. 2.    místo – Krausová Aneta – 3. ročník (nyní) OA Choceň
 4. 3.    místo – neuděleno


Kniha „Četař Arnošt Hrad – Příběh z pohraničí“

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ vydalo v prosinci 2008 novou knihu pod názvem „Četař Arnošt Hrad – Příběh z pohraničí“. Kniha vychází v rámci nové edice Průvodci výstavami a expozicemi.

Autorem biografie četaře Arnošta Hrada je Richard M. SICHA, který se v uplynulých letech věnoval výzkumu života a tragické smrti tohoto vojáka čs. prvorepublikové armády a je současně i autorem stejnojmenné výstavy v Pěchotním srubu K-S 14.

Příběh, který se opírá jak o archivní dokumenty, tak o již dříve využité vzpomínky pamětníků a Arnoštových současníků, je doplněn zcela novým pohledem na dětství a životní osudy tohoto mladíka a grafologickým rozborem jeho písma z různých období. S ohledem k různorodým názorům na tento ne zcela vyjasněný osud člověka zakončený sebevraždou se zájemci v knize dočtou dosud nikdy nepublikované materiály o Arnoštově dospívání v Praze před jeho nástupem na vojnu až do kritických dní Mnichovských událostí. Kniha má 52 stran a 18 stran příloh zajímavých fotografií ze života Arnošta Hrada. Čtenáře jistě překvapí i příznivou cenou.

Publikace je k dostání v pokladně muzea K-S 14, dále v pokladnách tvrzí Hůrka, Bouda, dále Vojenského muzea Králíky, Městského muzea Králíky a u vybraných knihkupců v Praze, Brně a Liberci.

NOVINKA – kniha "Četař Arnošt Hrad – Příběh z pohraničí“Ohlédnutí za sezónou 2008

Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ je v provozu o víkendech a státních svátcích po celý rok. Nejčilejší ruch je zde ale samozřejmě v sezóně. Pojďme se ohlédnout za tou letošní, mnoho věcí a akcí se podařilo a jistě stojí alespoň za zmínku.

Začíná být tradicí, že sezónu vždy zahajuje akce zvaná Muzejní noc „Na cihelně“. I letos se konala v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí, do kterého se může přihlásit většina muzeí v ČR. V noci 24. května od 18.00 do 22.00 měli návštěvníci možnost prohlédnout si interiéry nejen objektu K-S 14 „U cihelny“, ale také objektů lehkého opevnění ŘOP č. 111 a 112 zdarma, novinkou byla letos možnost prohlídek Evropského domu v Králíkách. Stejně jako loni předvedl své ohnivé taneční vystoupení Šermířský spolek Šumperk. Letošní Muzejní noc byla ale ozvláštněná slavnostním aktem odhalení věrné repliky pancéřového zvonu na pravém křídle objektu, jehož originál byl odstřelen v 50. letech n. p. Kovošrot. Dílo je výsledkem spolupráce dobrovolníků, kteří se v Muzeu angažují. Zvon byl po dlouhých přípravných pracích zhotoven během května tohoto roku a co se týče tvaru a rozměrů, splňuje nejnáročnější požadavky odborníků, neboť byl vytvořen přesně podle původních plánů.

Od června do srpna se podařilo zajistit každodenní provoz Muzea, o letních prázdninách byly v provozu také lehké objekty ŘOP č. 111 a 112. Za tuto dobu využily možnosti navštívit Muzeum tisíce turistů. Mnoho zájemců o vojenskou historii sem však zavítalo tradičně v rámci Akce Cihelna, jejíž desátý ročník se uskutečnil v polovině srpna. Jedna z nevýznamnějších akcí na území ČR, které se zabývají tzv. living history II. světové války a událostmi s ní spojenými, byla věnována 70. výročí mobilizace avěčná otázka „Měli jsme se bránit?“ byla také letos jejím tématem. Členové klubů vojenské historie ukázali obě verze průběhu událostí, tedy i tu „co by, kdyby“. Přestože se tentokrát musela akce obejít bez účasti Armády ČR,  našli zde návštěvníci, kterých byly opět tisíce, vše, na co byli zvyklí z předchozích ročníků – posezení u pivečka sdobově uniformovanými vojáky, kteří každou chvíli odbíhali na historické ukázky, strhující přehlídku techniky, dobový vojenský tábor, ukázky činnosti Policie ČR a Celní správy ČR a nechyběla také možnost nakoupit výstrojní součásti uniforem různých armád u stánků v hledišti bojiště. Samozřejmostí byla také možnost navštívit některé objekty Králické pevnostní oblasti.

Symbolické ukončení sezóny znamenala pro Muzeum K-S 14 „U cihelny“ účast na mezinárodním veletrhu pevnostních muzeí Fort Expo 2008 na tvrzi Dobrošov u Náchoda. I tato akce je tradiční a pracovníci Muzea ji využili ke zviditelnění i za hranicemi králického regionu. Vytvořili malou expozici umístěnou v dělostřeleckém objektu tvrze, rozdávali návštěvníkům informační materiály a promítali fotografie, týkající se činnosti Muzea. Prezentace byla vytvořena ve spolupráci s Králickou rozvojovou, o. p. s., která zde propagovala také další památky, přírodní zajímavosti i možnosti sportovního vyžití na Králicku. Na činnosti Králické rozvojové, o. p. s. a Králické pevnostní oblasti, o. p. s. se Muzeum aktivně podílí, čímž se mj. snaží přispívat k rozvoji turistického ruchu v regionu.

Při vší této činnosti stihli pracovníci Muzea sledovat také dění kolem sebe a účastnili se regionálních aktivit. V dubnu přijali pozvání na vyhodnocení čtvrtého ročníku soutěže Lanškroun historický, účastnili také semináře Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP) v Národním muzeu v Praze, jehož tématem byla letos pohraniční betonová opevnění. Na tomto celorepublikovém fóru vystoupil mj. s prezentací objektu K-S 14 „U cihelny“ ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha. V listopadu bylo dosaženo vytvoření turistické známky č. 1639 s názvem Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Dovršením výstavy o četaři Arnoštu Hradovi v podzemí objektu, která byla otevřena v listopadu minulého roku, bylo sepsání knihy o jeho osudu, která výstavu doplňuje. Kniha vyšla jako publikace Muzea v prosinci 2008.

Lucie Žáková,
dokumentaristka Muzea K-S 14

Ohlédnutí za sezónou 2008


Vážení návštěvníci Muzea,

od listopadu 2008 máte možnost při návštěvě naší pevnosti získat Turistickou známku Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny" Králíky, se zajímavým motivem. Známka je k dispozici v pokladně Muzea. Stali jsme se známkovým místem č. 1639. Ve všední dny bude známka k dispozici v Informačním centru EVROPSKÝ DŮM v Dlouhé ulici.

Věříme, že Vám tato novinka udělá radost!

Pracovníci muzea K-S 14

znackaFOTOGALERIE z opravy zvonu 2008

Fotogalerie z opravy zvonu zde

Fotogalerie z opravy zvonu zdeSTOP seminář v Praze

Ve čtvrtek 24. dubna hostilo Národní muzeum v Praze zajímavou konferenci. Sešli se zde na pozvání společnosti STOP (Společnost pro technologie ochrany památek) „bunkráci“ - zastánci rekonstrukce prvorepublikového opevnění. Letošním tématem semináře, který tato společnost pořádá každoročně, byla totiž „Pohraniční betonová opevnění“. Akci zahájila krátkým úvodem o technických památkách Ing. arch. Dvořáková, která má na starosti tuto sekci v Národním památkovém ústavu. Dále dostali slovo také odborníci nejpovolanější – dr. Eduard Stehlík pohovořil o čs. opevnění, jak se jeví ve světle archivních pramenů, po něm přišel se zajímavou prezentací o betonu těchto opevnění doc. Ing. Leonard Hobst a první blok přednášek uzavřel Mgr. Aleš Horák, který publikum seznámil s tím, jak na Náchodsku vznikala první pevnostní muzea.

O zmíněné přestávce měli posluchači možnost promluvit s přednášejícími a se členy pořádající společnosti STOP a také nahlédnout do publikací a brožur, které bylo možné si i zakoupit. Program poté pokračoval přednáškou o fungování tvrze Dobrošov, která je prohlášena za národní kulturní památku, a dále prezentací Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ a města Králíky v podání Ing. Richarda M. Sichy. Příjemné povídání ukončila přednáška Radana Láška o lehkých objektech tzv. pražské čáry. Prezentace byly zaměřeny nejen na to, aby ukázaly, kolik práce a především dobrovolnických hodin bylo na objektech odvedeno, ale hlavně na to, aby si z nich mohli posluchači odnést nové podněty a dobré rady, které se dají použít při rekonstrukci a práci na těchto ojedinělých technických památkách.

Pracovníci Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ se účastnili přes značnou vzdálenost, kterou museli urazit a přesto, že byl pracovní den, v hojném počtu. Motivací bylo jistě dozvědět se něco nového o svém koníčku, utužit kontakty a navázat nové a sledovat aktuální „dění v oboru“.


FORT EXPO 2008

Dne 20. září 2008 ožila pevnost Dobrošov u Náchoda a její okolí nebývalým ruchem. Konal se zde totiž již třetí ročník výstavní akce Fort Expo. Pevnostní muzea z celé České republiky i ze zahraničí měla v tento den k dispozici rozsáhlé interiéry dobrošovské tvrze pro prezentaci své činnosti. Před objektem lákala pozornost vojenská technika a nemalé obecenstvo se shromáždilo také u srubu Březinka, kde se v průběhu dne konaly dobové bojové ukázky. Událost si i přes nepřízeň počasí nenechaly ujít desítky nadšenců a příznivců vojenské historie.

Této jedinečné možnosti využili i pracovníci Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ a zviditelnili jej tak i za hranicemi králického regionu. Výstavní prostor Muzea našli návštěvníci v dělostřeleckém objektu tvrze, hned na začátku prohlídkové trasy. Mohli si zde spatřit ukázku instalace několika exponátů ze sbírek Muzea, včetně vojáka v dobové uniformě a těžkého kulometu vz. 37. Promítány byly fotografie dokumentující postup rekonstrukce objektu, přípravu a realizaci výstav, z nichž nejnovější je věnována četaři Arnoštu Hradovi, a dále a průběh akcí, které Muzeum pořádalo nebo se na nich organizačně podílelo. K dispozici byly informační materiály a většina pracovníků Muzea, kteří byli připraveni s návštěvníky i kolegy z ostatních objektů debatovat a odpovídat jim na nejrůznější otázky. Kromě stovek zájemců navštívili stánek zástupci Svazu bojovníků za svobodu z Náchoda a zástupci Generálního štábu AČR. Právě nově navázané kontakty jsou jednou z nejdůležitějších věcí, které mohly obě strany na této akci získat.

Mezi důležité cíle Muzea K-S 14 „U cihelny“ patří propagace a kulturní rozvoj regionu, na čemž se zakládá jeho členství v Králickém Sněžníku, o.p.s. Tato společnost se zabývá podporou turistického ruchu na Králicku a na Fort Expu byla na stánku Muzea zastoupena Mgr. Dušanem Krabcem. Pevnostní linie této oblasti skládající se z dvou tvrzí, tří desítek pěchotních srubů a mnoha objektů lehkého opevnění je v současnosti jednou z nejdůležitějších položek na seznamu turistických atrakcí regionu. Prezentace se však snažila upozornit i na další památky, přírodní zajímavosti i možnosti sportovního vyžití a ukázat tak, že Králicko patří mezi sice trochu zapomenuté, ale nezapomenutelné kouty naší země, které stojí za to navštívit.

FORT EXPO 2008

FORT EXPO 2008

FORT EXPO 2008


„MOBILIZACECIHELNA 2008“

Fotogalerie z akce


3. října 2008  - Výročí tragické smrti četaře Arnošta Hrada
Autor: Lucie Žáková

Arnošt Hrad

V září 2008 jsme si připomněli 70. výročí všeobecné mobilizace Československé branné moci. Všeobecná mobilizace následovala květnovou částečnou a patří mezi nejvýznamnější události našich moderních národních dějin. Byla provázena nadšením a odhodláním všech občanů bránit vlast proti hitlerovskému Německu. Nástup záložníků byl okamžitý, první se hlásili u svých útvarů již hodinu po vyhlášení.

