Aktuality 2018


Československé opevnění - památníky z betonu a oceli

V úterý 6. 11. 2018 se uskutečnila v Pražském kreativním centru přednáška s názvem "Československé opevnění - památníky z betonu a oceli", kterou pořádal spolek Omnium z. s. v rámci cyklu vzdělávacích a osvětových seminářů Monumenta VIVA. Při téměř tříhodinové přednášce byla posluchačům představena nejen koncepce obrany Republiky československé, významné osobnosti z politického a vojenského života státu, ale akcentován byl též historický vztah Čechů a českých Němců od 12. století do konce druhé světové války. Autor prezentace, zástupce Muzea K-S 14 Králíky pro mezinárodní spolupráci v EU Petr Svoboda (VHK Erika Brno, z. s.), představil řadu doposud nepublikovaných materiálů ze soukromých sbírek a též materiály z archivu Muzea K-S 14 Králíky. Účastníci přednášky byli též seznámeni s aktivitami Muzea K-S 14 Králky a činností VHK Erika Brno, z. s. v oblasti vojenské historie. Akce byla pořádána s podporou Ministerstva kultury ČR a Asociace pro podporu památek.

Zdroj foto: Omnium z. s.

Československé opevnění - památníky z betonu a oceliMedaile Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ I. stupně

V sobotu 27. října jsme si připomněli sté výročí vzniku samostatné Československé republiky se zástupci Celní správy ČR, SR, ČsOL, Veteránů Policie ČR, města a Východočeského klubu celních veteránů. Při této příležitosti byly před objektem Muzea K-S 14 uděleny záslužné medaile jako poděkování za zásluhy za dobrovolnickou, věcnou a finanční podporu Muzea a přínos ochraně movitého kulturního dědictví. Oceněni byli: Jaroslava SYNKOVÁ Zdeňka MATĚJKOVÁ Ing. Bc. Marcel ŠUSTIAK, pplk.v.v. Gratulujeme! Akce se konala společně se Vzpomínkovou slavností na počest padlých příslušníků Finanční stráže.

Foto: Michaela Wecker Photography

Medaile Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ I. stupně

Více informací na facebookových stránkách Muzea K-S 14.Králíky v Senátu celostátně s problematikou Muzeí a galerií

V úterý 16. 10. 2018 proběhlo veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR v Praze "Aktuální problémy českého muzejnictví" neboť i muzea v pardubickém kraji mají své nemalé problémy k řešení. V úvodu promluvil k odborníkům předseda výboru, senátor PhDr. Zdeněk Papoušek. Se specifickými oborovými požadavky muzejníků na legislativní úpravu v oblastech evropského nařízení k GDPR a k negativním dopadům implementace zbraňové Směrnice EU na muzea, vystoupil mj. člen exekutivy Asociace muzeí a galerií ČR a ředitel Muzea K-S 14 Králíky Ing. Richard M. Sicha (VHK Erika Brno, z.s.). Akce se zúčastnili zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva vnitra ČR Ministerstva práce a sociálních věci, Asociace města a obcí ČR, krajů a dalších zainteresovaných organizací.
 
Zdroj foto + informace:
www.senat.cz
(Muzeum K-S 14)

Králíky v Senátu celostátně s problematikou Muzeí a galerií   Králíky v Senátu celostátně s problematikou Muzeí a galerií

Králíky v Senátu celostátně s problematikou Muzeí a galerií   Králíky v Senátu celostátně s problematikou Muzeí a galeriíDen sil podpory AČR - Cihelna 2018

Cihelna 2018Zahájení sezony 2018Věstník AMG

ČTĚTE ZDE o problémech nestátních MUZEÍ ČESKA, jak přežít a jak vůbec fungovat….?

http://www.cz-museums.cz/web/amg/vestnik-amg/aktualni-vydani

ČTĚTE ZDE o problémech nestátních MUZEÍ ČESKA, jak přežít a jak vůbec fungovat….?Oslavy 450. výročí první písemné zmínky o městě Králíky

spolupráci v rámci propagace oslav 450. výročí první písemné zmínky o městě Králíky


 


Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.