Aktuality


Nový pražský arcibiskup přijal pozvání do Památníku obětem internace Králíky“

Dne 14. září 2022 přijal v Praze nový pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner ředitele Muzea K-S 14 „U cihelny“ / Památníku obětem internace Králíky Ing. Richarda M. Sichu. 

Obsahem audience bylo představení projektu Památníku pronásledovaným řeholím v rámci tzv. Akce „K“ v 50. letech 20. století v podobě unikátní národní muzejní expozice, která (včetně její přípravy) oslaví bezmála 15 let vzniku. Během jednání Ing. Sicha přednesl zprávu o současném obnoveném stavu expozice, jejím umístění, ale také vizi do budoucích let. Památník, který se v současné době nachází v budově bývalé školy na Velkém náměstí v Králíkách, je navštěvován nejen širokou veřejností, ale i odbornými badateli nebo pozůstalými z širšího rodinného spektra. Obsahově byl navíc nově rozšířen o osudy popravených duchovních P. Buly a P. Drboly. Z podnětu katolické církve v lednu 2015 došlo k zahájení procesu přípravy blahořečení obou těchto kněží ve Vatikánu.

V osobním rozhovoru zazněly také náhledy na stigma obou totalit 20. století v českých dějinách, úlohu muzea a způsoby vyrovnávání se s minulostí nacistické i komunistické diktatury. Ing. Sicha zmínil i specifickou historii regionu a králického kláštera v 50. letech, kdy byl násilně změněn na tzv. centralizační“ a jeho zdmi prošlo přes 530 řeholníků omezených na osobní svobodě a přidělovaných na různé druhy prací do zemědělství a průmyslu. V souvislosti s Památníkem a dějinnými událostmi Mons. Graubner zmínil především práci s mladými lidmi a jejich vnímání věcí v záplavě nejrůznějších informací moderní doby.

Pražský arcibiskup se také zajímal o detaily a fungování spolkového Muzea a ocenil snahu a jeho činnost k připomínce těžkých témat československých dějin, kterým je i akce „K“. Současně přijal pozvání do Památníku v Králíkách. Ing. Sicha poděkoval za přímou podporu také Konferenci vyšších představených mužských řeholí ČR a referoval o podpoře ze strany Pardubického kraje.


Památník obětem internace je stálou expozicí pevnostního muzea K-S 14 Králíky a jeho vznik je datován do roku 2006, kdy začal probíhat prvotní výzkum a příprava materiálů. V roce 2018 se z Hory Matky Boží přestěhoval na náměstí v Králíkách do nových rozšířených prostor. Za Památníkem stojí především činnost dobrovolníků nevládního spolku, který Muzeum zřídil. Od počátku také u jeho vzniku stál emeritní pražský arcibiskup Mons. Dominik Kardinál Duka.
 
Památník obětem internace Králíky
Velké náměstí č. p. 367
561 69 Králíky
 
www.pamatnikkraliky.cz
www.facebook.com/pamatnikkraliky/
www.instagram.com/pamatnik.obetem.internace
 

Nový pražský arcibiskup přijal pozvání do Památníku obětem internace Králíky


Nový pražský arcibiskup přijal pozvání do Památníku obětem internace Králíky
Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.