Jenže ti stejní západní spojenci, kteří souhlasili 23. září 1938 s mobilizací československé armády, podepsali 30. září mnichovský diktát a nechali tak Německo ukrást českým zemím třetinu území. I to, co přišlo potom, patří mezi nejvýznamnější okamžiky našich moderních dějin. Pocity obyvatel státu však již nebyly povznášející. Papež Pius XI. prohlašoval, že Československo učinilo velkou oběť míru a lidskosti, ale byli lidé plni zklamání a hořkosti ze zrady. Dne 5. října odstoupil prezident republiky Dr. Edvard Beneš a 6. října byl na základě usnesení vlády vydán demobilizační rozkaz, jenž vyzýval vojáky k odchodu zpět do civilu a kapitulaci před armádami hákového kříže.

Tyto události jsou známé a mnohokrát opakované. Já bych na tomto místě však chtěla upozornit na to, jak se podepsaly na osudech „obyčejných“ lidí, přímých účastníků - vojáků. Mohlo by se zdát, že nebylo nad čím přemýšlet, voják poslouchá za všech okolností rozkazy svých nadřízených. A tehdy zněl rozkaz jasně - vzdát se. Jediným řešením, jak se vyhnout této povinnosti, byla smrt. Tu také dobrovolně několik z nich zvolilo. O tomto tématu se příliš nemluvilo, sebevražda byla dlouho tabuizovaným tématem. Ale proč by si nešťastní lidé, kteří brali boj za vlast a svobodu tak vážně, jak si dnes snad ani neumíme představit a kterým se zdálo v té době toto východisko jako jediné možné, neměli zasloužit trochu naší pozornosti?

Snad Vám něco říká jméno Arnošt Hrad. Příběh příslušníka 6. hraničářského pluku, který se zastřelil při vyklízení objektů opevnění na pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“, je díky pracovníkům Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ a výstavě, kterou mu věnovali, známý. Ale co ta ostatní jména? Arnošt Hrad nebyl jediný, na kterém se těžká doba podepsala tímto způsobem. Ještě jeden příslušník 6. hraničářského pluku spáchal v této době, přesněji 26. září 1938, o několik objektů vedle v Červené Vodě sebevraždu. Byl jím vojín Alois Palička a dokonce náležel ke stejné rotě jako četař Hrad. Zda byla důvodem sebevraždy napjatá doba či nějaké soukromé pohnutky, je dnes velice těžké zjistit. Z denního rozkazu 6. hraničářského pluku se dozvíme jen strohou informaci o úmrtí.

Nevíme, kolik jich bylo ve skutečnosti, ale v současné době je zjištěno asi dvacet jmen vojáků, kteří dobrovolně ukončili svůj život v důsledku mnichovských událostí nebo v souvislosti s nimi. A nebyli to jen Češi. Německý voják československé armády s nálepkou „antifašista“, jakým byl například vojín František Rehwald, příslušník 5. pěšího pluku T. G. Masaryka, byl v podstatě vyhnancem na obou stranách. Brzy po Mnichově přišlo rozhodnutí propustit Němce z armády a poslat je zpět domů do pohraničí. Tam však již na antifašisty čekalo většinou gestapo. Rehwald vyřešil svoji bezvýchodnou situaci 2. října 1938 sebevraždou.

Těžko dnes soudit oprávněnost či rozumnost činů zoufalé doby. Těžko dnes pochopit, co znamenala před sedmdesáti lety láska k vlasti a čest. Jediné, co můžeme udělat, je uvědomit si, že „Mnichov“, to není jen prezident Beneš, generál Krejčí a agresor Hitler, ale také 1 128 110 zmobilizovaných vojáků československé armády, 1 128 110 osudů, 1 128 110 lidských životů...


II. ročník MUZEJNÍ NOCI NA CIHELNĚ

V rámci celostátního Festivalu muzejních nocí odstartoval dne 24. května 2008 již druhý ročník akce Muzejní noc NA CIHELNĚ. V 18.00 hodin se otevřely návštěvníkům a zájemcům z okolí i jiných regionů pancéřové dveře Muzea čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ a tentokráte i nedávno otevřeného Evropského domu v Králíkách.

Fotogalerie z Muzejní noci 2008

Fotogalerie z Muzejní noci 2008 zde

Večerní program byl zahájen starostkou města Janou Ponocnou.  Návštěvníky přivítali za obě instituce Richard M. Sicha s Dušanem Krabcem. Při zvuku slavnostních fanfár od skladatele Z. Svobody byla odhalena replika pravého pancéřového zvonu na Pěchotním srubu, jehož předchůdce byl odstřelen v 50. letech minulého století při devastaci této památky, která se tolik zapsala do dějin Králicka. Replika zvonu byla zhotovena dobrovolníky muzea v rekordním čase v měsíci květnu tohoto roku.

Na akci, kterou postupně navštívilo stovky zájemců, bylo možné shlédnout zdarma nejen expozice muzea v pevnosti, ale také doprovodný noční program s ohni a břišními tanečnicemi v podání umělecké skupiny Šermířského spolku Šumperk. To vše s vynikající hudbou a choreografií. Hostům akce byly také zpřístupněny ŘOPÍKY č. 111 a 112.

V Evropském domě, který byl přístupný až do 22.00 hodiny, byl promítán pro zájemce film o Králicku. Dále byly zpřístupněny všechny části zrekonstruovaného objektu.
U nasvícené pevnosti mohli zase hosté posedět u tradičního grilu a hanušovického piva. Někteří zavzpomínali i na časy, kdy byl tento objekt u Prostřední Lipky zpustlý a zarostlý náletovými dřevinami. Usilovná práce nadšenců proměnila pevnost i místo před ní pro  různá setkání nejen přátel opevnění a turistů, ale i sousedů z okolí, kteří si tak zpříjemnili i tento výjimečný májový víkend.

Druhá muzejní noc „NA CIHELNĚ“ v Králíkách


Muzeum čs.opevnění z let 1935–1938
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky

VYHLAŠUJE pro rok 2008

Tématickou písemnou literární soutěž pro mládež

„Měli jsme se bránit v roce 1938?“

O cenu

ČETAŘE ARNOŠTA HRADA

 

kategorie:
A: pro  žáky  8. a 9. tříd ZŠ
B: pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol

účast:
žáci a studenti Okresu Ústí nad Orlicí

porota:   
Mgr. Berková Jarmila (předseda) – pedagog, ZŠ 5. května, Králíky
PaedDr. Žitný Václav – pedagog ZŠ Štěkeň, Okres Strakonice                             
PhDr. Hrabica Zdeněk – publicista a novinář, Praha

rozsah písemné práce:
žáci ZŠ 3–4 stránky formátu A 4 (písmo 12, řádkování max 1,5)
studenti SŠ 5–8 stránek formátu A 4 (písmo 12, řádkování max 1,5)

forma:                                 
povídka, úvaha, příběh

vyhlášení soutěže:                       
únor 2008

odevzdání prací:                     
do 30. června 2008

na adresu:
Muzeum čs.opevnění z let 1935-1938,
Velké nám. 367, 561 69 Králíky

  vyhlášení výsledků:
  v první polovině měsíce října 2008
  v muzeu čs.opevnění Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky
  (Pamětní síň četaře Arnošta Hrada – tzv. minometka objektu K-S 14)

  ceny:
  1. místo v každé kategorii  elektronika v hodnotě       2000 Kč;
  2. místo v každé kategorii  elektronika v hodnotě       1000 Kč;
  3. místo v každé kategorii  elektronika v hodnotě         700 Kč;

 • organizační poznámky:
 • - porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně udělit zvláštní cenu za mimořádný literární projev;
 • - porota může obeslat soutěží i jiné školy (partnerské školy) než školy z Okresu Ústí nad Orlicí;
 • - všechny soutěžní práce zůstanou k využití v muzeu, které si vyhrazuje právo je zveřejnit v mediích bez nároku soutěžícího na případný honorář.

Králíky – leden 2008


Muzeum K-S 14 „U cihelny“ otevřelo novou výstavu

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ otevřelo novou výstavu

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ otevřelo novou výstavu  Muzeum K-S 14 „U cihelny“ otevřelo novou výstavu

Osobnost četaře Hrada a jeho tragická smrt v Králíkách je dodnes opředena nejasnostmi. Odpovědi na některé otázky tak po bezmála 70 letech nabízí výstava „Život četaře Arnošta Hrada“ umístěna v Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách.

Pracovníci Muzea bádali a připravovali výstavu dva roky. Výstava přináší nejen odpovědi na některé otázky Arnoštova života v době před jeho vojenskou službou, ale i poznatky grafologů a jiných odborníků. Unikátní soubor rodinných fotografií ze sbírek Muzea byl zveřejněn vůbec poprvé.

Na vernisáži výstavy v podzemí pevnosti dne 20. října 2007 se sešla celá řada hostů, kteří činnost dobrovolníků Muzea podporují, ale také zástupci tisku a odborné veřejnosti.

Hosty přivítal autor výstavy a ředitel muzea R.M.Sicha. Informoval o vzniku výstavy a náročnosti historického bádání. Poděkoval podporovatelům a vedení města Králíky za pomoc, která je přínosem pro realizaci projektů mezi nimiž je právě pořádaná výstava. Starostka města Jana Ponocná poděkovala pracovníkům Muzea K-S 14 „U cihelny“ za realizaci projektu a vyzdvihla přínos dobrovolníků pro zvyšování turistického ruchu na Králicku. Radní Pardubického kraje, který projekty Muzea podporuje, upozornil na složitost událostí v roce 1938 a odhodlanost vojáků bránit Československo i na pozdější nasazení některých vojáků na Zakarpatské Rusi, tedy na události na které se již skoro zapomíná.

Radní Macela společně se starostkou města následně odhalili v minometné místnosti pěchotního srubu bronzovou bustu četaře A.Hrada od sochaře Ondřeje Štočka z Brna. Busta, která je němou připomínkou Arnoštova života vznikala v Brněnském ateliéru na objednávku Muzea K-S 14 několik let. Návštěvníci pevnosti si budou moci do konce roku 2008 prohlédnout i fotografie z jednotlivých fází vzniku sochařského díla a první studii Arnoštovy tváře. Další část výstavy o životě četaře se stane součástí trvalé expozice v pevnosti K-S 14.

Četař Arnošt Hrad své dětství strávil v Praze - Bohnicích. Za první světové války přišel o otce. Nespokojen s číšnickým povoláním, se po svém nástupu k prezenční vojenské službě v roce 1936 intenzivně připravoval na setrvání v čs. armádě. Mezinárodní události a bezprostřední ohrožení suverenity Československa jej zastihlo právě v Králíkách. Dne 3. října 1938 spáchal v Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ sebevraždu zastřelením. Zanechal několik dopisů na rozloučenou své matce, veliteli a kamarádům.

Osobností četaře A. Hrada se již v roce 1973 zabýval známý spisovatel Ota Holub. Teprve po roce 1990 mu byla na pevnosti odhalena pamětní deska tehdejším náčelníkem generálního štábu AČR. Ta byla opakovaně zcizena. V diskuzi České televize o největšího Čecha opět zaznělo v roce 2005 Arnoštovo jméno. O jeho osud se začala zajímat díky činnosti Muzea K-S 14 „U cihelny“ v publicistickém pořadu televize Nova. Letos se o pohnutém a zmařeném životě tohoto mladíka dozví díky výstavě a aktivitě Českého rozhlasu 7 i posluchači v Německu a Španělsku.

Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu každý víkend v běžné otevírací době pevnostního muzea, v měsících červenci a srpnu každý den.


plakát říjen 2007


Tisková zpráva: Pardubický kraj – Králicko – čs. opevnění z let 1935–1938

Významné vítězství obránců čs. opevnění na Králicku

Ne nejde o dávnou válečnou událost, ani o bojovou ukázku ze současnosti, jak by se z názvu příspěvku mohlo zdát. Vítězství pro provozovatele muzeí na Králicku představuje úspěšné založení obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast, o. p. s. Vznikl tak dlouho očekávaný partner pro jednání se státními orgány a institucemi, který bude hájit společné zájmy jednotlivých muzeí.

