Archiv


Nález unikátní střely

V objektu Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách byl učiněn během rekonstrukce zajímavý nález. Jedná se o unikátní střelu typu „Röchling“, která pochází ze 40. let minulého století, kdy německá armáda prováděla na území Králicka testy svých vyvíjených střel a jejich působení na objekty čs. opevnění. Muzejníci ponechali zbývající kus střely v původním lůžku s ponechání průstřelu zdiva a provedli konzervační práce. Röchling se nachází v levém bojovém zvonu pevnosti. Návštěvníci tak mohou od měsíce září tento unikát shlédnout na vlastní oči a to doslova v jejich výšce. S ohledem na charakter zbytku střely není tento atypický prvek v Muzeu již nebezpečný. Stal se němým dokladem odolnosti této významné vojenské stavby.

Nález unikátní střely Nález unikátní střelyDcera s vnučkou generála Mašína navštívila  Muzeum K-S 14

Dcera s vnučkou generála Mašína navštívila Muzeum K-S 14

V sobotu dne 11. září přiletěla mimořádně do České republiky vnučka účastníka II. odboje popraveného nacisty, generála Josefa MAŠÍNA a dcera Josefa MAŠÍNA. Důvodem její návštěvy bylo mimo jiné podepsání deklarace s představiteli Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách. Obsahem deklarace je propůjčení jména generála MAŠÍNA muzejní knihovně, kterou v Králíkách využívá nejen dobrovolnické muzeum zřízené občanským sdružením Vojensko-historickým klubem ERIKA Brno, ale i odborná veřejnost. Vnučka generála MAŠÍNA, Sandra MASIN z Kalifornie (USA) navštívila ČR mimořádně nedlouho po pohřbu Milana PAUMERA, který opustil Československo za dramatických okolností společně s jejím otcem a strýcem v 50. letech.

Deklaraci o spolupráci s pevnostním muzeem a propůjčení jména generála Mašína muzejní knihovně podepsala společně se svojí tetou, Zdeňkou MAŠÍNOVOU, která aktivity Muzea dlouhodobě podporuje. Za Muzeum byla deklarace podepsána jeho zástupci Ing. Richardem M. SICHOU a Petrem SVOBODOU. Důležitý dokument obsahuje nejen morální záštitu a poselství pozůstalé rodiny generála MAŠÍNA pro úsilí muzejníků, ale věnuje se i dalšímu poslání muzea dokumentovat a informovat veřejnost o méně známých událostech I., II. a III. československého odboje, dohledávání zapomenutých příběhů odbojářů a zveřejňování porušování lidských práv v období nesvobody. Dcera generála Zdeňka současně věnovala Muzeu obraz svého otce ukrývaný za II.světové války před gestapem.

Obě dámy navštívily expozici v Pěchotním srubu K-S 14 a prohlédly si místo s budovou bývalé celnice v obci Dolní Lipka, kde krátce pobýval a později byl i zatčen jejich příbuzný Ctirad NOVÁK, později odsouzený ve vykonstruovaném procesu a popravený v 50. letech.

Generál i.m. Josef MAŠÍN patří k nevýznamnějším osobnostem II. československého odboje. Byl příslušníkem čs. legií a důstojníkem československé armády. ne 14. března 1939 byl MAŠÍN suspendován a obžalován pro vzpouru, když se odmítl podrobit rozkazu neklást odpor okupantům. Po obsazení Československa nacistickým Německem se pokoušel o sabotáže, zprvu neorganizovaně, později v rámci odbojové organizace Obrana národa. Společně s pplk. Josefem BALABÁNEM a škpt. Václavem MORÁVKEM vytvořil zpravodajskou skupinu Tři králové. Pomocí velké sítě spolupracovníků členové skupiny sbírali významné informace, které potom předávali vysílačkou československé exilové vládě do Londýna. Kromě toho shromažďovali zbraně, prováděli sabotáže, podle některých svědectví se MAŠÍN podílel na vydávání ilegálního časopisu „V boj“. MAŠÍN byl zadržen Gestapem 13. května 1941 po přestřelce v ulici Pod Terebkou v Praze Nuslích. Po zatčení byl vyslýchán a mučen - přesto byl jediný ze zatčených, kdo se v Petschkově paláci s gestapáky pral a i vyhlášeného surovce z řad SS se nezalekl a dokázal ho složit - gestapáci k němu chodili minimálně po dvou, neúspěšně se pokusil o sebevraždu a 30. června 1942 byl odsouzen stanným soudem k trestu smrti a na kobyliské střelnici v Praze popraven. Po válce byl Josef MAŠÍN povýšen in memoriam do hodnosti brigádního generála a v květnu 2005 in memoriam do hodnosti generálmajora. Jeho žena Zdena MAŠÍNOVÁ byla několik měsíců vězněna (od 6. ledna 1942 do 5. srpna 1942) Gestapem, po válce vyznamenána Československým válečným křížem. V roce 1953 byla během nespravedlivého soudního procesu poslána zločinnou komunistickou justicí na 25 let do vězení, za údajnou pomoc při trestných činech, které spáchali její dva synové, za schvalování těchto činů a za napomáhání ilegálnímu útěku členů odbojové skupiny bratří MAŠÍNŮ za hranice. Zemřela otřesných podmínkách v komunistickém žaláři 12. června 1956. Jeho dcera Zdeňka byla vychovávána babičkou a zároveň matkou Ctirada Nováka, zatčeného v obci Dolní Lipka a rovněž popraveného.

Občanské sdružení VHK ERIKA Brno provozující Muzeum čs. opevnění, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky v Pardubickém kraji je dobrovolnickou institucí, dlouhodobě působící v Králíkách, která se zabývá nejen II. světovou válkou, ale i problematikou I., II. a III. československého odboje. Muzeum zpravuje značné množství sbírkových fondů z historie bezpečnostních složek státu. V příštím roce také plánuje otevření Památníku obětem internace na Hoře Matky Boží v Králíkách. Muzejní knihovna bude od 1. ledna 2010 umístěna v budově nynějšího gymnázia. S ohledem na chybějící finanční prostředky není zatím možné ji zpřístupnit široké veřejnosti. Dosud slouží např. muzeologům, historikům a některým zpracovatelům diplomových a disertačních prací.

(-rms-)

Další informace naleznete zde:
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/rodina-generala-masina-pomaha-muzeu20100914.html

Dcera s vnučkou generála Mašína navštívila Muzeum K-S 14

Foto: A. Neterda, foto generála: archiv Muzea K-S 14.Uctění památky četaře Arnošta Hrada

V sobotu dne 7. srpna 2010 navštívila objekt Muzea čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ složená delegace zástupců Československé obce legionářské a České a Slovenské obce dělostřelecké. Před prohlídkou pevnosti položili věnce u památníku četaře Arnošta Hrada v podzemí. Delegace navštívila rovněž dělostřeleckou Tvrz Hůrka Bouda. Za jednotlivé organizace se mimo jiné zúčastnili brig.gen. v.v. Ing. Alexander Beer - vedoucí delegace za ČsOL, místopředseda ČsOL, plk. v.v. Ing. Pavel Vranský, plk. v.v. Ing. Václav Přibyl, pplk. v.v. Ing. Jaroslav Stojan – vedoucí delegace za ČaSOD, prezident ČaSOD, plk. v.v. Ing. Emil Kulhánek – viceprezident ČaSOD a plk. v.v. Vladimír Maršík, člen prezídia ČaSOD.

Uctění památky četaře Arnošta HradaSenátor Jan Hálek navštívil Muzeum K-S 14

V sobotu 24. července 2010 dne navštívil Muzeum – Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky senátor prof. Ing. Jan HÁLEK, CSc., místopředseda Výboru senátu pro vzdělávání, vědu kulturu, lidská práva a petice. Předmětem jeho plánované návštěvy bylo seznámení se se sbírkovým fondem, knihovnou, koncepcí rozvoje muzea K-S 14, a problémy které zřizovatele muzea, neziskovou organizaci VHK ERIKA Brno tíží. Je to zejména získávání dotací z EU a problémy se spoluúčastí.

Prof. Hálek se seznámil s doplňkovou a vzdělávací činností muzea a jeho dobrovolníků. Zajímal se o návštěvnost pevnostní památky, aktivity zaměřené na veřejnost a ochranu movitého kulturního dědictví, zejména pak rozšíření pobočky muzea v podobě Památníku obětí internace 1951–1961 na Hoře Matky Boží. Ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha prezentoval specifický sbírkový fond bezpečnostních sborů bývalého předválečného ČSR a zástupce muzea pro zahraniční spolupráci Petr Svoboda, objasnil plány ohledně spolupráce s ostatními neziskovkami a možným budoucím zpřístupněním muzejní knihovny pro veřejnost.

(-pnš-)

Senátor Hálek v Muzeu K-S 14

Senátor Hálek v Muzeu K-S 14


 

Fotogalerie Muzejní noc na Cihelně 2011

„Ze Říma do Králík“ – IV. muzejní noc na Cihelněfotogalerie zde.
(Autoři pan Kosek a pan Divíšek z Králík.)

Fotogalerie z Muzejní noci 2010Muzejní noc na Cihelně 2010

„Ze Říma do Králík“

Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky,   připravilo tradiční již IV. muzejní noc na Cihelně.

Velmi netradiční prostředí exteriérů významného pevnostního muzea bylo oživeno novinkami a návštěvníci, kteří se 19. června 2010 dostavili, měli možnost se dobře bavit. Letošní ročník navštívilo kolem 450 diváků, turistů i místních. Muzejní noc byla slavnostně zahájena v 16.00 starostkou města Janou Ponocnou, ředitelem Muzea K-S 14 Ing. Richardem M. Sichou a provozovatelem kláštera na Hořem Matky Boží Bc. Josefem Kubišem.

Kromě prohlídky muzea zdarma, návštěvníci měli možnost vidět před objektem pevnosti nová vystoupení skupiny historického šermu „Šumperští šermíři“ a ukázky umění bojovníků starého Říma historické skupiny ROMA VICTOR LEGIO XIII. GEMINA AUGUSTA. Vynikající herci v historických kostýmech legionářů starého Říma měli připraveno několik dramatických scének, vážnějších i vtipných a to několika etapách. Lidé měli možnost vidět také výstroj, kterou znají spíše z velkofilmů Kleopatra a Gladiátor. I přes obvyklou zimu se nenudil nikdo, kdo statečně vydržel až na noční program, který byl obohacen v historii Muzejních nocí zatím nejdelší ohňovou show. K poslechu zahrála ve středověkých kostýmech dobová kapela CODEX. Akce byla zajištěna občerstvením a pivem HOLBA, komu byla zima mohl využít nabídku ostřejších nápojů. Výtěžek z prodeje je tradičně věnován na rozvoj pevnostního muzea K-S 14, takže všem štamgastům patří obrovský dík.

