Aktuality


Celní kalendárium

Nový projekt Východočeského památníku celnictví (VPC)

Východočeský památník celnictví si k blížícímu druhému výročí svého slavnostního otevření připravil nový jedinečný projekt pro všechny milovníky celní historie – Celní kalendárium. Jedná se o unikátní a v našich končinách dosud nepublikovaný online přehled zajímavostí i důležitých událostí z celní historie, který určitě potěší znalce problematiky i úplné laiky.

Tento jedinečný a unikátní počin vznikl po dohodě ředitele Muzea K-S 14 „U cihelny“ a emeritních celníků, kteří společně začali zpracovávat důležité i zajímavé události, které měnily a formovaly vývoj celnictví nejen u nás, ale i ve světě.

Celní kalendárium startuje pro veřejnost s prvními 30 kartami s historickými událostmi. Začíná 2700 let před naším letopočtem ve starověkém Egyptě, a zavede nás prozatím až do roku 1995, kdy Rada pro celní spolupráci přijala nový název – Světová celní organizace. Kalendárium je ale pojato jako „živý rostoucí organismus“, ve kterém by měly neustále přibývat další nové karty popisující důležité mezníky tohoto zajímavého oboru lidské činnosti. Doufáme, že se tak stane nejen nedílnou online součástí, ale i příjemným zpestřením Východočeského památníku celnictví, třeba právě pro ty, kteří naši expozici na Velkém náměstí v Králíkách ještě nenavštívili.

V rámci společného memoranda mezi Muzeem K-S 14 „U cihelny“ a Celními správami ČR a SR z roku 2011 o spolupráci v oblasti historie celnictví bude kalendárium také nabídnuto Celní správě ČR a kolegům na Slovensku ke vzdělávacím účelům.

Hlavním koordinátorem projektu je ředitel Muzea K-S 14 Králíky Ing. Bc. Richard M. Sicha, a historické články pro jednotlivé karty zpracovávají PhDr. Adolf Šalek (emeritní vrchní celní rada), Jiří Panuš (emeritní celní inspektor a kurátor sbírek VPC) a Ing. Bc. Marcel Šuštiak (člen muzejní rady pro oblast celnictví v SR). Grafické návrhy jednotlivých karet kalendária vytvořila Mgr. Michaela Wecker.


Celní kalendárium


Celní kalendáriumARMY CAMP

ARMY CAMPZNOVU OTEVÍRAME OD 12. 5. 2020 A TĚŠÍME SE NA VÁS!

ZNOVU OTEVÍRAME OD 12. 5. 2020 A TĚŠÍME SE NA VÁS!Památník obětem internace — 10 let s Vámi!

Je to již 8 měsíců, co jsme za pomoci síly, umu a šikovnosti dobrovolníků rozebrali naši expozici Památníku obětem internace v klášteře na Hoře Matky Boží a odvezli jí blíže k veřejnosti, do historické budovy na náměstí do Králík. Do místa, kde je možné nalézt i další části a expozice našeho Muzea — Východočeský památník celnictví, ale také muzejní knihovnu a archiv s badatelnou.

Památník obětem internace Králíky fungoval v klášteře od roku 2012. Započítáme-li i dlouholetou přípravu expozice, tak zde setrval více jak 10 let. Pojďte si nyní u našeho krátkého filmu zavzpomínat nejen na jeho slavností otevření, ale i nahlédnout jak náročné bylo velké stěhování a dozvědět se, jak probíhá jeho adaptace v nových prostorách v Králíkách.

Příjemnou podívanou Vám přeje tým expozice POIK a Muzea K-S 14Památník obětem internace — 10 let s Vámi!
Slavnostní otevření — duben 2012

Slavnostní otevření - duben 2012

Slavnostní otevření - duben 2012   Slavnostní otevření - duben 2012Památník obětem internace — 10 let s Vámi!
Velké stěhovaní — září 2019

Velké stěhovaní — září 2019

Velké stěhovaní — září 2019

Velké stěhovaní — září 2019Památník obětem internace — 10 let s Vámi!
Reinstalace Památníku na náměstí v Králíkách — 2019—2020

Reinstalace Památníku na náměstí v Králíkách - 2019—2020

Reinstalace Památníku na náměstí v Králíkách - 2019—2020

Reinstalace Památníku na náměstí v Králíkách - 2019—2020


Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.