Teprve na třetí pokus se podařilo sjednotit formu a dotáhnout množství zákonem vyžadovaných podmínek tak, aby mohl Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice subjekt zapsat do rejstříku obecně prospěšných společností. Společnost založily klíčové subjekty, které na Králicku rekonstruují pevnostní objekty a provozují vojensko-historické expozice.

Pod zakládací listinu se podepsali zástupci společnosti Armyfort s. r. o. (provozovatel Vojenského muzea Králíky pro město Králíky), Společnosti přátel čs. opevnění (SPČO, s. r. o. – provozovatel Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda), Klubu přátel armády (provozovatel Památníku obránců vlasti v objektu K – S 8 U nádraží), Vojensko-historického klubu ERIKA Brno (provozovatel Muzea čs. opevnění z let 1935–1938 v objektu K – S 14 U Cihelny), dále Vladek Vácha (provozovatel Muzea Vysoký kámen) a Michal Mahnig (zástupce provozovatele Vojenského muzea Lichkov)

Aktivity těchto šesti subjektů představují již několik po sobě jdoucích roků 50-60 000 návštěvníků – turistů přicházejících za naší nedávnou vojenskou historií.

Obecně prospěšná společnost Králická pevnostní oblast, o. p. s. má sídlo na adrese Vojenské muzeum Králíky, Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky. K jejímu založení došlo s cílem podporovat činnost a rozvoj muzeí a památníků čs. opevnění a vojensko-historických expozic na Králicku a jejich aktivit. Jedná se o východní část Pardubického kraje a severozápadní část Olomouckého kraje, konkrétně o prostor mezi Zemskou Bránou a kótou Maliník, daný z historického hlediska působností Ženijního skupinového velitelství III v Králíkách v letech 1935–1938.

Společnost bude veřejnosti poskytovat celou řadu služeb. Např. na základě pověření zastoupí muzea a památníky čs. opevnění a vojenskohistorické expozice na Králicku při jednání se státními orgány, institucemi, orgány veřejné správy i dalšími subjekty a s těmito orgány bude také úzce spolupracovat. Bude důsledně hájit společné zájmy muzeí a památníků čs. opevnění a vojensko-historických expozic na Králicku, pomáhat zajišťovat jejich provoz a rekonstrukční práce na objektech čs. opevnění. Dále bude oprávněna získávat bezúplatným převodem od státu movitý i nemovitý majetek související se zřizováním, budováním a provozováním muzeí a památníků čs. opevnění a vojensko-historických expozic na Králicku, zajistí společnou propagaci, pomůže koordinovat společné akce. Bude také získávat finanční prostředky z grantů, sponzorských darů, účelových dotací a dalších zdrojů ve prospěch muzeí a památníků čs. opevnění a vojensko-historických expozic na Králicku, určených na reklamu a propagaci těchto aktivit a jimi pořádaných akcí, na rekonstrukční práce, na výkup potřebných nemovitostí, na nákupy exponátů, opravy exponátů a výrobu replik výbavy, výstroje a výzbroje. Podpoří publikační činnosti s tématikou Králické pevnostní oblasti, poskytne odbornou pomoc a konzultace jednotlivým muzeím a památníkům čs. opevnění a vojensko-historickým expozicím na Králicku.

Všechny služby bude společnost poskytovat všem muzeím a památníkům čs. opevnění a vojensko-historickým expozicím na Králicku bez omezení.

V šestičlenné správní radě společnosti má zastoupení každý se zakládajících subjektů obecně prospěšné společnosti. Jejím předsedou byl zvolen Michal Mahnig, místopředsedy Jiří Dibelka a Ing. Richard Sicha. V šestičlenné dozorčí radě jsou zastoupeni také dvě známé osobnosti z Králík – Jindřich Večeř a Ing. Ladislav Tóth.

Jak již bylo konstatováno v úvodu, zrození obecně prospěšné společnosti představovalo dlouhodobý proces. Ten se podařilo završit zejména díky podpoře představitelů Pardubického kraje. Nad Králickou pevnostní oblastí drží dlouhodobě ochrannou ruku hejtman Ing. Michal Rabas, Ing. Roman Línek – 1. zástupce hejtmana, radní Ing. Petr Šilar a zejména pak radní Bc. Miloslav Macela. Posledně jmenovaný zodpovídá na kraji za neziskový sektor a cestovní ruch a byl iniciátorem třetího – úspěšného – pokusu o vytvoření partnera zastupujícího aktivity v Králické pevnostní oblasti při jednáních s krajem.

Za pomoc se založením obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast o. p. s. si zaslouží rovněž poděkování úředníci Městského úřadu v Králíkách. Ti totiž podali pomocnou a ochotnou ruku při řešení celé řady „papírových náležitostí“ nezbytných pro zápis společnosti. Šlo o vedoucí majetkového odboru Bc. Věru Kubíčkovou a zejména pak vedoucí živnostenského odboru Bc. Markétu Mlynářovou.
I díky všem těmto ochotným lidem se pevnostním objektům v okolí Králík zablýsklo na lepší časy…

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.


Tisková zpráva: Pardubický kraj – Králíky – Akce Cihelna 2007ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O VOJENSKOU HISTORII
I SOUČASNOU ARMÁDU A VOJENSKOU TECHNIKU NA
 

Den Sil podpory a výcviku CIHELNA 2007 Králíky

10. JUBILEJNÍ AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU RADY
PARDUBICKÉHO KRAJ
E


Pátek 17. srpna 2007 

V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových uniformách okolními městy a obcemi. Trasa: 8.00 Vojenské muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov – Vlčkovice – Pastviny – 9.10 – 9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 – 10.05 Letohrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Červená Voda12.35 – 13.00 Králíky.

14.00–17.00 Generální nácvik akce    

14.00–14.05 seskok výsadkářů
14.05–15.15 nácvik ukázek historického boje
15.15–16.15  nácvik ukázek AČR (průlet letadel, bojová ukázka, ukázka roty aktivních záloh, druhý seskok  výsadkářů, ukázka výcviku psů)
16.15–16.35 ukázka Celní správy ČR
16.35–16.55 ukázka zásahu IZS + záchranného praporu
16.55–17.15 prezentace historických klubů US ARMY                                                                                  

18.00–22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky

Sobota 18. 8. 2007 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami

ZAHÁJENÍ

08.00–09.15

ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na náměstí v Králíkách

09.00–09.30

přivítání čestných hostů na radnici starostkou města Králíky

10.00–10.30

slavnostní zahájení akce – vztyčení vlaky, státní hymna, projevy, seskoky výsadkářů

PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ

10.30–11.40

ukázka  historického boje – téma „Ostravská operace jaro 1945“

PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

11.40–12.40

průlety letadel, bojová ukázka, ukázka roty AZ, druhý seskok výsadkářů, ukázka výcviku psů

PREZENTACE KLUBU CELNÍKŮ ORLICKO

12.40–13.00

dynamická ukázka Celní správy ČR

PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

13.00–13.20

dynamické ukázky IZS a záchranného praporu AČR

PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ US ARMY

13.20–13.50

bojová ukázka „Na cestě do Říše – podzim 1944“

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY

13.50–14.10

historická technika – moderní technika AČR

PREZENTACE HOSTŮ A VYSTAVOVATELŮ

14.10–14.30

ukázky prezentované techniky a exponátů

PREZENTACE TĚŽKÉ BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

14.30–15.00

dynamická ukázka z historie ČSLA

OPAKOVÁNÍ PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ

15.00–16.00

ukázka  historického boje – téma „Ostravská operace jaro 1945“

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE

16.00–16.30

ukončení, nástup všech účastníků, vyhodnocení akce, poděkování účastníkům

DOCHÁZÍ K ZÁSADNÍ ZMĚNĚ PRO DIVÁKY – TRADIČNÍ PROSTOR BOJIŠTĚ BUDE HLEDIŠTĚM A NAOPAK. BOJIŠTĚ JE TEDY SITUOVÁNO VE SVAHU A DIVÁCI SE BUDOU DÍVAT NA UKÁZKY SE SLUNCEM PO PRAVÉ RUCE A V ZÁDECH.

JIŽ TRADIČNĚ BUDE MÍT PROGRAM DO ZNAČNÉ MÍRY PEVNÝ ŘÁD, BEZ VELKÝCH PAUZ A „HLUCHÝCH“ MÍST A TO DÍKY PESTRÉ NABÍDCE DYNAMICKÝCH UKÁZEK ZAJIŠŤOVANÝCH AČR. NÁVŠTĚVNÍCI SE NEMUSÍ OBÁVAT TOHO, ŽE BY NEMĚLI TŘEBA JEN 10 MINUT NA CO KOUKAT.

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)

Neděle 19. 8. 2007 – den muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)


Další důležité informace:

V době konání akce budou v prostoru u předváděcí plochy zřízeny dva ukázkové dobové spojenecké tábory (sovětský a americko-britský), ve kterém návštěvníci uvidí historickou spojeneckou vojenskou techniku, ukázky součástí polního ležení a jeho zajištění.

„CIHELNA 2007“ je třídenní vzpomínkovou akcí s bohatým programem, určená všem příznivcům vojenské historie, zájemcům o tématiku obrany státu, ale i těm, kteří si chtějí připomenout 62. výročí konce II. světové války. Těm, kteří si chtějí v klidu vychutnat a prožít celou programovou nabídku doporučujeme účast na akci od pátku do neděle. V Králické pevnostní oblasti (KPO) je dostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích možností (města Králíky, Červená Voda, Jablonné nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Žamberk a okolní obce: http://www.orlicko.cz/ubytovani/?&trmn=0|). Budete tak mít v pátek příležitost navštívit dělostřeleckou tvrz Bouda a vychutnat si v poklidu kompletní prohlídku tohoto v největším rozsahu zpřístupněného objektu čs. opevnění z let 1935–1938 (http://www.boudamuseum.com), uskutečnit prohlídku Vojenského muzea Králíky a večer se účastnit kulturního programu na náměstí v Králíkách. V sobotu pak máte možnost plně se věnovat bojovým ukázkám a bohatému programu na předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky, po jeho ukončení ještě stihnete návštěvu některého z pevnostních muzeí, která prodlouží provozní dobu (většinou do 19.00 hodin). Celou neděli pak můžete věnovat návštěvám a prohlídkám všech dalších pevnostních muzeí v KPO, která při příležitosti akce „CIHELNA 2007“ chystají celou řadu novinek a překvapení. Přístupové trasy a další informace najdete na: http://www.armyfort.com/cz/infocentrum.php?id=11.