Velkým ozvláštněním bohatého programu bylo pokračování návazného dětského dne (zahájeného na tvrzi Hůrka) se stanovišti skautů z Jižní Moravy a odpolední klání v soutěžích v rámci Her bez hranic 2010 – Festivalu příhraničí Králíky Medzylesie.
Jako doprovodné akce proběhly večerní prohlídky ambitů kláštera na Hoře Matky Boží a Evropského domu s promítáním dokumentárního filmu o Králické pevnostní oblasti.
Před objektem pevnosti zazářily pro děti i dospělé také ukázky řemesel kovářského, drátenického a svíčkařského.

Nesmírně náročná příprava Muzejní noci se neobešla bez záštity radního Pardubického kraje Miloslava Macely a darů firem R-NET Králíky, HOLBA, a.s., ISILIT – BRAVO, Králické rozvojová, s.r.o., Kartáčoven Červená Voda, Poutního domu, Českého spolku horských průvodců, Králické kulturní společnosti, o.s. a dalších.

Bude-li přetrvávat zájem veřejnosti, mohou se návštěvníci těšit na další překvapení Muzejní noci V. ročníku v roce 2011. Děkujeme všem Králickým i přespolním za účast a podporu našeho úsilí o  vytvoření nejzajímavější turistické destinace v Pardubickém kraji.

(Muzeum K-S 14)Muzeum K-S 14 a spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze

Bez zábran ve vzdělávání a přístupu k informacím se uskutečnila v Jedličkově ústavu pro tělesně postižené děti v Praze. přednáška o čs. opevnění na Králicku a o Muzeu
čs. opevnění K-S 14, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky.

Muzeum, které je v horním patře pevnosti přístupné tělesně postiženým, organizuje návštěvy dětí a handicapovaných občanů již od roku 2006.

Svoji roli hraje i relativně dobrá přístupnost objektu v terénu, možnost parkování autobusu se speciálně upravenou plošinou pro vozíky handicapovaných. Vchod objektu nebrání využití tzv. manuálního vozíku pro postižené.

O přednášky a interaktivní pozvánky realizované mimo Králíky je zájem dlouhodobě.

V Praze se přednášky zúčastnili především děti z 9. ročníků základní školy a prvního ročníku střední školy, které dlouhodobě fungují při Jedličkově ústavu. Děti a studenti se mohli seznámit se zajímavostmi a tajemstvími objektu K-S 14 pomocí interaktivní tabule
a přenosného modelu. O její realizaci se postaral Ing. Richard M. Sicha, který prezentace adaptuje jak z hlediska vzdělanostního stupně okruhu posluchačů, tak přizpůsobuje specifickým požadavkům speciálních pedagogů, kteří se vzděláváním postižených dětí zabývají.

Zájem mezi posluchači byl veliký, děti bezprostředně reagovaly a vykazovaly při tématických dotazech velmi dobré znalosti jak z dějin Československa tak z obecných dějin. Úroveň komunikace byla velmi dobrá a v mnohých ohledech překonávala znalosti dětí z ostatních škol na stejném stupni.

Muzeum K-S 14 mimo běžné návštěvy dětí z dětských domovů v rámci Pardubického kraje, kteří do muzea jezdí, přivítá letos malé návštěvníky Jedličkova ústavu v měsíci červnu na speciálně upravených prohlídkách objektu pevnosti. Pro všechny handicapované občany a jejich asistenta nebo asistentku je vstup do muzea zdarma.

urb


Muzeum K-S 14 a spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze Muzeum K-S 14 a spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze

Muzeum K-S 14 a spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze Muzeum K-S 14 a spolupráce s Jedličkovým ústavem v Praze


PF 2010Ohlédnutí za rokem 2009

Vážení,

je za námi rok 2009, další období rozvoje našeho malého, ale vyznamného pevnostního muzea. Uplynulý rok byl velmi náročným pro všechny naše dobrovolníky, ale lze jej hodnotit jako úspěšný. Nelehká situace v cestovním ruchu pro nás znamenala různá omezení a úsporná opatření.

Celý tým navázal na projekty z roku 2008. Nejzásadnější změnou je, že objekt pevnosti K-S 14  má po mnoha letech po II. světové válce opět svůj původní tvar díky dokončení levého bojového zvonu. Veřejnost tak mohla mnohdy poprvé v životě spatřit původní siluetu a tvar objektu, tak jak byl před válkou vyprojektován a dokončen.

Sezónu tradičně zahájila akce „Muzejní noc Na cihelně“ III. ročník, která se konala v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí. V nočních hodinách tak měli návštěvníci možnost prohlédnout si interiéry nejen objektu K-S 14 „U cihelny“ zdarma, navíc přibyla možnost prohlídek Evropského domu v Králíkách a ambitů v klášteře na Hoře Matky Boží. Stejně jako v roce předchozím předvedl své ohnivé taneční vystoupení Šermířský spolek Šumperk, nechyběla kapela a mažoretky z Lanškrouna.

Od června do srpna se podařilo zajistit každodenní provoz muzea, o letních prázdninách byly v provozu také lehké objekty ŘOP č. 111 a 112. Za tuto dobu využily možnosti navštívit muzeum tisíce turistů. Mnoho zájemců o vojenskou historii sem však zavítalo tradičně v rámci Akce Cihelna, jejíž jedenáctý ročník se uskutečnil za účasti Armády ČR a složek integrovaného záchranného systému v polovině srpna.

Vyvrcholením muzejní práce bylo na konci roku 2009 slavnostní otevření nové expozice Finanční stráže Republiky československé 1918-1948, která je v ČR zcela jedinečnou. Bylo tak vytvořeno pietní místo na památku příslušníkům této někdejší bezpečnostní složky zavražděným v době zvýšeného ohrožení republiky. Tímto projektem byla také završena spolupráce s Klubem celníků Orlicko, Spolkom  colníkou Slovenské republiky a dalšími podporovateli muzea.

Ve spolupráci s Králickým Sněžníkem, o.p.s. a Králickou pevností oblastí, o.p.s. muzeum aktivně participovalo na společných akcích turistického ruchu. Dne 11. srpna navštívil Muzeum K-S 14 hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Hlavní projekty - vybudování zázemí u pevnosti a odvlhčení zadní části objektu s výstavbou dobových překážek - se po mnoha letech snahy nepodařilo prosadit. Muzeum K-S 14 tak zatím zůstane po letech příprav bez přímé podpory z projektů Evropské unie. Zapojení do některých projektů se však díky obětavosti určitých lidí a města Králíky úspěšně dařilo. Dokladem je čerpání prostředků z projektu česko–polské spolupráce při výstavbě levého zvonu jako kulisového prvku pro bojové ukázky.

Při vší této činnosti stihli pracovníci muzea také další aktivity a účastnili se regionálních akcí, vzdělávání a byl završen také projekt vybavení pro digitalizaci sbírek. Na poli moderního zpracování katalogizace sbírek jsme ani v roce 2009 nezůstali pozadu - počet zpracovaných přírůstkových položek dosáhl 1100 kusů.

Chtěl bych poděkovat všem podporovatelům a našim přátelům z Králík i jiných koutů naší vlasti, kteří svou podporou potvrdili smysluplnost naší práce v poznávání naší minulosti a historie.

Všem přeji do nového roku 2010 zdraví a spokojenost!

Ing. Richard M. Sicha
ředitel muzeaMuzeum K-S 14 v Králíkách otevřelo unikátní expozici Finanční stráže

V Muzeu čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách je od listopadu letošního roku k vidění nová stálá expozice pod názvem FINANČNÍ STRÁŽ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 1918–1948.

Finanční stráž, jejímž prioritním úkolem byla již od dob Rakousko-Uherska ochrana zemských hranic, sehrála důležitou úlohu také v kritické době ohrožení republiky v předmnichovském období a někteří její příslušníci se později v období okupace zapojili do II. čs. odboje.

Samotná expozice popisuje osudy některých příslušníků této dnes již neexistující ozbrojené složky a je jedinečnou v celé České republice. Muzejní pracovníci ji v pevnosti připravovali ve spolupráci s pěti dalšími českými muzei a partnery ze Slovenska tři roky.

Expozici, která je umístěna v podzemní části objektu, dominují pamětní desky s jednačtyřiceti jmény zavražděných příslušníků FS nebo příslušníků padlých v bojích s henleinovci v roce 1938. Autorem desek, které zdobí plastika československého lva, je brněnský sochař Ondřej Štoček. Návštěvníci mají v expozici možnost seznámit se s historií pašeráctví na Králicku a s činností Finanční stráže v oblastech našeho někdejšího pohraničí. K vidění zde jsou zajímavé exponáty, např. výstroj a výzbroj příslušníků FS společně s technickými pomůckami, které jim usnadňovaly výkon služby. K netradičním vystaveným předmětům patří ukázky dobového kontrabandu, kolkované cigarety a tabák z II. světové války, originální sacharín a pašerácká obuv.

Muzeum K-S 14 "U cihelny" patří k významným pevnostním muzeím Pardubického kraje a zabývá se historií obrany čs. státu a historií jeho bezpečnostních složek.

Tisková zpráva pro novináře ke stažení ve formátu doc (81 kB)

Muzeum K-S 14 v Králíkách otevřelo unikátní expozici Finanční stráže

Oficiální plakát ke stažení ve formátu pdf (535 kB)

výstava Finanční stráže

Informace k expozici:
http://www.financnistraz.estranky.czMuzeum K-S 14 na vlnách Českého rozhlasu

Dne 26. října 2009 se konalo rozhlasové povídání v Českém rozhlasu Pardubice. Rozhovor s ředitelem muzea K-S 14 Ing. Sichou se týkal nově připravované stálé expozice Finanční stráž Republiky Československé, která bude otevřena v pevnosti dne 1. listopadu 2009 společně s pamětní deskou zavražděným příslušníkům Finanční stráže v letech  1938–1939. Rozhovor je možné přehrát na adrese:

http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/649990#diskuse?hodnoceni=1

„...s redaktorkou ČR Pardubice Jitkou Slezákovou“

„...s redaktorkou ČR Pardubice Jitkou Slezákovou“Přednáškový cyklus muzea K-S 14 v Praze

V měsíci září a říjnu se uskutečnil v Městské knihovně v Praze na pobočce Praha Pankrác přednáškový cyklus.

Přednášky Ing. R. M. Sichy vztahující se k problematice Mnichovské zrady 1938, čs. opevnění a budování čs. samostatného státu byly určeny pro žáky II. stupně základních škol a studenty některých středních škol. Součástí cyklu byla reprezentační výstavka o Muzeum K-S 14 s modelem pevnosti umístěná ve veřejných prostorách knihovny. Studenti se zapojili do diskuse o obraně státu, a postoji Čechoslováků v inkriminované době, v tématu nebyl vynechán ani osud četaře Arnošta Hrada, který se na objektu K-S 14 „U cihelny“ zastřelil.