 • - Znovu upozorňujeme, že bojové ukázky proběhnou pouze v sobotu 18. 8. 2007!
 • - Aktuální informace o akci najdete na adrese: www.armyfort.com
 • - Informace o Králické pevnostní oblasti (historie, pevnostní muzea, přírodní a turistické zajímavosti) a poskytovaných službách návštěvníkům (ubytování, stravování…) jsou umístěny na adrese: www.armyfort.com/cz/infocentrum.php?id=11 nebo stránkách města Králíky: www.kraliky.cz/main.php?action=ubytovani&id=4 a jsou průběžně aktualizovány.
 • - Své dotazy na program akce můžete zasílat také na adresu: muzeum@armyfort.com
 • - Další dotazy na informace o ubytování, stravování, dopravě, službách… směřujte na Informační centrum Městského muzea Králíky: info@muzeumkraliky.cz
 • - Sedm dní před konáním akce je možné získat nejaktuálnější informace, nebo odpovědi na dotazy, na telefonním čísle 465 632 466 (TIC čs. opevnění ve Vojenském muzeu Králíky).
 • - Na příjezdech do města Králíky budou v sobotu 18. 8. 2007 zřízena záchytná parkoviště. Až na předváděcí plochu nelze přijet automobilem, od parkovišť počítejte 5 až 20 minut pěší chůze – dle té které parkovací plochy.
 • - Prostor ukázky bude zajišťován bezpečnostní službou, vstupenky je nutno mít stále při sobě.
 • - V pátek jednotné vstupné 50,- Kč. Vstupné celodenní na sobotu: děti do 15 let 50,- Kč, dospělí 100,- Kč, rodinná vstupenka 220,- Kč /2 dospělí a max. 3 děti/ (platí pro program a ukázky na předváděcí ploše u pěchotního srubu K–S 14 „U Cihelny“, dále jako vstupné do Vojenského muzea Králíky a pěchotního srubu K–S 14).
 • - Ve všech ostatních muzeích platí místní vstupné, nikoliv shora uvedené vstupenky (vstupné je různé dle lokalit, pohybuje se od 10 do 70,- Kč za dospělou osobu podle rozsahu prohlídky, nebo bývá dobrovolné).
 • - V sobotu a neděli bude zvláštní autobusová linka přepravovat zájemce na prohlídku dělostřelecké tvrze Bouda (největší rozsah prohlídek pevnostního podzemí Z LET 1935–1938 v ČR), z Králík až ke vchodovému srubu tvrze.
 • - Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení přímo na předváděcí ploše a ve městě Králíky, v menší míře i na dalších přístupných lokalitách.
 • - Zájemcům bude k dispozici prodej literatury s vojenskou a pevnostní tématikou, dále pohledů, hraček, předmětů pro sběratele a deaktivovaných zbraní a jejich replik. 

STAV K 20. ČERVNU 2007


První muzejní noc „NA CIHELNĚ“ v Králíkách

Festival Muzejních nocí v České republice se stal již tradiční akcí do které se zapojují každoročně nejrůznější muzejní instituce v ČR. Hlavní organizátor akce Asociace muzeí a galerií  si kladla za cíl přiblížit muzea veřejnosti netradičním způsobem, což se ukázalo jako dobrý nápad.

Ne jinak tomu bylo i v Králíkách dne 16. června 2007. „Muzejní noc na cihelně“ uspořádalo Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky. V minulých letech probíhala prezentace Muzea K-S 14 v Praze v Pantheonu Národního muzea, kde se pevnost představila netradičně Pražanům a mezinárodním turistům.

Muzejní noc byla zahájena u pevnosti již od 18.00 hodin, od kdy si do půlnoci mohli návštěvníci prohlédnout s průvodci prostory pevnosti zcela zdarma. Příležitosti využilo cca 450 návštěvníků především z regionu a blízkého okolí.
Součástí akce bylo i mimořádné noční osvětlení objektu, který se po usilovných opravách provedených dobrovolnými pracovníky muzea v letech 2002 – 2007 oděl do dobového hávu z roku 1938.

Nebyla by muzejní noc bez všelijakých překvapení a světelných efektů. Návštěvníci si mohli poprvé prohlédnout dobovou vojenskou kovárnu v akci, kde kovář předvedl své umění. Kovářské umění si také vyzkoušeli některé zdatné návštěvnice. Ostatní měli možnost posedět u ohně, ochutnat grilované maso a tradiční Hanušovické pivo. Ve 22.00 bylo osvětlení vypnuto a své umění předvedl Šermířský spolek Šumperk pod příznačným názvem „Vymýtání ďábla“ Kdo čekal řinčení zbraní byl zajisté překvapen. Prostranství louky s tajuplnou stavbou a hranicí rozzářily plameny polykačů a plivačů ohňů a krajina byla protknuta středověkými melodiemi. Umělci předvedli divákům středověký příběh z doby nechvalného upalování čarodějnic, který byl inspirován nikdy nekončícím bojem dobra se zlem. Herci v dobových kostýmech předvedli nevšední akční performanci která vrcholí tancem duchů obětí honu na čarodějnice, jak jej známe jen z filmů a dobových záznamů. Mírně strašidelný příběh plný hudby a ohnivé akrobacie byl odměněn mohutným potleskem přihlížejících.

Kdo měl síly vydržel ještě do půlnoci nebo šel zajíst nevšední zážitek dalšími grilovanými steaky. Přestože se do Festivalu muzejních nocí 2007 zapojilo z nejbližšího okolí pouze Městské muzeum v Žamberku, organizátoři přislíbili opakování akce každým rokem s jinými překvapeními pro diváky.

Organizátoři děkují rádiu OK za mediální podporu, za osobní pomoc Čestmíru Doubravovi, Oldřichu Švédovi a všem návštěvníkům, kteří svojí účastí podpořili náročnou práci dobrovolníků muzea.

Muzejní noc 2007 Muzejní noc 2007

Muzejní noc 2007

 


Výroční zpráva 2006 – Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky a lehké objekty č. 111 a 112

Ředitel Ricard M. SICHAVážení,

rok 2006 byl pro Muzeum K-S 14 „U cihelny“ nejen rokem hojné návštěvnosti, ale také rozvoje a oprav Pěchotního srubu, a to především jeho zevnějšku. Dobrovolníci v muzeu odvedli bez ohledu na počasí obrovský díl práce, odpracovali celkem 8 320 hod. Minulý rok byl také rokem zajímavých návštěv, mezi které lze zařadit návštěvu biskupa Dominika Duky, disidenta Františka Stárka, náčelníka Generálního štábu AČR gen. Štefky, polického vězně Milana Paumera, senátorky Ludmily Müllerové, senátora Jana Hálka, ale také starostů měst a obcí z Itálie, Polska a Slovenska v rámci partnerské akce s Českou Třebovou. V návštěvní knize muzea nechybí zápisy návštěvníků z Japonska, Holandska, Číny, Ruska, USA a dalších zemí. V roce 2006 se podařilo zorganizovat nadregionální výstavu Zločiny komunismu – Lidé naproti lidem, na které byly vůbec poprvé zveřejněny podrobné informace o Internačním klášteře v Králíkách. Cihelna se tak stala místem setkání jak zájemců o historii, tak i turistů, kteří neodolali nabídce cestování po opevnění na Králicku – to tvoří jeden ze stěžejních bodů programu rozvoje turistického ruchu. V oblasti výzkumu se podařilo navázat spolupráci s univerzitami v Brně a Ústí nad Labem. Úsilí v oblasti muzeologie pak potvrzuje spolupráce s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě. Inspirací pro roky budoucí je i spolupráce s Hornickým muzeem v Příbrami a Kabinetem historie vězeňské služby Praha-Pankrác. Obě muzea významnou měrou přispěla k oživení zmíněné výstavy roku 2006. Díky velké obětavosti dobrovolníků se podařilo vylepšit prostranství muzea a zbudovat parkoviště, 30 stojanů pro cyklisty, rozšířit výsadbu trávníku a dřevin, to vše i díky darům. Muzeum aktivně pokračovalo také v projektech Pardubického kraje zaměřených na oblast ochrany a péče o movité kulturní dědictví a rozvoj cestovního ruchu. Objekt muzea se stal součástí srpnové akce CIHELNA 2006, která byla pro naše dobrovolníky nesmírně náročná. Právě v tento měsíc byla jako jediná v Králíkách v roce 2006 provedena živnostenská kontrola v pokladně muzea. Ta byla pro muzeum shledána bez závad. Rok 2006 zůstane v historii města Králík rovněž za­psán z důvodu fyzického protokolárního předání objektu K-S 14 do majetku města od Ministerstva obrany. Významným faktem je skutečnost, že od doby zažádání uplynulo již tolik let, že objekt byl díky péči ze strany VHK ERIKA Brno předáván ve stavu takřka opraveném, zatímco v době minulé byl ostudnou ruinou po léta devastovanou válečnými a poválečnými událostmi a lidskou lhostejností. Stav objektu nelze přehlédnout již při průjezdu spojovací silnicí mezi městem Králíky a obcí Prostřední Lipka. Věřím, že ve spolupráci s městem a s ostatními organizacemi bude rok 2007 úspěšný a děkuji všem dobrovolníkům a občanům, kteří nám byli nápomocni v naší činnosti v roce 2006.
Všem přeji do nového roku 2007 zdraví a spokojenost!

Ing. Richard M. Sicha,
ředitel muzea


Milan Paumer v Králíkách

Milan Paumer

V sobotu v poledne 14. října 2006 přijel do Králík nenápadný starší prošedivělý muž a zavítal přímo do Muzea na Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ prohlédnout si výstavu. Na první pohled situace, která se opakuje denně, jenomže příchod tohoto pána nebyla náhoda. V doprovodu spoluautora výstavy „Lidé proti lidem“ pana Svobody totiž přijel do Králík Milan Paumer. Komu toto jméno nic neříká, možná si vybaví, když upřesním, že to byl „ten třetí“ od bratrů Mašínů. Jako jediný z trojice, která se úspěšně a pohromadě probojovala v padesátých letech do Západního Berlína, se vrátil do Čech. dnes jezdívá po besedách, cítí to jako svůj úkol vysvětlovat činy své a svých druhů. Tento případ dodnes u některých budí údiv, u některých obdiv, někteří jej odsuzují a některým se nechce věřit, že se události tehdy seběhly tak neobvykle dramaticky… Dnes již bereme jako samozřejmost, že proti nedemokratickému režimu je legitimní se postavit. Pochopitelně, že ne každý najde v sobě sílu vzdorovat a nikdo to snad ani nemá právo od kohokoli očekávat.

Kdo je Milan Paumer a jaké byli okolnosti jeho návštěvy Králík? Milan Paumer (nar. 7. 4. 1931) byl jako účastník III. odboje navržen dne 24. května 2006 Senátním Podvýborem na vysoké státní vyznamenání. Nebyl sám. Dalšími byli Václav ŠVÉDA in memoriam (26. 4. 1921 – popraven 2. 5. 1955), Zbyněk JANATA in memoriam (1. 2. 1932 – 12. 5. 1955), kpt. Ctibor NOVÁK in memoriam (25. 10. 1902 - 12. 5. 1955), Ctirad MAŠÍN (11. 8. 1930) a Josef MAŠÍN (8. 3. 1932).

Ve zprávě k návrhu je velmi stručně zahrnut tento případ, který se zapsal do dějin totalitního režimu v Československu takto. „Cílem bratří Mašinu a jejich spolupracovníků bylo škodit nastupujícímu totalitnímu režimu stejným způsobem a stejnými metodami, jako to činila odbojová skupina „Tří králů", kde byl jejich otec, předchozí totalitě nacistické. Léta 1948, 1949 a začátek padesátých let byla léty lidských tragedií, léty hrůzy, léty totalitních vrahů, léty intelektuálního holocaustu a morální genocidy. Proti tomuto systému, který decimoval vlastní národ a zapříčinil statisíce lidských tragedií se rozhodli vystoupit, třeba i se zbraní v ruce. Zejména bratři Mašinové se cítili být vždy vojáky a stejně jako otec byli odhodláni položit život za vlast, za svobodu a demokracii. Po několika zatčeních a propuštění Ctirada Mašina z uranových dolů v Jáchymově se rozhodli, že opustí republiku. V r. 1953 překročili hranici s NDR a v řadě incidentů zastřelili několik příslušníků Volkspolizei a třem se podařilo probít do svobodného světa. Tam vstoupili do americké armády, kde setrvali do r. 1959. Je třeba podotknout, že bratři Mašinové byli v r. 1946 vyznamenáni prezidentem Benešem „Medailí za chrabrost" za činy vykonané během druhého odboje. Bylo jim tehdy 14 a 15 let.“ Milan Paumer je v současné době občanem USA a v ČR žije poslední 4 roky. Navštěvuje kamarády, věnuje se rodině.

Host s pohnutou minulostí si prohlédl stálou expozici v pěchotním srubu K-S 14 v přítomnosti autorů výstavy „Lidé proti lidem“ R. M. Sichy a P. Svobody a zavítal i do podzemí, kde je výstava „Lidé proti lidem“ instalována. V tu chvíli začalo zajímavé vyprávění. Pan Paumer se zaujetím četl informace o internačním klášteře v Králíkách a při pohledu na oprátku, jako exponát dokumentující trest smrti, zavzpomínal na svého kamaráda Švédu, který byl chycen při útěku a záhy na to popraven v Praze na Pankráci. Došlo i na naše podrobné dotazy ohledně střelby při útěku. Snad každý, kdo kdy o případu slyšel, si klade otázku, jestli bylo nutné střílet a jak by se v takové situaci zachoval on sám. Paumer popsal při té příležitosti nejdříve popsal nejdříve své neobvyklé zranění. „…když se ten východoněmecký policista dostal pravou rukou ke zbrani vystřelil… nedošlo mi to hned, ale za chvíli jsem poznal, že jsem to dostal vlevo do břicha, později se tam dal strčit celý prst, ale střela nezasáhla důležité orgány. Při chůzi to ale bylo stále horší, krev mi tekla do břicha a nevěděl jsem jestli vůbec zvládnu pokračovat v cestě…“ Ke zranění břicha se ve vyprávění Paumer ještě vrátil. „… když už jsme byli na cestě do západní zóny cítil jsem obrovské množství krve v břiše a byl jsem zesláblý, řekl jsem Pepíkovi, že tady počkám a on ať pro mě pošle pomoc, bylo to už opravdu kousek. Nešlo to dál. No jo, ale my jsme byli domluvení, že když někdo už nebude moct chodit a mohl by padnout do rukou nepříteli, tak se zastřelí nebo mu ten druhý pomůže. A v tu chvíli se mě mě Pepík zeptal, jestli to skončím sám nebo mě má pomoct.. V tu ránu jsem věděl, že to prostě dojdu stůj co stůj…to mě úplně probralo!...“ pokračoval Paumer. Na můj dotaz, jak to bylo s pošťákem, odpověděl nekompromisně. „S pošťákem? To není zcela přesné, byl to přílušník lidových milicí, s jeho horlivostí jsme však nepočítali, při rvačce se svalil do příkopu poblíž vozu – to jsme nečekali. Došlo ke zmáčknutí spouště a ten se přestal hýbat…bylo to hrozný, pochopili jsme, že to jednouchý útěk nebude“… „Věděli jsme, že i nepřítel bude mít zbraně, postupovali jsme jak to tehdy šlo – ozbojení, kdyby to někdo chtěl pochopit nějak jinak, řekněte jasně, že jsme se museli prostřílet, na tom trvám!“…pokračoval ve vyprávění pan Paumer. Setkání bylo dlouhé a ne všechna témata byla natolik vážná, ale naše zvědavost velká. Cesta pokračovala na oběd do hotelu Zlatá Labuť, kde se host zapsal do pamětní knihy hotelu. Odbojář vzpomínal dále na svoji situaci po emigraci do USA. Tam i v souvislosti se získáním občanství vstoupil do armády. Byl vycvičen u speciálních jednotek a vyslán do války v Koreji, kde působil. Později žil v Miami a snažil se žít, jak jen to šlo. Na dotaz proč se nechce vrátit zpět do USA, říká „…jsem tady doma a s komunismem jsem ještě neskončil…“ Pan Paumer je i nadále aktivní a stýká se s politickými vězni, mimo jiné i se sestrou bratrů Mašínových Zdenou. Smutek necítí, jen jej mrzí, že mu v ČR neplatí řidičský průkaz ze Spojených států, ale nebere to nijak tragicky. Vyprávění ještě pokračovalo a bylo dlouhé, téma je ale již literárně zpracováno, takže se lze se složitým případem seznámit. Host ještě navštívil Klášter Redemptoristů na Hoře Matky Boží, rozloučil se a odjel z Králík. Zážitek to byl bezesporu zajímavý. Ačkoli může být celý případ útěku bratří Mašínů jakkoli kontroverzní, stal se, a já považuji za důležité o něm psát. Často slýchávám, když pracuji s historickými fakty nejrůznější argumenty, jak ti, co hlídali hranici, měli děti a příslušníci SNB měli taky rodiny atd. Na druhou stranu jsem konfrontován s tvrdou realitou metod vyšetřování v 50. letech. Jen pro ilustraci mohu uvést cvičení do bezvědomí, mlácení obuškem přes chodidla, pálení elektrickým proudem, nekonečné bití a psychické mučení. Tím vším prošli muži i ženy. Nejen Ti kdo se postavili tehdejšími režimu tvrdě na odpor, ale i jejich rodiny a blízcí, známí. Kdo si troufne použít jako argument proti odbojářům za druhé světové války to, že jejich oběti měli rodiny, děti? Tam je každému jasné, že zlu je třeba vzdorovat. U nás máme Zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Tedy i parlament a prezident jasně řekli, že režim byl protiprávní. O jeho zločinech se může dozvědět každý, kdo nemá klapky na očích. Přesto jsou hrdinové, kteří se mu postavili na odpor, často zatracováni a pomlouváni. To už si ale musí každý ujasnit sám … třeba v klidu doma u televize, nebo u čtení knih. Dnes už totiž žádné nejsou zakázány.

Milan Paumer

Milan Paumer


Starostové Evropských měst na Cihelně

Dne 16. září 2006 se Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ stalo místem neformální návštěvy starostů čtyř evropských měst. Do muzea přijeli Jaroslav Zedník, starosta České Třebové, Ing. Milan Fecko, starosta slovenského Svitu, Franciszek Pazdziernik, starosta polské Olawy  a Adriano Poletti, starosta italského Agrate Brianza. Co předcházelo této pozoruhodné návštěvě a proč bylo vybráno právě toto místo? Tento výlet do Králík má složitější rozuzlení.

V rámci Dnů partnerství v roce 2005 Město Česká Třebová uzavřelo smlouvu o spolupráci se slovenským městem Svit. Rovněž byla v loňském roce uzavřena smlouva o twiningové spolupráci s italským městem Agrate Brianza a dále má město Česká Třebová od roku 1997 uzavřenu smlouvu o spolupráci s polským městem Olawa. S ohledem na to, že se doposud neuskutečnilo setkání výše zmíněných partnerů v jednom termínu, rozhodlo se vedení města Česká Třebová uspořádat společné setkání zástupců všech partnerských měst v září letošního roku a to v rámci Dnů partnerství, které se konají v termínu od 14. do 17. 9. 2006. Pořadatelem těchto Dnů je Město Česká Třebová a Kulturní centrum Česká Třebová.

Cílem této akce bylo posílení vzájemných společenských a kulturních kontaktů, vzájemné seznámení zástupců partnerských měst a prezentace Pardubického kraje. Díky tématice se hostitelé rozhodli zavést své hosty mimo jiné i do Králík. V Muzeu K-S 14 „U cihelny“ byli zajímaví hosté přivítání ředitelem muzea Ing. Richardem M. Sichou. Vše probíhalo za přítomnosti Bc. Jana Divíška, vedoucího odboru kultury a školství Města Králíky. Hosté byli přivítáni symbolicky tradičním „pevnostním rumem“ a vstoupili do podzemních expozic. Pěchotní srub se stává již tradičně místem připomenutí dějin čs. legií za I. světové války. Souhrnná expozice tohoto druhu je jediná v Pardubickém kraji. Osudy legionářů, kteří působili mimo jiné i v Itálii, neponechaly bez zájmu starostu z Itálie Adriana Polettiho. Společné dějiny a pohnutá historie Evropy před II. Světovou válkou se stala předmětem k diskusi zástupců měst z Polska i Slovenska, kteří byli také provedeni novou výstavou Zločiny komunismu – „Lidé proti lidem“. Po prohlídce muzea se návštěvníci zapsali do pamětní knihy. Hosté zavítali i do kláštera na Hoře matky Boží, kde se seznámili s historií poutního místa. Starosta České Třebové J. Zedník byl v Králíkách spokojen. Zajisté k tomu přispěl i fakt, že je rodákem z nedalekého Žamberka a jak sám podotkl, výběr právě navštívených památek na Králicku nebyla náhoda. Bližší informace o Dnech partnerství najdete na www.ceska-trebova.cz.

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně


Biskup Dominik Duka navštívil Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“

Dne 19. srpna 2006, záhy po ukončení pontifikální mše svaté při příležitosti „hlavní diecézní poutě Roku Písma svatého“, zavítal královéhradecký biskup Mons. ThLic. Dominik Duka do Muzea čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách. Biskup Duka se zajímal o novou výstavu Zločiny komunismu „Lidé proti lidem“, která byla otevřena dne 28. června 2006.

Mons. Duka si v doprovodu radního Pardubického kraje Miloslava Macely a zastupitele Pardubického kraje Ladislava Tótha prohlédl všechny části výstavy v podzemním patře objektu. Vzácný host byl proveden expozicí Richardem M. Sichou a Petrem Svobodou – autory výstavy.

Na výstavě, která se stala v poslední době předmětem zájmu tuzemských i zahraničních médií, se biskup zaměřil na exponáty a informace vztahující se k Internačnímu klášteru v Králíkách, kterým prošlo v 50. letech minulého století na stovky řeholníků, z nichž někteří na následky věznění zemřeli.

Autoři výstavy pohovořili s biskupem Dukou o osudech představitelů mužských řeholí, kteří byli ve vykonstruovaných procesech odsouzeni v období komunistické diktatury k vysokým trestům odnětí svobody. K událostem, které po roce 1948 zahájily systematickou snahu o likvidaci katolické církve a řeholí, jsou v Muzeu zveřejněny zajímavé dobové dokumenty, které byly do nedávna utajovány. Královéhradecký biskup se dále zajímal o smutný případ usmrcení Pátera Toufara z Číhoště, který byl ubit příslušníky StB, když odmítl podepsat při výslechu smyšlené doznání.

Biskup Duka, který byl v letech 1981–1982 uvězněn v Plzni-Borech za řádovou činnost, organizování studia dominikánských kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím, provedl zápis do pamětní knihy Pěchotního srubu K-S 14 a vyslovil uznání pracovníkům muzea.

Výstava, jejíž příprava trvala jeden rok a na níž má veřejnost možnost spatřit unikátní exponáty z čtyřech muzeí v ČR i soukromých sbírek, bude otevřena do konce letošního roku a je součástí prohlídky Pěchotního srubu K-S 14.

Biskup Dominik Duka navštívil Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Biskup Dominik Duka navštívil Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“


Výstava Zločiny komunismu – Lidé proti lidem

Fotogalerie z vernisáže výstavy

Navzdory ostrému slunci a horkému počasí bylo mezi městem Králíky a obcí Prostřední Lipka nápadně rušno. Do Muzea čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ se dne 28. července 2006 dostavili zajímaví hosté, aby se zúčastnili se slavnostního zahájení výstavy „Zločiny komunismu – Lidé proti lidem“ zabývající se obdobím mezi lety 1945–1961 v ČSR.

Výstava byla zahájena ve 13.00 hodin v podzemním patře objektu (bývalé ubikaci mužstva). Autoři výstavy, Petr Svoboda a Richard M. Sicha, přivítali společně s rektorem Kláštera redemptoristů v Králíkách, Páterem Michalčíkem a radním Pardubického kraje Macelou, zajímavé hosty, mezi kterými nechyběli zástupci Konfederace politických vězňů z Olomoucka a Pardubicka p. Kamarád a p. Stejskal, senátoři PČR Müllerová a Hálek, a starosta města Dušan Krabec. Autoři vysvětlili smysl výstavy a pohovořili o složitých přípravách a samotné tvorbě nové expozice. Záštitu nad výstavou převzal radní Pardubického kraje Miloslav Macela, který na místě zdůraznil její význam a smysl podporovat usílí zveřejňovat tuto část historie.

Pěchotní srub navštívil také vzácný host Páter Jan Zemánek (81) z Kláštera Redemptoristů v Tasovicích, který byl před šestapadesáti lety vězněn v Internačním klášteře v Králíkách. „…čtrnáctého dubna 1950 nás tam v noci odvezli přímo z bohosloveckého semináře. Bylo nás 250, takže jsme se tam museli mačkat ...“ vzpomínal kněz, který promluvil o své internaci k návštěvníkům vernisáže.

Mezi hosty nechyběli zástupci médií – MF Dnes, Orlických novin, místního tisku a Českého rozhlasu 7 (Vysílání pro Španělsko a Německo).