Přednáškový cyklus muzea K-S 14 v Praze  Přednáškový cyklus muzea K-S 14 v Praze


 

PROGRAM CIHELNA 2009 Králíky

Pátek 21. 8. 2009

V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových uniformách okolními městy a obcemi. Trasa: 8.00 Vojenské muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov – Vlčkovice – Pastviny – 9.10 – 9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 – 10.05 Letohrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Červená Voda12.35 – 13.00 Králíky.

14.00–17.30   Generální nácvik akce         

14.00–14.05    ZAHÁJENÍ PROGRAMU
14.05–14.15    prezentace roty aktivních záloh
14.15–14.45    PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
14.45–15.25    PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
15.25–16.05    hlavní historická ukázka – „Západní val 1944 – Průlom“
16.05–16.30    HISTORICKÁ UKÁZKA – „Ostravská operace 1945“
16.30–16.50    PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
16.50–17.10    PREZENTACE VĚZNICE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR MÍROV
17.10–17.30    PREZENTACE TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

18.05–22.00    Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky.

 

Sobota 22. 8. 2009

Den Sil podpory AČR CIHELNA 2009 Králíky,
hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami

ZAHÁJENÍ
08.00–09.15 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na náměstí v Králíkách
10.00–10.30 slavnostní zahájení akce – vztyčení vlajky, státní hymna, projevy
PREZENTACE ROTY AKTIVNÍCH ZÁLOH
10.30–10.45 dynamická ukázka obrany a ochrany ODOS
HLAVNÍ HISTORICKÁ UKÁZKA
10.45–11.30 ukázka historického boje – téma „Západní val 1944 – Průlom“
PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
11.30–12.05 dynamické ukázky IZS a záchranného praporu AČR
PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
12.05–12.45 průlety letadel, vrtulníků, bojová ukázka, demonstrační jízdy
HISTORICKÁ UKÁZKA
12.45–13.20 ukázka historického boje – téma „Ostravská operace 1945“
PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
13.20–13.45 dynamická ukázka Celní správy ČR
PREZENTACE TĚŽKÉ BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
13.45–14.10 dynamická ukázka s tématem 80. let minulého století
PREZENTACE VĚZNICE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR MÍROV
14.10–14.35 dynamické ukázky Vězeňské služby ČR
PREZENTACE HOSTŮ, VYSTAVOVATELŮ A HISTORICKÉ TECHNIKY
14.35–15.05 ukázky prezentované techniky a exponátů
OPAKOVÁNÍ HLAVNÍ HISTORICKÉ UKÁZKY
15.05–16.10 ukázka historického boje – téma „Západní val 1944 – Průlom“
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16.10–16.30 ukončení, nástup všech účastníků, vyhodnocení akce, poděkování účastníkům

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)

 

Neděle 23. 8. 2009

Den muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda).Muzejní noc NA CIHELNĚ v Králíkách – III. ročník

Již potřetí se u pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny" začalo scházet větší množství lidí až s koncem oficiální otevírací doby. V rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí se tu totiž již potřetí konala Muzejní noc na Cihelně. Po slavnostním zahajovacím proslovu ředitele Muzea K-S 14 Richarda M. Sichy, starostky města Králíky Jany Ponocné a Ivany Danielové, zástupkyně Evropského domu Králíky v 18.00 vzali do svých rukou nástroje muzikanti z kapely Radosť, kteří vydrželi s krátkými přestávkami těšit publikum známými písničkami až do půlnoci. Před srubem se hned ze začátku začaly tvořit fronty dychtivých návštěvníků, kteří měli opět možnost podívat se do srubu zdarma a nechat se provést dobovými prvorepublikovými vojáky z hraničářského pluku. Na ty, kteří zde byli naposledy na loňské Muzejní noci, čekala nová výstava věnovaná četaři Arnoštu Hradovi, jenž v objektu tragicky ukončil svůj život. A ti, kteří nepřišli kvůli historii, si mohli posedět u pivečka a grilovaného masa, podávaného z rukou ochotných králických dobrovolníků, a sledovat zajímavý program. I letos přijali pozvání Šumperští šermíři, kteří mají ve svém středu také břišní tanečnice a kouzelníky s ohněm. Na ty jsme si ale museli počkat až do tmy. Čekání se ovšem vyplatilo. Ohňové show navodily kolem bunkru tajemnou atmosféru očekávaných letních nocí, i přesto, že rtuť teploměru se držela u deseti stupňů. Novinkou v programu byly Lanškrounské čertice - skupina mažoretek, která i přes potíže cestou do Králík dorazila. Jejich světelné vystoupení sklidilo takový úspěch, že ho musely zopakovat.

Ještě jednu novinku měli ale organizátoři připravenou. Od 18.00 do 22.00 mohli zájemci zdarma navštívit nejen zmíněný srub K-S 14, ale také Evropský dům, kde bylo připraveno občerstvení, protože cesta byla ještě dlouhá. Tuto noc byly totiž v rámci Muzejní noci otevřeny také ambity kláštera na Hoře Matky Boží nad Králíkami. Tak se Muzejní noc rozrostla téměř po celých Králíkách a okolí.

Přes nepříznivé předpovědi bylo na naší straně i počasí, a tak se letošní Muzejní noc na Cihelně opět vydařila. Muzeum K-S 14 děkuje podporovatelům a dobrovolníkům, kteří pomáhali zajistit hladký průběh akce, a těší se na návštěvníky v průběhu celých prázdnin a v srpnu na Akci Cihelna.

Bc. Lucie Žáková,
dokumentaristka Muzea K-S 14Třemi muzei v Králické pevnostní oblasti (KPO)

Dne 27. 6. od 9.00 do 11.00 hodin v areálu Muzea opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka.

Na sobotu 27. 6. 2009 připravili pořadatelé pro vaše děti ve věku od 5 do 15 let den plný her, sportu, soutěží a vědomostních testů. Start pro účastníky akce je od 9.00 do 11.00 hodin v areálu Muzea opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka. Soutěžní stanoviště a disciplíny budou pro děti připraveny v prostoru tvrze Hůrka, v terénu mezi Hůrkou a Vojenským muzeem Králíky, zakončení proběhne v prostoru pěchotního srubu K–S 14 U Cihelny (cca do 15 hodin). Pro účastníky akce bude připraveno drobné občerstvení. Doporučujeme vhodné sportovní oblečení a obuv, doprovod „mrňousků“ rodiči, či staršími sourozenci možný…

Pořádají: Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s., Armyfort, s. r. o., VHK Erika – Brno a kolektiv bývalých pracovníků vojenského útvaru „Hůrka“.Muzejní noc NA CIHELNĚ v Králíkách – III. ročník

Již třetí ročník muzejní noci v Králíkách připravuje v rámci Festivalu muzejních nocí ČR Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky. Dne 20. června 2009 tak odstartuje kromě prohlídek zdarma bohatý kulturní program. Muzejní noc v Králíkách je tradiční příležitostí setkání příznivců pevnosti K-S 14 a nejen vojenské historie z různých koutů ČR. Mimo jiné bude k vidění přímo před pevností vystoupení kapely „RADOSŤ", umění břišních tanečnic a plivačů ohňů v podání umělecké skupiny "Šumperští šermíři" a mažoretky. Tradičně bude zajištěno oblíbené grilování a občerstvení. Součástí nočních prohlídek pevnosti K-S 14 budou i noční prohlídky Evropského domu v Králíkách a kláštera Redeptoristů na nedaleké Hoře matky Boží. Záštitu nad akcí převzal radní Pardubického kraje Bc. Miloslav MACELA.

Muzejní noc 2009

KPOVyhodnocení literární soutěže o cenu četaře HRADA

V nedávných dnech došlo k uzavření vyhodnocení literární soutěže o cenu četaře HRADA, která byla vyhlášena začátkem letošního roku; vyhodnocení je následující:

 1. Kategorie Základních škol:
 2. 1.    místo – neuděleno
 3. 2.    místo – Hásová Martina – 7. třída (nyní) ZŠ Králíky
 4. 3.    místo – Babková Irena – ZŠ Štěkeň
 5. 4.    místo – Eliášová Eva – ZŠ Štěkeň
 6. 5.    místo – Rychtářová Olga – ZŠ Štěkeň
 1. Kategorie Střední školy:
 2. 1.    místo – neuděleno
 3. 2.    místo – Krausová Aneta – 3. ročník (nyní) OA Choceň
 4. 3.    místo – neuděleno


Kniha „Četař Arnošt Hrad – Příběh z pohraničí“

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ vydalo v prosinci 2008 novou knihu pod názvem „Četař Arnošt Hrad – Příběh z pohraničí“. Kniha vychází v rámci nové edice Průvodci výstavami a expozicemi.

Autorem biografie četaře Arnošta Hrada je Richard M. SICHA, který se v uplynulých letech věnoval výzkumu života a tragické smrti tohoto vojáka čs. prvorepublikové armády a je současně i autorem stejnojmenné výstavy v Pěchotním srubu K-S 14.

Příběh, který se opírá jak o archivní dokumenty, tak o již dříve využité vzpomínky pamětníků a Arnoštových současníků, je doplněn zcela novým pohledem na dětství a životní osudy tohoto mladíka a grafologickým rozborem jeho písma z různých období. S ohledem k různorodým názorům na tento ne zcela vyjasněný osud člověka zakončený sebevraždou se zájemci v knize dočtou dosud nikdy nepublikované materiály o Arnoštově dospívání v Praze před jeho nástupem na vojnu až do kritických dní Mnichovských událostí. Kniha má 52 stran a 18 stran příloh zajímavých fotografií ze života Arnošta Hrada. Čtenáře jistě překvapí i příznivou cenou.

Publikace je k dostání v pokladně muzea K-S 14, dále v pokladnách tvrzí Hůrka, Bouda, dále Vojenského muzea Králíky, Městského muzea Králíky a u vybraných knihkupců v Praze, Brně a Liberci.

NOVINKA – kniha "Četař Arnošt Hrad – Příběh z pohraničí“Ohlédnutí za sezónou 2008

Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ je v provozu o víkendech a státních svátcích po celý rok. Nejčilejší ruch je zde ale samozřejmě v sezóně. Pojďme se ohlédnout za tou letošní, mnoho věcí a akcí se podařilo a jistě stojí alespoň za zmínku.

Začíná být tradicí, že sezónu vždy zahajuje akce zvaná Muzejní noc „Na cihelně“. I letos se konala v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí, do kterého se může přihlásit většina muzeí v ČR. V noci 24. května od 18.00 do 22.00 měli návštěvníci možnost prohlédnout si interiéry nejen objektu K-S 14 „U cihelny“, ale také objektů lehkého opevnění ŘOP č. 111 a 112 zdarma, novinkou byla letos možnost prohlídek Evropského domu v Králíkách. Stejně jako loni předvedl své ohnivé taneční vystoupení Šermířský spolek Šumperk. Letošní Muzejní noc byla ale ozvláštněná slavnostním aktem odhalení věrné repliky pancéřového zvonu na pravém křídle objektu, jehož originál byl odstřelen v 50. letech n. p. Kovošrot. Dílo je výsledkem spolupráce dobrovolníků, kteří se v Muzeu angažují. Zvon byl po dlouhých přípravných pracích zhotoven během května tohoto roku a co se týče tvaru a rozměrů, splňuje nejnáročnější požadavky odborníků, neboť byl vytvořen přesně podle původních plánů.

Od června do srpna se podařilo zajistit každodenní provoz Muzea, o letních prázdninách byly v provozu také lehké objekty ŘOP č. 111 a 112. Za tuto dobu využily možnosti navštívit Muzeum tisíce turistů. Mnoho zájemců o vojenskou historii sem však zavítalo tradičně v rámci Akce Cihelna, jejíž desátý ročník se uskutečnil v polovině srpna. Jedna z nevýznamnějších akcí na území ČR, které se zabývají tzv. living history II. světové války a událostmi s ní spojenými, byla věnována 70. výročí mobilizace avěčná otázka „Měli jsme se bránit?“ byla také letos jejím tématem. Členové klubů vojenské historie ukázali obě verze průběhu událostí, tedy i tu „co by, kdyby“. Přestože se tentokrát musela akce obejít bez účasti Armády ČR,  našli zde návštěvníci, kterých byly opět tisíce, vše, na co byli zvyklí z předchozích ročníků – posezení u pivečka sdobově uniformovanými vojáky, kteří každou chvíli odbíhali na historické ukázky, strhující přehlídku techniky, dobový vojenský tábor, ukázky činnosti Policie ČR a Celní správy ČR a nechyběla také možnost nakoupit výstrojní součásti uniforem různých armád u stánků v hledišti bojiště. Samozřejmostí byla také možnost navštívit některé objekty Králické pevnostní oblasti.

Symbolické ukončení sezóny znamenala pro Muzeum K-S 14 „U cihelny“ účast na mezinárodním veletrhu pevnostních muzeí Fort Expo 2008 na tvrzi Dobrošov u Náchoda. I tato akce je tradiční a pracovníci Muzea ji využili ke zviditelnění i za hranicemi králického regionu. Vytvořili malou expozici umístěnou v dělostřeleckém objektu tvrze, rozdávali návštěvníkům informační materiály a promítali fotografie, týkající se činnosti Muzea. Prezentace byla vytvořena ve spolupráci s Králickou rozvojovou, o. p. s., která zde propagovala také další památky, přírodní zajímavosti i možnosti sportovního vyžití na Králicku. Na činnosti Králické rozvojové, o. p. s. a Králické pevnostní oblasti, o. p. s. se Muzeum aktivně podílí, čímž se mj. snaží přispívat k rozvoji turistického ruchu v regionu.

Při vší této činnosti stihli pracovníci Muzea sledovat také dění kolem sebe a účastnili se regionálních aktivit. V dubnu přijali pozvání na vyhodnocení čtvrtého ročníku soutěže Lanškroun historický, účastnili také semináře Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP) v Národním muzeu v Praze, jehož tématem byla letos pohraniční betonová opevnění. Na tomto celorepublikovém fóru vystoupil mj. s prezentací objektu K-S 14 „U cihelny“ ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha. V listopadu bylo dosaženo vytvoření turistické známky č. 1639 s názvem Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Dovršením výstavy o četaři Arnoštu Hradovi v podzemí objektu, která byla otevřena v listopadu minulého roku, bylo sepsání knihy o jeho osudu, která výstavu doplňuje. Kniha vyšla jako publikace Muzea v prosinci 2008.

Lucie Žáková,
dokumentaristka Muzea K-S 14

Ohlédnutí za sezónou 2008


Vážení návštěvníci Muzea,

od listopadu 2008 máte možnost při návštěvě naší pevnosti získat Turistickou známku Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny" Králíky, se zajímavým motivem. Známka je k dispozici v pokladně Muzea. Stali jsme se známkovým místem č. 1639. Ve všední dny bude známka k dispozici v Informačním centru EVROPSKÝ DŮM v Dlouhé ulici.

Věříme, že Vám tato novinka udělá radost!

Pracovníci muzea K-S 14

znackaFOTOGALERIE z opravy zvonu 2008

Fotogalerie z opravy zvonu zde

Fotogalerie z opravy zvonu zdeSTOP seminář v Praze

Ve čtvrtek 24. dubna hostilo Národní muzeum v Praze zajímavou konferenci. Sešli se zde na pozvání společnosti STOP (Společnost pro technologie ochrany památek) „bunkráci“ - zastánci rekonstrukce prvorepublikového opevnění. Letošním tématem semináře, který tato společnost pořádá každoročně, byla totiž „Pohraniční betonová opevnění“. Akci zahájila krátkým úvodem o technických památkách Ing. arch. Dvořáková, která má na starosti tuto sekci v Národním památkovém ústavu. Dále dostali slovo také odborníci nejpovolanější – dr. Eduard Stehlík pohovořil o čs. opevnění, jak se jeví ve světle archivních pramenů, po něm přišel se zajímavou prezentací o betonu těchto opevnění doc. Ing. Leonard Hobst a první blok přednášek uzavřel Mgr. Aleš Horák, který publikum seznámil s tím, jak na Náchodsku vznikala první pevnostní muzea.

O zmíněné přestávce měli posluchači možnost promluvit s přednášejícími a se členy pořádající společnosti STOP a také nahlédnout do publikací a brožur, které bylo možné si i zakoupit. Program poté pokračoval přednáškou o fungování tvrze Dobrošov, která je prohlášena za národní kulturní památku, a dále prezentací Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ a města Králíky v podání Ing. Richarda M. Sichy. Příjemné povídání ukončila přednáška Radana Láška o lehkých objektech tzv. pražské čáry. Prezentace byly zaměřeny nejen na to, aby ukázaly, kolik práce a především dobrovolnických hodin bylo na objektech odvedeno, ale hlavně na to, aby si z nich mohli posluchači odnést nové podněty a dobré rady, které se dají použít při rekonstrukci a práci na těchto ojedinělých technických památkách.

Pracovníci Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ se účastnili přes značnou vzdálenost, kterou museli urazit a přesto, že byl pracovní den, v hojném počtu. Motivací bylo jistě dozvědět se něco nového o svém koníčku, utužit kontakty a navázat nové a sledovat aktuální „dění v oboru“.FORT EXPO 2008

Dne 20. září 2008 ožila pevnost Dobrošov u Náchoda a její okolí nebývalým ruchem. Konal se zde totiž již třetí ročník výstavní akce Fort Expo. Pevnostní muzea z celé České republiky i ze zahraničí měla v tento den k dispozici rozsáhlé interiéry dobrošovské tvrze pro prezentaci své činnosti. Před objektem lákala pozornost vojenská technika a nemalé obecenstvo se shromáždilo také u srubu Březinka, kde se v průběhu dne konaly dobové bojové ukázky. Událost si i přes nepřízeň počasí nenechaly ujít desítky nadšenců a příznivců vojenské historie.

Této jedinečné možnosti využili i pracovníci Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ a zviditelnili jej tak i za hranicemi králického regionu. Výstavní prostor Muzea našli návštěvníci v dělostřeleckém objektu tvrze, hned na začátku prohlídkové trasy. Mohli si zde spatřit ukázku instalace několika exponátů ze sbírek Muzea, včetně vojáka v dobové uniformě a těžkého kulometu vz. 37. Promítány byly fotografie dokumentující postup rekonstrukce objektu, přípravu a realizaci výstav, z nichž nejnovější je věnována četaři Arnoštu Hradovi, a dále a průběh akcí, které Muzeum pořádalo nebo se na nich organizačně podílelo. K dispozici byly informační materiály a většina pracovníků Muzea, kteří byli připraveni s návštěvníky i kolegy z ostatních objektů debatovat a odpovídat jim na nejrůznější otázky. Kromě stovek zájemců navštívili stánek zástupci Svazu bojovníků za svobodu z Náchoda a zástupci Generálního štábu AČR. Právě nově navázané kontakty jsou jednou z nejdůležitějších věcí, které mohly obě strany na této akci získat.

Mezi důležité cíle Muzea K-S 14 „U cihelny“ patří propagace a kulturní rozvoj regionu, na čemž se zakládá jeho členství v Králickém Sněžníku, o.p.s. Tato společnost se zabývá podporou turistického ruchu na Králicku a na Fort Expu byla na stánku Muzea zastoupena Mgr. Dušanem Krabcem. Pevnostní linie této oblasti skládající se z dvou tvrzí, tří desítek pěchotních srubů a mnoha objektů lehkého opevnění je v současnosti jednou z nejdůležitějších položek na seznamu turistických atrakcí regionu. Prezentace se však snažila upozornit i na další památky, přírodní zajímavosti i možnosti sportovního vyžití a ukázat tak, že Králicko patří mezi sice trochu zapomenuté, ale nezapomenutelné kouty naší země, které stojí za to navštívit.

FORT EXPO 2008

FORT EXPO 2008

FORT EXPO 2008


„MOBILIZACECIHELNA 2008“

Fotogalerie z akceDne 3. října 2008  - Výročí tragické smrti četaře Arnošta Hrada

Autor: Lucie Žáková

V září 2008 jsme si připomněli 70. výročí všeobecné mobilizace Československé branné moci. Všeobecná mobilizace následovala květnovou částečnou a patří mezi nejvýznamnější události našich moderních národních dějin. Byla provázena nadšením a odhodláním všech občanů bránit vlast proti hitlerovskému Německu. Nástup záložníků byl okamžitý, první se hlásili u svých útvarů již hodinu po vyhlášení.

Jenže ti stejní západní spojenci, kteří souhlasili 23. září 1938 s mobilizací československé armády, podepsali 30. září mnichovský diktát a nechali tak Německo ukrást českým zemím třetinu území. I to, co přišlo potom, patří mezi nejvýznamnější okamžiky našich moderních dějin. Pocity obyvatel státu však již nebyly povznášející. Papež Pius XI. prohlašoval, že Československo učinilo velkou oběť míru a lidskosti, ale byli lidé plni zklamání a hořkosti ze zrady. Dne 5. října odstoupil prezident republiky Dr. Edvard Beneš a 6. října byl na základě usnesení vlády vydán demobilizační rozkaz, jenž vyzýval vojáky k odchodu zpět do civilu a kapitulaci před armádami hákového kříže.