Přání úspěchu výstavě písemně vyjádřili předseda senátu PČR Přemysl Sobotka a politická vězeňkyně Zdena Mašínová.

Nová expozice je výsledkem společné práce Muzea K-S 14 Králíky, Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, Národního archivu v Praze, Kabinetem dokumentace a historie vězeňství Vězeňské služby ČR a Hornického muzea v Příbrami.

Pozvánka na výstavu

Výstava popisuje události po převratu v roce 1948. Návštěvník se může seznámit s politickými procesy a stalinskou justicí v Československu. Bude možnost shlédnout autentické dokumenty z procesů s Dr. Miladou Horákovou a spol., s církevními představiteli, např. A. Machalkou,V. Tajovským a spol. a další.. Veřejnost se dále má možnost seznámit s méně známými fotografiemi z „železné opony“, strukturami Státní bezpečnosti, odposlechy a způsobem práce orgánů tehdejšího Ministerstva vnitra. Za významného přispění Kabinetu dokumentace a historie vězeňské služby ČR shlédnou návštěvníci dokumenty i exponáty vztahující se k Táborům nucených prací v 50. letech, k výkonu trestu odnětí svobody a trestu smrti. Na výstavě jsou prezentovány dokumenty i exponáty se stručnými komentáři v autentické podobě. Výstava vhodně doplňuje výuku dějin státu a práva na středních i vysokých školách.

Některé důkazy o zločinnosti totalitního režimu v Československu v období 1948–1961 byly dosud publikovány jen mezi odbornou veřejností. Nyní jsou předkládány přístupnou a srozumitelnou formou široké veřejnosti.

Regionálně nejzajímavější je zveřejnění dokumentů o Centralizačním klášteře v Králíkách až do jeho zrušení a převedení pod Českou katolickou Charitu. Návštěvníci si budou mohou přečíst hlášení zmocněnců tehdejšího Úřadu pro věci církevní z Králík využívané Státní bezpečností v Hradci Králové a informace o zneužívání internovaných řeholníků v zemědělství na Králicku.

Z exponátů bude možné vidět:

- odposlechové zařízení z 50. let; (Muzeum Policie ČR)
- pomůcky a předměty "agentů chodců"; (Muzeum Policie, Muzeum K-S 14)
- imitaci samotky "korekce" z 50. let;
- imitaci vyšetřovny StB s dobovou záznamovou technikou; (Muzeum K-S 14)
- Zákon na ochranu lidově demokratické republiky a Zákon o Státním soudu s podpisem K. GOTTWALDA a představitelů tehdejší moci; (NA Praha)
- zápisy z porad ministra spravedlnosti z 50. let z přípravy politických procesů; (NA Praha)
- oprátku z let 1949–1954; (KDH VS ČR)
- zbraně využívané jednotkami SNB a ostrahou Táborů nucených prací a další exponáty.

Více informací na tel.: 603 517 932 nebo email: rollo@centrum.cz

Výstava bude přístupná po celý srpen od 8.00 do 18.00 hodin, v dalších měsících jen o víkendech od 8.00 do 17.00 hodin. Zájezdy a školy se mohou domluvit na telefonním čísle 603 517 932. Výstava je součástí prohlídky srubu s průvodcem.

Plakát Zločiny komunismu – lidé proti lidem ke stažení ve formátu pdf (176 kB)

Plakát Zločiny komunismu - lidé proti lidem


Převzato z médií:

[31. 7. 2006] – Notas de Actualidad – Andrea Fajkusová

Búnker antihitleriano se convierte en "escenario" de los crímenes del comunismo

Un fortín de hormigón que formaba parte de la fortificación fronteriza checoslovaca contra la Alemania hitleriana alberga desde el pasado viernes la exposición titulada "Crímenes del comunismo - el hombre contra el hombre". Los estrechos espacios grises del búnker de Králíky, en el que ni siquiera en el verano caluroso las temperaturas superan los 15 grados, evocan la abrumadora atmósfera en Checoslovaquia entre los anos de 1946 y 1965.

"Pido la pena de muerte para todos los acusados", fulmina el fiscal mal afamado, Josef Urválek, en el documental del proceso contra el secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, Rudolf Slánský, que se proyecta a los visitantes en la sala más grande del fortín de hormigón K-S 14 en la localidad de Králíky, al noreste de Bohemia. El espacio se convirtió en el auditorio de un tribunal. Desde el techo cuelga una balanza cuyos platillos se inclinan de manera alarmante. En una vitrina en el centro está expuesto un dogal que se utilizó en el presidio de Pankrác en Praga entre los anos 1949 y 1954.

La idea de instalar una exposición sobre los crímenes del comunismo en los espacios de un museo especializado en la Historia militar nació hace un ano, explicó el director del mismo, Richard Sicha.

La exposición
La exposición "Crímenes del comunismo" (Foto: Martina Schneibergová)

"El impulso lo dio mi amigo y colega Petr Svoboda que tenía un tío que fue perseguido por el régimen comunista. Su nombre era Miloslav Stedrý, nosotros lo llamamos el ´James Bond checo´ porque logró escapar de varias cárceles comunistas. Era una persona que nunca se había dejado abatir por su anhelo de libertad. También quisimos hacer una conexión con el monasterio de internación que fue establecido en Králíky en los anos 50".

Petr Svoboda precisó que nueve miembros de su familia fueron condenados por el régimen comunista en total a 109 anos de prisión.

"En el fondo, cada uno de mis familiares fue perseguido, mi abuelo, mi madre, y yo quería descubrir por qué. Mi tío fue la figura central, los demás fueron penalizados por ayudarle ofreciéndole pan o refugio para la noche, por ejemplo. Mi abuelo pasó dos anos en las minas de uranio de Jáchymov debido a una provocación de agentes comunistas".

El Padre Zemánek fue uno de los clérigos internados por los comunistas en el monasterio de Králíky en el ano 1950. "Ese fue tan sólo el inicio de lo que siguió: el servicio militar en los batallones técnicos auxiliares, cárceles, condenas, ejecuciones", recordó el Padre Zemánek, hoy de 81 anos de edad.

"En la noche del 14 de abril encerraron a unos 2 500 religiosos de toda la República. El régimen ateo necesitaba liquidar a un grupo de personas que consideraban por su forma de pensar como un enemigo".

Los visitantes del búnker K-S 14 en Králíky pueden ver una sala de interrogatorio de la Seguridad del Estado equipada con la técnica de grabación de la época, así como entrar en una celda solitaria. Muchos de los documentos y fotografías que documentan los procesos políticos escenificados y fugas a través del telón de acero, entre otros, no fueron publicados antes del ano 1998.

La exposición "Crímenes del comunismo - el hombre contra el hombre" surgió en cooperación con el Archivo Nacional, la Oficina de Documentación e Investigación de los Crímenes del Comunismo, el Servicio Penitenciario de la República Checa y el Museo de Minería de Príbram. En el fortín de hormigón de Králíky permanecerá instalada hasta finales de este ano.

Source: Czech Radio 7, Radio Prague
URL: http://www.radio.cz/es/articulo/81655
© Copyright 1996, 2006 Radio Prague
All rights reserved.


[04. 8. 2006] – Tagesecho – Martina Schneibergova

"Verbrechen des Kommunismus" Dokumentarausstellung im Bunker in Kraliky (Grulich)

Die Grenzbefestigung sollte einst als tschechoslowakische Militäranlage gegen Hitler-Deutschland dienen. In einem der Bunker dieser Befestigung in der ostböhmischen Stadt Kraliky / Grulich kann man nun eine Ausstellung besichtigen, die den Titel trägt "Verbrechen des Kommunismus - Menschen gegen die Menschen". In den düsteren unterirdischen Bunkerräumen, wo sich die Temperatur zu dieser Zeit um die 15 Grad bewegt, wird an die Schrecken in der Tschechoslowakei der Jahre 1946 bis 1965 erinnert. Martina Schneibergova nahm an der Eröffnung der Ausstellung teil.

"Ich verlange für alle Beschuldigte die Todesstrafe", fordert der kommunistische Staatsanwalt Josef Urvalek in dem Prozess gegen Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, Rudolf Slansky. Ein Dokumentarfilm über den bekannten Prozess sowie andere Dokumentaraufnahmen werden in einem der Räume des Bunkers K-S 14 gezeigt, der als ein Gerichtssaal eingerichtet ist. Auf den Wänden sind Dokumente über politische Prozesse sowie authentische Gegenstände aus der Zeit vor etwa fünfzig Jahren zu sehen. Das erschütterndste Exponat liegt in einer Vitrine in der Mitte des Raums - der Strick, der in den Jahren 1949-1954 benutzt wurde.

Nach der Entstehung der Ausstellung fragte ich den Leiter des Museums, Richard Sicha:

"Auf die Idee kam mein Kollege Petr Svoboda vor einem Jahr. Er ist Neffe eines Menschen, der vom kommunistischen Regime arg verfolgt wurde und den wir "tschechischer James Bond" nennen. Der Mann hieß Miloslav Stedry und hatte ein sehr schweres Leben. Er flüchtete mehrfach aus kommunistischen Gefängnissen. Seine Freiheitsidee hatte er nie aufgegeben. Neben der Dokumentation über sein Schicksal wollten wir auch ein Stück der lokalen Geschichte mit einbeziehen. Denn im Kloster in Kraliky haben die Kommunisten ein Internierungslager für die Ordensmitglieder eingerichtet. Dies wollten wir in der Ausstellung auch dokumentieren."

http://www.radio.cz/pictures/r/lidi/zemanek_jan.jpg
Jan Zemanek (Foto: Martina Schneibergová)

An der Eröffnung der Ausstellung nahm auch der 81-jährige Priester Jan Zemanek teil, der vor 56 Jahren im erwähnten kommunistischen Lager interniert wurde:

"In einer einzigen Nacht, in der Nacht auf den 14. April 1950 wurden in der ganzen Republik etwa 2500 Ordensbrüder eingesperrt. Denn das kommunistische Regime wollte diese Bevölkerungsgruppe liquidieren, die es vor allem aus ideologischer Sicht für sehr gefährlich hielt. Das atheistische Regime wollte Priester, Ordensangehörige und Theologiestudenten nicht dulden."

Pater Zemanek verbrachte insgesamt neun Jahre in verschiedenen kommunistischen Gefängnissen und Konzentrationslagern. Seine einzige Schuld war, dass er Priester war. Er betonte jedoch, er fühle keinerlei Bitterkeit, anderen sei es noch schlimmer gegangen.

Im Bunker in Kraliky kann man neben dem Gerichtssaal beispielsweise auch einen Raum besichtigen, der als Untersuchungsraum des Geheimdienstes mit entsprechender Abhörtechnik eingerichtet ist. Zu sehen ist hier auch eine rekonstruierte Einzelzelle. Die Ausstellung, die von einer Bürgerinitiative in Zusammenarbeit mit einigen Staatsinstitutionen vorbereitet wurde, ist im Bunker K-S 14 in Kraliky bis zum Ende dieses Jahres zu sehen.

Source: Czech Radio 7, Radio Prague
URL: http://www.radio.cz/de/artikel/81825
© Copyright 1996, 2006 Radio Prague
All rights reserved


JARO 2006 – Fotoseriál z oprav čela Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ news

Našim internetovým návštěvníkům nabízíme ucelený přehled fotografií oprav krakorce nad vchodem probíhajích v letech 2003–2005. Více informací a fotoseriál zde.


ZIMA 2006 – plakát „Pozvánka na návštěvu“

Plakát - pozvánka k návštěvěZimní motiv

Plakát – pozvánka k návštěvě ke stažení ve formátu pdf (192 kB)


PROSINEC 2005 — PUBLIKACE „Val na obranu republiky“

Podíleli jsme se na přípravě publikace „Val na obranu republiky“, která právě vychází:

Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“  Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“

Kniha dává zájemcům o vojenskou historii do rukou v kostce zpracovanou celou základní historii čs. opevnění (typologie lehkého a těžkého opevnění i tvrzí, výzbroj, lafetace, optika, pancéřové prvky, spojení, překážkový systém, jednotky…). Další, značně detailní informace pak mezinárodní autorský kolektiv zaměřuje na konkrétní prostor Králicka (východní část Pardubického kraje), které představovalo v roce 1938 nejsilněji opevněnou hranici Republiky československé a jeden z nejsilněji opevněných prostorů tehdejší Evropy.