Tyto události jsou známé a mnohokrát opakované. Já bych na tomto místě však chtěla upozornit na to, jak se podepsaly na osudech „obyčejných“ lidí, přímých účastníků - vojáků. Mohlo by se zdát, že nebylo nad čím přemýšlet, voják poslouchá za všech okolností rozkazy svých nadřízených. A tehdy zněl rozkaz jasně - vzdát se. Jediným řešením, jak se vyhnout této povinnosti, byla smrt. Tu také dobrovolně několik z nich zvolilo. O tomto tématu se příliš nemluvilo, sebevražda byla dlouho tabuizovaným tématem. Ale proč by si nešťastní lidé, kteří brali boj za vlast a svobodu tak vážně, jak si dnes snad ani neumíme představit a kterým se zdálo v té době toto východisko jako jediné možné, neměli zasloužit trochu naší pozornosti?

Snad Vám něco říká jméno Arnošt Hrad. Příběh příslušníka 6. hraničářského pluku, který se zastřelil při vyklízení objektů opevnění na pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“, je díky pracovníkům Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ a výstavě, kterou mu věnovali, známý. Ale co ta ostatní jména? Arnošt Hrad nebyl jediný, na kterém se těžká doba podepsala tímto způsobem. Ještě jeden příslušník 6. hraničářského pluku spáchal v této době, přesněji 26. září 1938, o několik objektů vedle v Červené Vodě sebevraždu. Byl jím vojín Alois Palička a dokonce náležel ke stejné rotě jako četař Hrad. Zda byla důvodem sebevraždy napjatá doba či nějaké soukromé pohnutky, je dnes velice těžké zjistit. Z denního rozkazu 6. hraničářského pluku se dozvíme jen strohou informaci o úmrtí.

Nevíme, kolik jich bylo ve skutečnosti, ale v současné době je zjištěno asi dvacet jmen vojáků, kteří dobrovolně ukončili svůj život v důsledku mnichovských událostí nebo v souvislosti s nimi. A nebyli to jen Češi. Německý voják československé armády s nálepkou „antifašista“, jakým byl například vojín František Rehwald, příslušník 5. pěšího pluku T. G. Masaryka, byl v podstatě vyhnancem na obou stranách. Brzy po Mnichově přišlo rozhodnutí propustit Němce z armády a poslat je zpět domů do pohraničí. Tam však již na antifašisty čekalo většinou gestapo. Rehwald vyřešil svoji bezvýchodnou situaci 2. října 1938 sebevraždou.

Těžko dnes soudit oprávněnost či rozumnost činů zoufalé doby. Těžko dnes pochopit, co znamenala před sedmdesáti lety láska k vlasti a čest. Jediné, co můžeme udělat, je uvědomit si, že „Mnichov“, to není jen prezident Beneš, generál Krejčí a agresor Hitler, ale také 1 128 110 zmobilizovaných vojáků československé armády, 1 128 110 osudů, 1 128 110 lidských životů...II. ročník MUZEJNÍ NOCI NA CIHELNĚ

V rámci celostátního Festivalu muzejních nocí odstartoval dne 24. května 2008 již druhý ročník akce Muzejní noc NA CIHELNĚ. V 18.00 hodin se otevřely návštěvníkům a zájemcům z okolí i jiných regionů pancéřové dveře Muzea čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ a tentokráte i nedávno otevřeného Evropského domu v Králíkách.

Fotogalerie z Muzejní noci 2008

Fotogalerie z Muzejní noci 2008 zde

Večerní program byl zahájen starostkou města Janou Ponocnou.  Návštěvníky přivítali za obě instituce Richard M. Sicha s Dušanem Krabcem. Při zvuku slavnostních fanfár od skladatele Z. Svobody byla odhalena replika pravého pancéřového zvonu na Pěchotním srubu, jehož předchůdce byl odstřelen v 50. letech minulého století při devastaci této památky, která se tolik zapsala do dějin Králicka. Replika zvonu byla zhotovena dobrovolníky muzea v rekordním čase v měsíci květnu tohoto roku.

Na akci, kterou postupně navštívilo stovky zájemců, bylo možné shlédnout zdarma nejen expozice muzea v pevnosti, ale také doprovodný noční program s ohni a břišními tanečnicemi v podání umělecké skupiny Šermířského spolku Šumperk. To vše s vynikající hudbou a choreografií. Hostům akce byly také zpřístupněny ŘOPÍKY č. 111 a 112.

V Evropském domě, který byl přístupný až do 22.00 hodiny, byl promítán pro zájemce film o Králicku. Dále byly zpřístupněny všechny části zrekonstruovaného objektu.
U nasvícené pevnosti mohli zase hosté posedět u tradičního grilu a hanušovického piva. Někteří zavzpomínali i na časy, kdy byl tento objekt u Prostřední Lipky zpustlý a zarostlý náletovými dřevinami. Usilovná práce nadšenců proměnila pevnost i místo před ní pro  různá setkání nejen přátel opevnění a turistů, ale i sousedů z okolí, kteří si tak zpříjemnili i tento výjimečný májový víkend.

Druhá muzejní noc „NA CIHELNĚ“ v Králíkách


Muzeum čs.opevnění z let 1935–1938
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky

VYHLAŠUJE pro rok 2008

Tématickou písemnou literární soutěž pro mládež

„Měli jsme se bránit v roce 1938?“

O cenu

ČETAŘE ARNOŠTA HRADA

 

kategorie:
A: pro  žáky  8. a 9. tříd ZŠ
B: pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol

účast:
žáci a studenti Okresu Ústí nad Orlicí

porota:   
Mgr. Berková Jarmila (předseda) – pedagog, ZŠ 5. května, Králíky
PaedDr. Žitný Václav – pedagog ZŠ Štěkeň, Okres Strakonice                             
PhDr. Hrabica Zdeněk – publicista a novinář, Praha

rozsah písemné práce:
žáci ZŠ 3–4 stránky formátu A 4 (písmo 12, řádkování max 1,5)
studenti SŠ 5–8 stránek formátu A 4 (písmo 12, řádkování max 1,5)

forma:                                 
povídka, úvaha, příběh

vyhlášení soutěže:                       
únor 2008

odevzdání prací:                     
do 30. června 2008

na adresu:
Muzeum čs.opevnění z let 1935-1938,
Velké nám. 367, 561 69 Králíky

  vyhlášení výsledků:
  v první polovině měsíce října 2008
  v muzeu čs.opevnění Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky
  (Pamětní síň četaře Arnošta Hrada – tzv. minometka objektu K-S 14)

  ceny:
  1. místo v každé kategorii  elektronika v hodnotě       2000 Kč;
  2. místo v každé kategorii  elektronika v hodnotě       1000 Kč;
  3. místo v každé kategorii  elektronika v hodnotě         700 Kč;

 • organizační poznámky:
 • - porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně udělit zvláštní cenu za mimořádný literární projev;
 • - porota může obeslat soutěží i jiné školy (partnerské školy) než školy z Okresu Ústí nad Orlicí;
 • - všechny soutěžní práce zůstanou k využití v muzeu, které si vyhrazuje právo je zveřejnit v mediích bez nároku soutěžícího na případný honorář.

Králíky – leden 2008Muzeum K-S 14 „U cihelny“ otevřelo novou výstavu

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ otevřelo novou výstavu

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ otevřelo novou výstavu  Muzeum K-S 14 „U cihelny“ otevřelo novou výstavu

Osobnost četaře Hrada a jeho tragická smrt v Králíkách je dodnes opředena nejasnostmi. Odpovědi na některé otázky tak po bezmála 70 letech nabízí výstava „Život četaře Arnošta Hrada“ umístěna v Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách.

Pracovníci Muzea bádali a připravovali výstavu dva roky. Výstava přináší nejen odpovědi na některé otázky Arnoštova života v době před jeho vojenskou službou, ale i poznatky grafologů a jiných odborníků. Unikátní soubor rodinných fotografií ze sbírek Muzea byl zveřejněn vůbec poprvé.

Na vernisáži výstavy v podzemí pevnosti dne 20. října 2007 se sešla celá řada hostů, kteří činnost dobrovolníků Muzea podporují, ale také zástupci tisku a odborné veřejnosti.

Hosty přivítal autor výstavy a ředitel muzea R.M.Sicha. Informoval o vzniku výstavy a náročnosti historického bádání. Poděkoval podporovatelům a vedení města Králíky za pomoc, která je přínosem pro realizaci projektů mezi nimiž je právě pořádaná výstava. Starostka města Jana Ponocná poděkovala pracovníkům Muzea K-S 14 „U cihelny“ za realizaci projektu a vyzdvihla přínos dobrovolníků pro zvyšování turistického ruchu na Králicku. Radní Pardubického kraje, který projekty Muzea podporuje, upozornil na složitost událostí v roce 1938 a odhodlanost vojáků bránit Československo i na pozdější nasazení některých vojáků na Zakarpatské Rusi, tedy na události na které se již skoro zapomíná.

Radní Macela společně se starostkou města následně odhalili v minometné místnosti pěchotního srubu bronzovou bustu četaře A.Hrada od sochaře Ondřeje Štočka z Brna. Busta, která je němou připomínkou Arnoštova života vznikala v Brněnském ateliéru na objednávku Muzea K-S 14 několik let. Návštěvníci pevnosti si budou moci do konce roku 2008 prohlédnout i fotografie z jednotlivých fází vzniku sochařského díla a první studii Arnoštovy tváře. Další část výstavy o životě četaře se stane součástí trvalé expozice v pevnosti K-S 14.

Četař Arnošt Hrad své dětství strávil v Praze - Bohnicích. Za první světové války přišel o otce. Nespokojen s číšnickým povoláním, se po svém nástupu k prezenční vojenské službě v roce 1936 intenzivně připravoval na setrvání v čs. armádě. Mezinárodní události a bezprostřední ohrožení suverenity Československa jej zastihlo právě v Králíkách. Dne 3. října 1938 spáchal v Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ sebevraždu zastřelením. Zanechal několik dopisů na rozloučenou své matce, veliteli a kamarádům.

Osobností četaře A. Hrada se již v roce 1973 zabýval známý spisovatel Ota Holub. Teprve po roce 1990 mu byla na pevnosti odhalena pamětní deska tehdejším náčelníkem generálního štábu AČR. Ta byla opakovaně zcizena. V diskuzi České televize o největšího Čecha opět zaznělo v roce 2005 Arnoštovo jméno. O jeho osud se začala zajímat díky činnosti Muzea K-S 14 „U cihelny“ v publicistickém pořadu televize Nova. Letos se o pohnutém a zmařeném životě tohoto mladíka dozví díky výstavě a aktivitě Českého rozhlasu 7 i posluchači v Německu a Španělsku.

Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu každý víkend v běžné otevírací době pevnostního muzea, v měsících červenci a srpnu každý den.


plakát říjen 2007Tisková zpráva: Pardubický kraj – Králicko – čs. opevnění z let 1935–1938

Významné vítězství obránců čs. opevnění na Králicku

Ne nejde o dávnou válečnou událost, ani o bojovou ukázku ze současnosti, jak by se z názvu příspěvku mohlo zdát. Vítězství pro provozovatele muzeí na Králicku představuje úspěšné založení obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast, o. p. s. Vznikl tak dlouho očekávaný partner pro jednání se státními orgány a institucemi, který bude hájit společné zájmy jednotlivých muzeí.

Teprve na třetí pokus se podařilo sjednotit formu a dotáhnout množství zákonem vyžadovaných podmínek tak, aby mohl Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice subjekt zapsat do rejstříku obecně prospěšných společností. Společnost založily klíčové subjekty, které na Králicku rekonstruují pevnostní objekty a provozují vojensko-historické expozice.

Pod zakládací listinu se podepsali zástupci společnosti Armyfort s. r. o. (provozovatel Vojenského muzea Králíky pro město Králíky), Společnosti přátel čs. opevnění (SPČO, s. r. o. – provozovatel Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda), Klubu přátel armády (provozovatel Památníku obránců vlasti v objektu K – S 8 U nádraží), Vojensko-historického klubu ERIKA Brno (provozovatel Muzea čs. opevnění z let 1935–1938 v objektu K – S 14 U Cihelny), dále Vladek Vácha (provozovatel Muzea Vysoký kámen) a Michal Mahnig (zástupce provozovatele Vojenského muzea Lichkov)

Aktivity těchto šesti subjektů představují již několik po sobě jdoucích roků 50-60 000 návštěvníků – turistů přicházejících za naší nedávnou vojenskou historií.

Obecně prospěšná společnost Králická pevnostní oblast, o. p. s. má sídlo na adrese Vojenské muzeum Králíky, Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky. K jejímu založení došlo s cílem podporovat činnost a rozvoj muzeí a památníků čs. opevnění a vojensko-historických expozic na Králicku a jejich aktivit. Jedná se o východní část Pardubického kraje a severozápadní část Olomouckého kraje, konkrétně o prostor mezi Zemskou Bránou a kótou Maliník, daný z historického hlediska působností Ženijního skupinového velitelství III v Králíkách v letech 1935–1938.

Společnost bude veřejnosti poskytovat celou řadu služeb. Např. na základě pověření zastoupí muzea a památníky čs. opevnění a vojenskohistorické expozice na Králicku při jednání se státními orgány, institucemi, orgány veřejné správy i dalšími subjekty a s těmito orgány bude také úzce spolupracovat. Bude důsledně hájit společné zájmy muzeí a památníků čs. opevnění a vojensko-historických expozic na Králicku, pomáhat zajišťovat jejich provoz a rekonstrukční práce na objektech čs. opevnění. Dále bude oprávněna získávat bezúplatným převodem od státu movitý i nemovitý majetek související se zřizováním, budováním a provozováním muzeí a památníků čs. opevnění a vojensko-historických expozic na Králicku, zajistí společnou propagaci, pomůže koordinovat společné akce. Bude také získávat finanční prostředky z grantů, sponzorských darů, účelových dotací a dalších zdrojů ve prospěch muzeí a památníků čs. opevnění a vojensko-historických expozic na Králicku, určených na reklamu a propagaci těchto aktivit a jimi pořádaných akcí, na rekonstrukční práce, na výkup potřebných nemovitostí, na nákupy exponátů, opravy exponátů a výrobu replik výbavy, výstroje a výzbroje. Podpoří publikační činnosti s tématikou Králické pevnostní oblasti, poskytne odbornou pomoc a konzultace jednotlivým muzeím a památníkům čs. opevnění a vojensko-historickým expozicím na Králicku.

Všechny služby bude společnost poskytovat všem muzeím a památníkům čs. opevnění a vojensko-historickým expozicím na Králicku bez omezení.

V šestičlenné správní radě společnosti má zastoupení každý se zakládajících subjektů obecně prospěšné společnosti. Jejím předsedou byl zvolen Michal Mahnig, místopředsedy Jiří Dibelka a Ing. Richard Sicha. V šestičlenné dozorčí radě jsou zastoupeni také dvě známé osobnosti z Králík – Jindřich Večeř a Ing. Ladislav Tóth.

Jak již bylo konstatováno v úvodu, zrození obecně prospěšné společnosti představovalo dlouhodobý proces. Ten se podařilo završit zejména díky podpoře představitelů Pardubického kraje. Nad Králickou pevnostní oblastí drží dlouhodobě ochrannou ruku hejtman Ing. Michal Rabas, Ing. Roman Línek – 1. zástupce hejtmana, radní Ing. Petr Šilar a zejména pak radní Bc. Miloslav Macela. Posledně jmenovaný zodpovídá na kraji za neziskový sektor a cestovní ruch a byl iniciátorem třetího – úspěšného – pokusu o vytvoření partnera zastupujícího aktivity v Králické pevnostní oblasti při jednáních s krajem.

Za pomoc se založením obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast o. p. s. si zaslouží rovněž poděkování úředníci Městského úřadu v Králíkách. Ti totiž podali pomocnou a ochotnou ruku při řešení celé řady „papírových náležitostí“ nezbytných pro zápis společnosti. Šlo o vedoucí majetkového odboru Bc. Věru Kubíčkovou a zejména pak vedoucí živnostenského odboru Bc. Markétu Mlynářovou.
I díky všem těmto ochotným lidem se pevnostním objektům v okolí Králík zablýsklo na lepší časy…

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.Tisková zpráva: Pardubický kraj – Králíky – Akce Cihelna 2007ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O VOJENSKOU HISTORII
I SOUČASNOU ARMÁDU A VOJENSKOU TECHNIKU NA
 

Den Sil podpory a výcviku CIHELNA 2007 Králíky

10. JUBILEJNÍ AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU RADY
PARDUBICKÉHO KRAJ
E


 


Pátek 17. srpna 2007 

V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových uniformách okolními městy a obcemi. Trasa: 8.00 Vojenské muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov – Vlčkovice – Pastviny – 9.10 – 9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 – 10.05 Letohrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Červená Voda12.35 – 13.00 Králíky.

14.00–17.00 Generální nácvik akce    

14.00–14.05 seskok výsadkářů
14.05–15.15 nácvik ukázek historického boje
15.15–16.15  nácvik ukázek AČR (průlet letadel, bojová ukázka, ukázka roty aktivních záloh, druhý seskok  výsadkářů, ukázka výcviku psů)
16.15–16.35 ukázka Celní správy ČR
16.35–16.55 ukázka zásahu IZS + záchranného praporu
16.55–17.15 prezentace historických klubů US ARMY                                                                                  

18.00–22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky


Sobota 18. 8. 2007 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami

ZAHÁJENÍ

08.00–09.15

ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na náměstí v Králíkách

09.00–09.30

přivítání čestných hostů na radnici starostkou města Králíky

10.00–10.30

slavnostní zahájení akce – vztyčení vlaky, státní hymna, projevy, seskoky výsadkářů

PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ

10.30–11.40

ukázka  historického boje – téma „Ostravská operace jaro 1945“

PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

11.40–12.40

průlety letadel, bojová ukázka, ukázka roty AZ, druhý seskok výsadkářů, ukázka výcviku psů

PREZENTACE KLUBU CELNÍKŮ ORLICKO

12.40–13.00

dynamická ukázka Celní správy ČR

PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

13.00–13.20

dynamické ukázky IZS a záchranného praporu AČR

PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ US ARMY

13.20–13.50

bojová ukázka „Na cestě do Říše – podzim 1944“

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY

13.50–14.10

historická technika – moderní technika AČR

PREZENTACE HOSTŮ A VYSTAVOVATELŮ

14.10–14.30

ukázky prezentované techniky a exponátů

PREZENTACE TĚŽKÉ BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

14.30–15.00

dynamická ukázka z historie ČSLA

OPAKOVÁNÍ PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ

15.00–16.00

ukázka  historického boje – téma „Ostravská operace jaro 1945“

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE

16.00–16.30

ukončení, nástup všech účastníků, vyhodnocení akce, poděkování účastníkům

DOCHÁZÍ K ZÁSADNÍ ZMĚNĚ PRO DIVÁKY – TRADIČNÍ PROSTOR BOJIŠTĚ BUDE HLEDIŠTĚM A NAOPAK. BOJIŠTĚ JE TEDY SITUOVÁNO VE SVAHU A DIVÁCI SE BUDOU DÍVAT NA UKÁZKY SE SLUNCEM PO PRAVÉ RUCE A V ZÁDECH.

JIŽ TRADIČNĚ BUDE MÍT PROGRAM DO ZNAČNÉ MÍRY PEVNÝ ŘÁD, BEZ VELKÝCH PAUZ A „HLUCHÝCH“ MÍST A TO DÍKY PESTRÉ NABÍDCE DYNAMICKÝCH UKÁZEK ZAJIŠŤOVANÝCH AČR. NÁVŠTĚVNÍCI SE NEMUSÍ OBÁVAT TOHO, ŽE BY NEMĚLI TŘEBA JEN 10 MINUT NA CO KOUKAT.

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)


Neděle 19. 8. 2007 – den muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)


Další důležité informace:

V době konání akce budou v prostoru u předváděcí plochy zřízeny dva ukázkové dobové spojenecké tábory (sovětský a americko-britský), ve kterém návštěvníci uvidí historickou spojeneckou vojenskou techniku, ukázky součástí polního ležení a jeho zajištění.

„CIHELNA 2007“ je třídenní vzpomínkovou akcí s bohatým programem, určená všem příznivcům vojenské historie, zájemcům o tématiku obrany státu, ale i těm, kteří si chtějí připomenout 62. výročí konce II. světové války. Těm, kteří si chtějí v klidu vychutnat a prožít celou programovou nabídku doporučujeme účast na akci od pátku do neděle. V Králické pevnostní oblasti (KPO) je dostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích možností (města Králíky, Červená Voda, Jablonné nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Žamberk a okolní obce: http://www.orlicko.cz/ubytovani/?&trmn=0|). Budete tak mít v pátek příležitost navštívit dělostřeleckou tvrz Bouda a vychutnat si v poklidu kompletní prohlídku tohoto v největším rozsahu zpřístupněného objektu čs. opevnění z let 1935–1938 (http://www.boudamuseum.com), uskutečnit prohlídku Vojenského muzea Králíky a večer se účastnit kulturního programu na náměstí v Králíkách. V sobotu pak máte možnost plně se věnovat bojovým ukázkám a bohatému programu na předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky, po jeho ukončení ještě stihnete návštěvu některého z pevnostních muzeí, která prodlouží provozní dobu (většinou do 19.00 hodin). Celou neděli pak můžete věnovat návštěvám a prohlídkám všech dalších pevnostních muzeí v KPO, která při příležitosti akce „CIHELNA 2007“ chystají celou řadu novinek a překvapení. Přístupové trasy a další informace najdete na: http://www.armyfort.com/cz/infocentrum.php?id=11.