Kniha je určena především široké laické veřejnosti. Je psána srozumitelnou formou a i technické a vojenské detaily podává „stravitelným“ způsobem. Všechna zásadní témata představuje v dostatečné hloubce a čtenář-laik tak získá základní představu o problematice. Předností knihy je velmi rozsáhlá výkresová a obrázková příloha, skutečně velké množství fotografií, často zcela neznámých a dosud nepublikovaných.

Také dlouholetí zájemci o téma čs. opevnění z let 1935–1938 si přijdou na své a to především v kapitolách zabývajících se dosud nezpracovanými, nebo jen okrajově zmiňovanými tématy (vývoj opevňovacích plánů na Králicku, vyvlastňování a výkup pozemků pro stavbu opevnění, postup stavby opevnění, pevnostní silnice, pevnostní kabelová telefonní síť, některé významné osobnosti spojené s výstavbou a obranou opevnění na Králicku, zkoušky pevností za okupace, zkoušky německé tajné zbraně na objektech opevnění na Králicku, likvidace opevnění za okupace a v 50. létech minulého století, poválečné využití opevnění…).

Část textu je také věnována dnes již dvěma desítkám lokalit na Králicku, kde jsou objekty čs. opevnění zpřístupněny veřejnosti. V přílohách jsou mimo jiné k dispozici tabulkové přehledy se základními údaji o všech 247 na Králicku postavených pevnostních objektech a poprvé také údaje o stavebních firmách, které opevnění na Králicku budovaly.

Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“  Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“

Kniha je vytištěna na kvalitním matném křídovém papíru a má pevnou vazbu. Její celkový rozsah je 528 stran formátu A5. Obsahuje více než 480 fotografií, 117 stran kreseb a plánů (řada z nich jsou obrázky 3D), 6 stran mapových schémat a map, 9 přetištěných historických dokumentů.

Autoři (publikaci připravovalo cca 35 osob, téměř polovina z nich jsou členové KHV Brno) knihu věnovali 70. výročí vzniku Rady pro opevňování, Ředitelství opevňovacích prací a vybetonování prvního čs. moderního pevnostního objektu.

Val na obranu republiky nedá odpověď na všechny otázky, nebude ani prostý chyb či omylů. Úroveň poznání se stále mění a už dnes by bylo možné texty doplnit. Chce však jedno:

Připomenout všechny ty, kteří byli na konci září 1938 – poslušni zákonů Republiky československé – připraveni bránit svoji vlast a kterým vlastní vláda nařídila vzdát se nepřátelům bez boje.

Kniha by se měla na pultech knihkupectví, v některých muzeích čs. opevnění
a v internetových obchodech objevit po 7. prosinci 2005.

Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“  Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“

VYDÁVÁ:
Spolek přátel čs. opevnění Brno, s. r. o. – nakladatelství a vydavatelství
Adresa: Glinkova 9, Brno-Kohoutovice, 623 00; Tel. 547 382 821, 604 826 676;
e-mail: spolek-pratel-cs@chello.cz

Kniha bude v prodeji:

Objednávky jednotlivců přijímá:

Internetová prodejna:

Objednávky přijímá také vydavatel:


Podzim 2005 — Opravená část stropu Pěchotního srubu skrývá vojenskou bednu!

Nová podoba vchodové části Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“, ve kterém je umístěno Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, je zajisté viditelnou novinkou v rekonstrukci této památky, a vchod, který je výrazně měněn do původní podoby z třicátých let, mnohé návštěvníky letošní sezóny překvapil. Muzeum, které doplňuje Králickou pevnostní oblast, zřídila s cílem komplexní rekonstrukce srubu nezisková organizace Vojensko-historický klub ERIKA Brno, který v Králíkách působí od roku 1998.

V průběhu přelomu let 2004-2005 byly pracovníky Muzea odbourány cihlové vyzdívky, které byly neodborně doplněny Ministerstvem vnitra v 70. letech minulého století.
Kryly hluboké krátery způsobené dělostřeleckými zkouškami v době II. světové války
a zadržovaly vodu. Po důkladném vybourávání a čištění až na části původního betonu
s armováním byly odkryty otvory a betonová deska nad vchodem, která je rovněž náhražkou po destrukci objektu za války.

vojenská bedna

Úprava nad vchodem nebyla zdaleka jednoduchá. Kombinací speciálně upraveného betonu a metodou ztraceného bednění byla vyzděna část masivního stropu s větracími otvory nad vchodovou částí, která kryje originální kráter se dvěma zástřely. Zbytky střel, které jsou patrny jen z uřezaných zbytků v nejhlubší části zástřelu, zůstaly zachovány. Celkově byl otvor o rozsahu až osm metrů kubických trvale zakryt a opatřen průduchy, které zajistí cirkulaci vzduchu a zamezí vlhkosti.

Pracovníci Muzea neponechali záměrně kráter zcela prázdný. Nyní je v něm umístěna
a zazděna speciálně upravená bedna s informacemi o králickém regionu, městu Králíky, činnosti Muzea a jeho pracovníků, kulturní, hospodářské a politické informace naší doby
s ukázkami platidel a dokladů současnosti. V bedně nechybí ani důkladně izolovaná láhev rumu, neboť pevnostní jednotky ve velmi omezeném množství jako jediné složky tehdejší armády ve 30. letech tento alkohol oficiálně fasovali. Toto vše by mohlo přežít na památku rekonstrukce srubu jako připomínka dané doby.

Pracovníci Muzea děkují touto cestou všem pomocníkům, brigádníkům, dárcům materiálu a hlavně turistům, kteří prohlídkou Muzea pomáhají financovat náročné opravy. I nadále Muzeum uvítá jakoukoli pomoc ze strany zainteresovaných lidí.

rekonstrukce 2005  rekonstrukce 2005

rekonstrukce 2005  rekonstrukce 2005


15. až 21. 8. 2005 — Letošní Cihelna byla mimořádná!

Den Sil Podpory a výcviku Cihelna 2005 Králíky, jak zněl celý název akce, se mimořádně vydařil. Přispělo k tomu zajisté i skvělé počasí, které nepotvrdilo pesimistické prognózy. Možná i díky dobrému počasí navštívilo Králicko – všechny do akce zapojené lokality – během všech tří dnů trvání akce – okolo 20 000 návštěvníků. Většina se koncentrovala na sobotní hlavní program na předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky.

Různé složky Sil Podpory a výcviku AČR připravovaly od 15. srpna týlové zázemí celé akce, spojení, ubytování účastníků, výstavní plochy pro statické ukázky vojenské a speciální techniky, zázemí pro hosty VIP, podmínky pro ozvučení a upravovaly „bojiště“ – prostor v bezprostřední blízkosti Vojenského muzea Králíky. Přípravám počasí nepřálo, ale vše se díky intenzivnímu nasazení zúčastněných podařilo dokončit včas.

Cihelna 2005Cihelna 2005

Cihelna 2005Cihelna 2005

Další fotografie

Program pro veřejnost zahájila v pátek ráno Spanilá jízda vojenské historické kolony na trase Vojenské muzeum Králíky – Žamberk – Letohrad – Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – Červená Voda – Vojenské muzeum Králíky. V místech kde historická vojenská vozidla zastavovala čekaly stovky lidí. Následovala veřejnosti přístupná generálka akce, která proběhla od páteční 14. hodiny, do cca 17 hodin. Návštěvnost i úroveň prováděného secvičování dynamických ukázek překonala očekávání. Vydařila se nejen historická ukázka s tématem „Ostravská operace – jaro 1945“ na kterou stihla dorazit většina těžké techniky, přesunovaná i ze vzdálenosti několika set kilometrů, ale také dynamické ukázky AČR a IZS. Jak se shodovali diváci, vrchol generálky představovaly ukázky leteckých sil AČR.

Tradičně vysokou úroveň měl také kulturní program ve večerních hodinách na Velkém náměstí v Králíkách (Vojenský umělecký soubor Ondráš, Posádková hudba Hradec Králové, Mažoretky DIXI – Stonava, hudební skupina Maxim Turbulenc).

Jestliže se vydařil pátek, o sobotě to lze konstatovat dvojnásob. Souvislý blok programu, kdy jedna ukázka navazovala s minimální přestávkou na další, kdy program gradoval i odlehčoval – to svědčilo o mimořádné schopnosti řídícího štábu a režie. Z plochy hlediště nebylo od 9.30 do 16.15 hodin prakticky úniku. Program běžel bez přestání a obrovský počet návštěvníků v přírodním hledišti doslova připoutal. To se zřejmě odrazilo na relativně nízké návštěvnosti některých dalších lokalit v Králické pevnostní oblasti, v době trvání hlavního programu.

Na historické ukázky boje a jako osazenstvo vojenského polního ležení Spojenců dorazilo do Králík více než 360 dobově uniformovaných účastníků z více než 40 klubů vojenské historie a historických vojenských jednotek. Byl to výběr toho nejlepšího z občanských sdružení a spolků s tímto zaměřením. Nechyběli zahraniční účastníci – Britové, Estonci, Poláci, Rusové a Slováci. Zcela mimořádná byla koncentrace vojenské historické techniky – té se na „bojišti“ a předváděcí ploše ukázalo více než 40 kusů. Nejzajímavější kusy pocházely ze sbírek Vojenského a technického muzea Lešany (německý Pz IV), leteckého muzea ve Kbelích (Jak 11 / C 11), soukromého sběratele Vladimíra Léhara (originální kolopásový Sd.Kfz 251 D, obojživelný VW 166 a těžký terénní vůz Horch 108). Nechyběla četná historická kolopásová a dělostřelecká technika (sbírka Army Fortu, s. r. o. z Vojenského muzea Králíky), tanky T34/85 (z Lešan, Boskovic a Hrádku nad Nisou), zdařilá replika kolového průzkumného obrněného vozidla Sd.Kfz 222 (Garda Hradce Králové) americká vozidla Jeep, Dodge, GMC, mnoho pěchotních zbraní, včetně replik minometů, bezzákluzového vrhače střel vz. 43, plamenometu apod. Skutečnou lahůdku představovaly během první sobotní historické ukázky akční nálety Jaku 11 a sestřel pozorovacího a kurýrního letounu Storch. Objevily se zcela nové a velmi atraktivní prvky. Diváky ohromilo nasazení plamenometu v závěrečném útoku Spojenců na německá polní opevnění – tuto lahůdku připravil KVH Gardekorps z Prahy. Jistě nezapomenutelný zážitek představoval souboj dvou středních tanků – slavného sovětského T 34 a německého Pz IV. Podívanou byla práce německých ženistů, kteří pomocí trhavin káceli stromy a postupně budovali záseky na silnici před postupující sovětskou pěchotou (zkušení členové KVH Pioneer), kladli protitankové miny přímo před diváky a obsluhovali repliku raketového vrhače střel vz. 43 (KVH Horský regiment 98). Atrakci představovala také obsluha protiletadlového těžkého flaku s kanónem ráže 8,8 cm a to nejenv boji proti nalétávajícímu letadlu ale především proti pozemním cílům (tradičně KVH Hraničářský plk 19). Poprvé bojovala na německé straně také těžká polní houfnice ráže 15 cm. Nepřehlédnutelný prvek představovalo rozsáhlé rozestavěné polní opevnění – jehož výstavbu řídil Ing. Libor Baraňák z KVH Opava. Německé straně veleli v poli členové VHK Erika Brno, sovětským velitelem byl Ing. Dušan Hradecký.

Ukázku scénárista Ing. Jan Pařík (VHK Erika Brno) a režisér Ing. Ondřej Toman (KVH Hraničářský pluk 19) pojali tak, aby si diváci mohli vše dobře prohlédnout a vychutnat. Přesto však nechyběla akčnost, dramatičnost, historicky doložené momenty a dostatečně hrůzný dojem, kterým se před 60 lety boje na Ostravsku vyznačovaly.