- Znovu upozorňujeme, že bojové ukázky proběhnou pouze v sobotu 18. 8. 2007!

- Aktuální informace o akci najdete na adrese: www.armyfort.com

- Informace o Králické pevnostní oblasti (historie, pevnostní muzea, přírodní a turistické zajímavosti) a poskytovaných službách návštěvníkům (ubytování, stravování…) jsou umístěny na adrese: www.armyfort.com/cz/infocentrum.php?id=11 nebo stránkách města Králíky: www.kraliky.cz/main.php?action=ubytovani&id=4 a jsou průběžně aktualizovány.

- Své dotazy na program akce můžete zasílat také na adresu: muzeum@armyfort.com

- Další dotazy na informace o ubytování, stravování, dopravě, službách… směřujte na Informační centrum Městského muzea Králíky: info@muzeumkraliky.cz

- Sedm dní před konáním akce je možné získat nejaktuálnější informace, nebo odpovědi na dotazy, na telefonním čísle 465 632 466 (TIC čs. opevnění ve Vojenském muzeu Králíky).

- Na příjezdech do města Králíky budou v sobotu 18. 8. 2007 zřízena záchytná parkoviště. Až na předváděcí plochu nelze přijet automobilem, od parkovišť počítejte 5 až 20 minut pěší chůze – dle té které parkovací plochy.

- Prostor ukázky bude zajišťován bezpečnostní službou, vstupenky je nutno mít stále při sobě.

- V pátek jednotné vstupné 50,- Kč. Vstupné celodenní na sobotu: děti do 15 let 50,- Kč, dospělí 100,- Kč, rodinná vstupenka 220,- Kč /2 dospělí a max. 3 děti/ (platí pro program a ukázky na předváděcí ploše u pěchotního srubu K–S 14 „U Cihelny“, dále jako vstupné do Vojenského muzea Králíky a pěchotního srubu K–S 14).

- Ve všech ostatních muzeích platí místní vstupné, nikoliv shora uvedené vstupenky (vstupné je různé dle lokalit, pohybuje se od 10 do 70,- Kč za dospělou osobu podle rozsahu prohlídky, nebo bývá dobrovolné).

- V sobotu a neděli bude zvláštní autobusová linka přepravovat zájemce na prohlídku dělostřelecké tvrze Bouda (největší rozsah prohlídek pevnostního podzemí Z LET 1935–1938 v ČR), z Králík až ke vchodovému srubu tvrze.

- Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení přímo na předváděcí ploše a ve městě Králíky, v menší míře i na dalších přístupných lokalitách.

- Zájemcům bude k dispozici prodej literatury s vojenskou a pevnostní tématikou, dále pohledů, hraček, předmětů pro sběratele a deaktivovaných zbraní a jejich replik. 

STAV K 20. ČERVNU 2007První muzejní noc „NA CIHELNĚ“ v Králíkách

Festival Muzejních nocí v České republice se stal již tradiční akcí do které se zapojují každoročně nejrůznější muzejní instituce v ČR. Hlavní organizátor akce Asociace muzeí a galerií  si kladla za cíl přiblížit muzea veřejnosti netradičním způsobem, což se ukázalo jako dobrý nápad.

Ne jinak tomu bylo i v Králíkách dne 16. června 2007. „Muzejní noc na cihelně“ uspořádalo Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky. V minulých letech probíhala prezentace Muzea K-S 14 v Praze v Pantheonu Národního muzea, kde se pevnost představila netradičně Pražanům a mezinárodním turistům.

Muzejní noc byla zahájena u pevnosti již od 18.00 hodin, od kdy si do půlnoci mohli návštěvníci prohlédnout s průvodci prostory pevnosti zcela zdarma. Příležitosti využilo cca 450 návštěvníků především z regionu a blízkého okolí.
Součástí akce bylo i mimořádné noční osvětlení objektu, který se po usilovných opravách provedených dobrovolnými pracovníky muzea v letech 2002 – 2007 oděl do dobového hávu z roku 1938.

Nebyla by muzejní noc bez všelijakých překvapení a světelných efektů. Návštěvníci si mohli poprvé prohlédnout dobovou vojenskou kovárnu v akci, kde kovář předvedl své umění. Kovářské umění si také vyzkoušeli některé zdatné návštěvnice. Ostatní měli možnost posedět u ohně, ochutnat grilované maso a tradiční Hanušovické pivo. Ve 22.00 bylo osvětlení vypnuto a své umění předvedl Šermířský spolek Šumperk pod příznačným názvem „Vymýtání ďábla“ Kdo čekal řinčení zbraní byl zajisté překvapen. Prostranství louky s tajuplnou stavbou a hranicí rozzářily plameny polykačů a plivačů ohňů a krajina byla protknuta středověkými melodiemi. Umělci předvedli divákům středověký příběh z doby nechvalného upalování čarodějnic, který byl inspirován nikdy nekončícím bojem dobra se zlem. Herci v dobových kostýmech předvedli nevšední akční performanci která vrcholí tancem duchů obětí honu na čarodějnice, jak jej známe jen z filmů a dobových záznamů. Mírně strašidelný příběh plný hudby a ohnivé akrobacie byl odměněn mohutným potleskem přihlížejících.

Kdo měl síly vydržel ještě do půlnoci nebo šel zajíst nevšední zážitek dalšími grilovanými steaky. Přestože se do Festivalu muzejních nocí 2007 zapojilo z nejbližšího okolí pouze Městské muzeum v Žamberku, organizátoři přislíbili opakování akce každým rokem s jinými překvapeními pro diváky.

Organizátoři děkují rádiu OK za mediální podporu, za osobní pomoc Čestmíru Doubravovi, Oldřichu Švédovi a všem návštěvníkům, kteří svojí účastí podpořili náročnou práci dobrovolníků muzea.

Muzejní noc 2007 Muzejní noc 2007

Muzejní noc 2007

 Výroční zpráva 2006 – Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky a lehké objekty č. 111 a 112

Ředitel Ricard M. SICHAVážení,

rok 2006 byl pro Muzeum K-S 14 „U cihelny“ nejen rokem hojné návštěvnosti, ale také rozvoje a oprav Pěchotního srubu, a to především jeho zevnějšku. Dobrovolníci v muzeu odvedli bez ohledu na počasí obrovský díl práce, odpracovali celkem 8 320 hod. Minulý rok byl také rokem zajímavých návštěv, mezi které lze zařadit návštěvu biskupa Dominika Duky, disidenta Františka Stárka, náčelníka Generálního štábu AČR gen. Štefky, polického vězně Milana Paumera, senátorky Ludmily Müllerové, senátora Jana Hálka, ale také starostů měst a obcí z Itálie, Polska a Slovenska v rámci partnerské akce s Českou Třebovou. V návštěvní knize muzea nechybí zápisy návštěvníků z Japonska, Holandska, Číny, Ruska, USA a dalších zemí. V roce 2006 se podařilo zorganizovat nadregionální výstavu Zločiny komunismu – Lidé naproti lidem, na které byly vůbec poprvé zveřejněny podrobné informace o Internačním klášteře v Králíkách. Cihelna se tak stala místem setkání jak zájemců o historii, tak i turistů, kteří neodolali nabídce cestování po opevnění na Králicku – to tvoří jeden ze stěžejních bodů programu rozvoje turistického ruchu. V oblasti výzkumu se podařilo navázat spolupráci s univerzitami v Brně a Ústí nad Labem. Úsilí v oblasti muzeologie pak potvrzuje spolupráce s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě. Inspirací pro roky budoucí je i spolupráce s Hornickým muzeem v Příbrami a Kabinetem historie vězeňské služby Praha-Pankrác. Obě muzea významnou měrou přispěla k oživení zmíněné výstavy roku 2006. Díky velké obětavosti dobrovolníků se podařilo vylepšit prostranství muzea a zbudovat parkoviště, 30 stojanů pro cyklisty, rozšířit výsadbu trávníku a dřevin, to vše i díky darům. Muzeum aktivně pokračovalo také v projektech Pardubického kraje zaměřených na oblast ochrany a péče o movité kulturní dědictví a rozvoj cestovního ruchu. Objekt muzea se stal součástí srpnové akce CIHELNA 2006, která byla pro naše dobrovolníky nesmírně náročná. Právě v tento měsíc byla jako jediná v Králíkách v roce 2006 provedena živnostenská kontrola v pokladně muzea. Ta byla pro muzeum shledána bez závad. Rok 2006 zůstane v historii města Králík rovněž za­psán z důvodu fyzického protokolárního předání objektu K-S 14 do majetku města od Ministerstva obrany. Významným faktem je skutečnost, že od doby zažádání uplynulo již tolik let, že objekt byl díky péči ze strany VHK ERIKA Brno předáván ve stavu takřka opraveném, zatímco v době minulé byl ostudnou ruinou po léta devastovanou válečnými a poválečnými událostmi a lidskou lhostejností. Stav objektu nelze přehlédnout již při průjezdu spojovací silnicí mezi městem Králíky a obcí Prostřední Lipka. Věřím, že ve spolupráci s městem a s ostatními organizacemi bude rok 2007 úspěšný a děkuji všem dobrovolníkům a občanům, kteří nám byli nápomocni v naší činnosti v roce 2006.
Všem přeji do nového roku 2007 zdraví a spokojenost!

Ing. Richard M. Sicha,
ředitel muzeaMilan Paumer v Králíkách

Milan Paumer

V sobotu v poledne 14. října 2006 přijel do Králík nenápadný starší prošedivělý muž a zavítal přímo do Muzea na Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ prohlédnout si výstavu. Na první pohled situace, která se opakuje denně, jenomže příchod tohoto pána nebyla náhoda. V doprovodu spoluautora výstavy „Lidé proti lidem“ pana Svobody totiž přijel do Králík Milan Paumer. Komu toto jméno nic neříká, možná si vybaví, když upřesním, že to byl „ten třetí“ od bratrů Mašínů. Jako jediný z trojice, která se úspěšně a pohromadě probojovala v padesátých letech do Západního Berlína, se vrátil do Čech. dnes jezdívá po besedách, cítí to jako svůj úkol vysvětlovat činy své a svých druhů. Tento případ dodnes u některých budí údiv, u některých obdiv, někteří jej odsuzují a některým se nechce věřit, že se události tehdy seběhly tak neobvykle dramaticky… Dnes již bereme jako samozřejmost, že proti nedemokratickému režimu je legitimní se postavit. Pochopitelně, že ne každý najde v sobě sílu vzdorovat a nikdo to snad ani nemá právo od kohokoli očekávat.