Ukázky moderní výzbroje se letos také velmi vydařily. Rozhodně je potřeba vyzvednout letecké síly – průlety letounů Jas 39 Gripen, L – 159 Alca, bitevních vrtulníků Mi 24, vrtulníků Mi 8, Mi 17 a W-3A Sokol svědčily o tom, že piloti mají své řemeslo skutečně rádi.

Mimořádně zdařilé byly ukázky osvobození zajetého sestřeleného pilota (s nasazením bitevních a transportního vrtulníku a bojových vozidel pěchoty BVP 2), ukázky práce IZS (hasiči, policie, civilní ochrana…) ve kterých se předvedl společně celý systém nasazením všech svých složek – autorem scénáře ukázky IZS byl mjr. Oto Domény.

Vlastní ukázku měly poprvé také příslušníci armádních záloh pod velení Krajského vojenského velitelství v Pardubicích – pojednávala o ochraně a obraně objektu důležitého pro obranu státu.

Příznivci moderní techniky si rovněž přišli na své a to třeba při dynamických ukázkách tanku T 72 M4 CZ, nebo při „srážce“ vozidla Škoda 120 s tankem T 72 M. Nechyběla kanónová houfnice Dana, raketomet Grad, BVP 2, požární tank Spot a další – vše při ukázkách a v pohybu.

Moderní technika defilovala před diváky v bloku, kde se představila i historická bojová technika účinkující v bojových ukázkách, nebo ta, kterou majitelé vystavili v rámci vybudovaného historického spojeneckého tábora.

Bezpečnostní agentura a rovněž civilní pořadatelé pod vedením Marka Bartoše se také osvědčili. Komentátor Ing. Martin Ráboň se dělil o místo u mikrofonu s dalšími odbornými komentátory, uvádějícími některé scény v moderní části ukázek AČR a IZS.

Diváky pozdravili ministr obrany, ministr pro místní rozvoj, generálové Ďurica, Halaška, hejtman Pardubického kraje Ing. Rabas (pod jehož záštitou se akce konala) a starosta Města Králíky.

Odborníci i laici se shodovali, že letošní Cihelna 2005 byla skutečně důstojným
a profesionálně zvládnutým vyvrcholením oslav 60. výročí konce II. světové války. Cihelna 2006 bude jiná. AČR poskytne organizátorům akce podporu, sama se však zúčastní v menším měřítku, než tomu bylo letos. Připravuje se dvouletý cyklus – liché roky s plnou účastí všech složek AČR, sudé roky s podporou armády. Sudé roky s tématem r. 1938, liché roky s tématem r. 1945. Program v příštím roce tedy připraví
v jeho převážné většině kluby vojenské historie, historické vojenské jednotky, muzea
a sběratelé vojenské techniky.

Organizační štáb akce Cihelna – civilní sekce


29. července 2005 — Originální vzduchotechnika putovala zpět do Králík po 35 letech

V ranních hodinách dne bylo u tvrze Dobrošov na objektu „Jeřáb“ rušno.

Pracovníci a dobrovolníci Muzea čs. opevnění z let 1935-38, pěchotního srubu K-S 14
„U cihelny“ naložili torza pevnostní vzduchotechniky umístěné dříve na objektu čs. opevnění v Králíkách, která byla v sedmdesátých letech minulého století demontována a odvezena do Státního muzea na Dobrošov.

Již odpoledne byly jednotlivé díly složeny na srubu K-S 14 v Králíkách. Vzhledem k tomu, že v minulých letech byl srub „U cihelny“ z velké míry zničen a v dnešní době se dochovalo již velmi málo autentických prvků z podzemí, lze hovořit o velmi významném kroku Regionálního muzea v Náchodě. K jednání mezi oběma muzei došlo v druhé polovině minulého roku. Vzduchotechnika byla zachráněna vymontováním
a odvezením z Králík do Náchoda před jejím definitivním zničením, neboť v minulých letech byly komponenty z kovu vesměs sešrotovány a odstranitelné prvky stavby byly dále využívány z důvodu nedostatku stavebnin v nedalekých obcích. Muzeum K-S 14
„U cihelny“ je tak v situaci, kdy doplňuje objekt doslova „po kouskách“.

V současné době ředitelé obou muzeí PhDr. Sádlo a Ing. Sicha uzavřeli smlouvu
o výpůjčce sbírkových předmětů s předpokladem trvalého oživení sbírek Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“. Další postup je předmětem jednání obou muzeí.

Torza vzduchotechniky obsahují jednotlivé díly z filtrovny, minometné místnosti
a nasávání vzduchu do objektu. Jako nejvzácnější a výrobně náročné lze označit prvky z filtrovny objektu. Zhotovitelem vzduchotechniky je kladenská firma. Celé zařízení bylo instalováno na objektu ještě v období před událostmi v roce 1938, které předznamenaly počátek II. světové války.

Nyní čeká jednotlivé komponenty ošetření, restaurování a postupná instalace na původní místo. Některé díly je možné shlédnout v podzemí objektu, kde jsou dočasně vystaveny, jako vzorek velmi kvalitní práce předválečných firem.

Vzhledem k nákladnosti rekonstrukce vzduchotechniky muzeum uvítá jakoukoli technickou a materiální pomoc.


4. června 2005 — Prezentace Muzea v Praze

Dne 4. června 2005 se uskutečnila v rámci akce Pražská muzejní noc prezentace našeho muzea vNárodním muzeu v Praze. Všechny zájemce a patrioty Králicka jsme rádi uvítali ve večerních hodinách přímo v prostoru Národního muzea na Václavském náměstí v Praze.

Muzejní noc2005 v Praze

V nevšední formě se všem návštěvníkům z tuzemska i zahraničí představilo Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky. V sobotu dne
4. června 2005 se v 19.00 otevřely dveře Národního muzea na Václavském náměstí. Započal již druhý ročník Pražské muzejní noci.

Mezi několika regionálními muzei, které si letos připravili prezentaci svých expozic
a regionu v Národním muzeu, nebylo možné přehlédnout ukázkovou expozici čs. armády z roku 1938, pomůcek dobové finanční stráže, fotografií a modelu objektu K-S 14. Návštěvníci v průběhu akce obdrželi informace ve dvou světových jazycích. V rámci zahájení bylo po celou dobu možné sledovat na monitoru notebooku „fotoshow“ z oprav objektu a budování expozic muzea za poslední 3 roky. Pro zájemce nechyběla mapa Králické pevnostní oblasti a doplňující informace, které po dobu konání akce zajišťovali zástupci muzea Ing. Sicha a Ing. Kořínek.

Muzejní noc2005 v Praze  Muzejní noc2005 v Praze

Muzejní noc2005 v Praze  Muzejní noc2005 v Praze

Expozice před slavným pantheonem v Národním muzeu navštívilo mnoho lidí včetně řady patriotů z Králicka a okolí. V pokročilejších hodinách do těchto míst zavítal i primátor města Prahy Dr. Pavel Bém. Ze zajímavých osobností a podporovatelů pevnostního muzea navštívil expozici i vnuk brigádního generála Josefa Churavého, popraveného za války nacisty. Generál Churavý se významně spolupodílel na výstavbě opevnění v rámci předválečného Ředitelství opevňovacích prací a byl ředitelem Vojenského zeměpisného ústavu.

V nočních hodinách se v rámci jednotlivých doplňujících akcí uskutečnilo slavnostní předání rukopisu Járy Cimermana za účasti Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Generální ředitel Národního muzea Lukeš naopak předal známým „Cimermanologům“ fotografii pracovníků muzea v kostře velryby z počátku minulého století.

Po noční světelné show byla akce ukončena krátce po půlnoci a lidé se rozcházeli noční Prahou.

Akce, se kterou je spojeno noční otevření většiny významných muzeí a galerií v Praze, již má své pokračování v dalších městech v ČR a kdo ji ještě nenavštívil, má možnost v příštím roce. Muzeum K-S 14 „U cihelny“ nebude chybět a připravuje pro prezentaci v Praze další překvapení.

Ilustrační fotografie


14. května 2005 — NOVÁ VÝSTAVA A VERNISÁŽ „ČS. ARMÁDA PŘED MNICHOVSKOU ZRADOU“

Dne 14. května 2005 byla slavnostně zahájena výstava „Československá armáda před mnichovskou zradou“. Vernisáže se zúčastnili významní hosté z oblasti společenského, kulturního a politického života pardubického kraje, zástupci Policie a Celní správy MF ČR. Hosty přivítal ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha společně s Ing. Ladislavem Tóthem, členem zastupitelstva a výboru pro regionální rozvoj a vnější vztahy Pardubického kraje. Člen rady pardubického kraje Ing. Miroslav Brýdl pozdravil jménem hejtmana všechny přítomné a hovořil o možnostech podpory regionálních muzeí a jejich významu pro pardubický kraj. Ing. Brýdl pozitivně zhodnotil aktivity Muzea K-S 14 „U cihelny“. Starosta města Králík, Mgr. Dušan Krabec, hovořil o mikroregionu a turistickém vyžití na Králicku.

Plakát Čs. armáda před mnichovskou zradou

Plakát ke stažení ve formátu pdf (131 kB)

V rámci vernisáže pozdravil přítomné významný host, ředitel Národní protidrogové centrály Policie ČR plk. JUDr. Jiří Komorous, který vyzdvihl dlouhotrvající spolupráci s muzeem a připomněl problém současnosti – drogovou kriminalitu, kterou se muzeum v rámci své expozice mimo jiné zabývá.

Na výstavě mohou návštěvníci shlédnout atributy běžného života mobilizované
čs. armády v roce 1938, výstroj, výzbroj a zvláštní vybavení tehdejších vojáků. Návštěvníci budou mít možnost navštívit muzeum o víkendech do 15. července 2005
a shlédnout unikátní exponáty, které jsou vystavovány jen při významných příležitostech. Mezi exponáty je možné spatřit osobní potřeby generálů, část stejnokroje velitele hlavního štábu armády generála Ludvíka Krejčího, který velel mobilizaci v roce 1938. Mezi další skvosty patří stolní telefon plk. Moravce, šéfa vojenské zpravodajské služby, který odešel s exilovou vládou do Londýna v důsledku událostí po Mnichovu v roce 1938.


5. až 6. února 2005 — IX. Český zimní sraz turistů Králíky

Při příležitosti IX. Českého zimního sraz turistů v Králíkách se konala ve dnech 5. – 6. února 2005 prohlídka Muzea čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“

Účastníci srazu si v mrazivých dnech prohlédli srub a využili nabídky horkého čaje. Akce se neomezila jen na návštěvu opevnění, ale skupiny zainteresovaných turistů i lyžařů bylo vidět na mnoha zasněžených místech. Po absolvování turistických okruhů bylo vše řádně oslaveno v místních hospůdkách, kde zazněly české i slovenské písničky.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří zakoupením vstupenky podpořili opravu Pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny"!

KONTAKTY

Muzeum čs. opevnění
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“
Králíky
Ředitel Ing. Richard M. SICHA
e-mail: rollo@centrum.cz  
e-mail muzeum: ks14muzeum@seznam.cz
Datová schránka: yhvz8vx
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. číslo účtu: 229619776/0300

Adresa pro korespondenci:

VHK Erika Brno, z.s.
Sekce K-S 14 Králíky
Viniční 136
615 00 Brno

II. adresa pro korespondenci:

Muzeum K-S 14 „U cihelny“, Depozitář a katalogizace sbírek
Velké náměstí čp. 367
561 69 Králíky
tel.: 603 297 593

Zřizovatel muzea
pro město KRÁLÍKY: 


Zapsaný spolek – nezisková organizace, Vojensko-historický klub ERIKA Brno, Sekce K-S 14
IČ: 64329607

Návštěvní řád Muzea
Návštěvní řád Muzea
(pdf 181 kB)

Řád pro využívání muzejní knihovny a archivu
Řád pro využívání muzejní knihovny a archivu
(pdf 994 kB)

známkaZnak

DO MUZEA

Kampaň „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce“

Východočeského památníku celnictví

http://www.facebook.com/muzeumucihelny/

Kdo byl Arnošt Hrad?