Kdo je Milan Paumer a jaké byli okolnosti jeho návštěvy Králík? Milan Paumer (nar. 7. 4. 1931) byl jako účastník III. odboje navržen dne 24. května 2006 Senátním Podvýborem na vysoké státní vyznamenání. Nebyl sám. Dalšími byli Václav ŠVÉDA in memoriam (26. 4. 1921 – popraven 2. 5. 1955), Zbyněk JANATA in memoriam (1. 2. 1932 – 12. 5. 1955), kpt. Ctibor NOVÁK in memoriam (25. 10. 1902 - 12. 5. 1955), Ctirad MAŠÍN (11. 8. 1930) a Josef MAŠÍN (8. 3. 1932).

Ve zprávě k návrhu je velmi stručně zahrnut tento případ, který se zapsal do dějin totalitního režimu v Československu takto. „Cílem bratří Mašinu a jejich spolupracovníků bylo škodit nastupujícímu totalitnímu režimu stejným způsobem a stejnými metodami, jako to činila odbojová skupina „Tří králů", kde byl jejich otec, předchozí totalitě nacistické. Léta 1948, 1949 a začátek padesátých let byla léty lidských tragedií, léty hrůzy, léty totalitních vrahů, léty intelektuálního holocaustu a morální genocidy. Proti tomuto systému, který decimoval vlastní národ a zapříčinil statisíce lidských tragedií se rozhodli vystoupit, třeba i se zbraní v ruce. Zejména bratři Mašinové se cítili být vždy vojáky a stejně jako otec byli odhodláni položit život za vlast, za svobodu a demokracii. Po několika zatčeních a propuštění Ctirada Mašina z uranových dolů v Jáchymově se rozhodli, že opustí republiku. V r. 1953 překročili hranici s NDR a v řadě incidentů zastřelili několik příslušníků Volkspolizei a třem se podařilo probít do svobodného světa. Tam vstoupili do americké armády, kde setrvali do r. 1959. Je třeba podotknout, že bratři Mašinové byli v r. 1946 vyznamenáni prezidentem Benešem „Medailí za chrabrost" za činy vykonané během druhého odboje. Bylo jim tehdy 14 a 15 let.“ Milan Paumer je v současné době občanem USA a v ČR žije poslední 4 roky. Navštěvuje kamarády, věnuje se rodině.

Host s pohnutou minulostí si prohlédl stálou expozici v pěchotním srubu K-S 14 v přítomnosti autorů výstavy „Lidé proti lidem“ R. M. Sichy a P. Svobody a zavítal i do podzemí, kde je výstava „Lidé proti lidem“ instalována. V tu chvíli začalo zajímavé vyprávění. Pan Paumer se zaujetím četl informace o internačním klášteře v Králíkách a při pohledu na oprátku, jako exponát dokumentující trest smrti, zavzpomínal na svého kamaráda Švédu, který byl chycen při útěku a záhy na to popraven v Praze na Pankráci. Došlo i na naše podrobné dotazy ohledně střelby při útěku. Snad každý, kdo kdy o případu slyšel, si klade otázku, jestli bylo nutné střílet a jak by se v takové situaci zachoval on sám. Paumer popsal při té příležitosti nejdříve popsal nejdříve své neobvyklé zranění. „…když se ten východoněmecký policista dostal pravou rukou ke zbrani vystřelil… nedošlo mi to hned, ale za chvíli jsem poznal, že jsem to dostal vlevo do břicha, později se tam dal strčit celý prst, ale střela nezasáhla důležité orgány. Při chůzi to ale bylo stále horší, krev mi tekla do břicha a nevěděl jsem jestli vůbec zvládnu pokračovat v cestě…“ Ke zranění břicha se ve vyprávění Paumer ještě vrátil. „… když už jsme byli na cestě do západní zóny cítil jsem obrovské množství krve v břiše a byl jsem zesláblý, řekl jsem Pepíkovi, že tady počkám a on ať pro mě pošle pomoc, bylo to už opravdu kousek. Nešlo to dál. No jo, ale my jsme byli domluvení, že když někdo už nebude moct chodit a mohl by padnout do rukou nepříteli, tak se zastřelí nebo mu ten druhý pomůže. A v tu chvíli se mě mě Pepík zeptal, jestli to skončím sám nebo mě má pomoct.. V tu ránu jsem věděl, že to prostě dojdu stůj co stůj…to mě úplně probralo!...“ pokračoval Paumer. Na můj dotaz, jak to bylo s pošťákem, odpověděl nekompromisně. „S pošťákem? To není zcela přesné, byl to přílušník lidových milicí, s jeho horlivostí jsme však nepočítali, při rvačce se svalil do příkopu poblíž vozu – to jsme nečekali. Došlo ke zmáčknutí spouště a ten se přestal hýbat…bylo to hrozný, pochopili jsme, že to jednouchý útěk nebude“… „Věděli jsme, že i nepřítel bude mít zbraně, postupovali jsme jak to tehdy šlo – ozbojení, kdyby to někdo chtěl pochopit nějak jinak, řekněte jasně, že jsme se museli prostřílet, na tom trvám!“…pokračoval ve vyprávění pan Paumer. Setkání bylo dlouhé a ne všechna témata byla natolik vážná, ale naše zvědavost velká. Cesta pokračovala na oběd do hotelu Zlatá Labuť, kde se host zapsal do pamětní knihy hotelu. Odbojář vzpomínal dále na svoji situaci po emigraci do USA. Tam i v souvislosti se získáním občanství vstoupil do armády. Byl vycvičen u speciálních jednotek a vyslán do války v Koreji, kde působil. Později žil v Miami a snažil se žít, jak jen to šlo. Na dotaz proč se nechce vrátit zpět do USA, říká „…jsem tady doma a s komunismem jsem ještě neskončil…“ Pan Paumer je i nadále aktivní a stýká se s politickými vězni, mimo jiné i se sestrou bratrů Mašínových Zdenou. Smutek necítí, jen jej mrzí, že mu v ČR neplatí řidičský průkaz ze Spojených států, ale nebere to nijak tragicky. Vyprávění ještě pokračovalo a bylo dlouhé, téma je ale již literárně zpracováno, takže se lze se složitým případem seznámit. Host ještě navštívil Klášter Redemptoristů na Hoře Matky Boží, rozloučil se a odjel z Králík. Zážitek to byl bezesporu zajímavý. Ačkoli může být celý případ útěku bratří Mašínů jakkoli kontroverzní, stal se, a já považuji za důležité o něm psát. Často slýchávám, když pracuji s historickými fakty nejrůznější argumenty, jak ti, co hlídali hranici, měli děti a příslušníci SNB měli taky rodiny atd. Na druhou stranu jsem konfrontován s tvrdou realitou metod vyšetřování v 50. letech. Jen pro ilustraci mohu uvést cvičení do bezvědomí, mlácení obuškem přes chodidla, pálení elektrickým proudem, nekonečné bití a psychické mučení. Tím vším prošli muži i ženy. Nejen Ti kdo se postavili tehdejšími režimu tvrdě na odpor, ale i jejich rodiny a blízcí, známí. Kdo si troufne použít jako argument proti odbojářům za druhé světové války to, že jejich oběti měli rodiny, děti? Tam je každému jasné, že zlu je třeba vzdorovat. U nás máme Zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Tedy i parlament a prezident jasně řekli, že režim byl protiprávní. O jeho zločinech se může dozvědět každý, kdo nemá klapky na očích. Přesto jsou hrdinové, kteří se mu postavili na odpor, často zatracováni a pomlouváni. To už si ale musí každý ujasnit sám … třeba v klidu doma u televize, nebo u čtení knih. Dnes už totiž žádné nejsou zakázány.

Milan Paumer

Milan PaumerStarostové Evropských měst na Cihelně

Dne 16. září 2006 se Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ stalo místem neformální návštěvy starostů čtyř evropských měst. Do muzea přijeli Jaroslav Zedník, starosta České Třebové, Ing. Milan Fecko, starosta slovenského Svitu, Franciszek Pazdziernik, starosta polské Olawy  a Adriano Poletti, starosta italského Agrate Brianza. Co předcházelo této pozoruhodné návštěvě a proč bylo vybráno právě toto místo? Tento výlet do Králík má složitější rozuzlení.

V rámci Dnů partnerství v roce 2005 Město Česká Třebová uzavřelo smlouvu o spolupráci se slovenským městem Svit. Rovněž byla v loňském roce uzavřena smlouva o twiningové spolupráci s italským městem Agrate Brianza a dále má město Česká Třebová od roku 1997 uzavřenu smlouvu o spolupráci s polským městem Olawa. S ohledem na to, že se doposud neuskutečnilo setkání výše zmíněných partnerů v jednom termínu, rozhodlo se vedení města Česká Třebová uspořádat společné setkání zástupců všech partnerských měst v září letošního roku a to v rámci Dnů partnerství, které se konají v termínu od 14. do 17. 9. 2006. Pořadatelem těchto Dnů je Město Česká Třebová a Kulturní centrum Česká Třebová.

Cílem této akce bylo posílení vzájemných společenských a kulturních kontaktů, vzájemné seznámení zástupců partnerských měst a prezentace Pardubického kraje. Díky tématice se hostitelé rozhodli zavést své hosty mimo jiné i do Králík. V Muzeu K-S 14 „U cihelny“ byli zajímaví hosté přivítání ředitelem muzea Ing. Richardem M. Sichou. Vše probíhalo za přítomnosti Bc. Jana Divíška, vedoucího odboru kultury a školství Města Králíky. Hosté byli přivítáni symbolicky tradičním „pevnostním rumem“ a vstoupili do podzemních expozic. Pěchotní srub se stává již tradičně místem připomenutí dějin čs. legií za I. světové války. Souhrnná expozice tohoto druhu je jediná v Pardubickém kraji. Osudy legionářů, kteří působili mimo jiné i v Itálii, neponechaly bez zájmu starostu z Itálie Adriana Polettiho. Společné dějiny a pohnutá historie Evropy před II. Světovou válkou se stala předmětem k diskusi zástupců měst z Polska i Slovenska, kteří byli také provedeni novou výstavou Zločiny komunismu – „Lidé proti lidem“. Po prohlídce muzea se návštěvníci zapsali do pamětní knihy. Hosté zavítali i do kláštera na Hoře matky Boží, kde se seznámili s historií poutního místa. Starosta České Třebové J. Zedník byl v Králíkách spokojen. Zajisté k tomu přispěl i fakt, že je rodákem z nedalekého Žamberka a jak sám podotkl, výběr právě navštívených památek na Králicku nebyla náhoda. Bližší informace o Dnech partnerství najdete na www.ceska-trebova.cz.

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na Cihelně

Starostové Evropských měst na CihelněBiskup Dominik Duka navštívil Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“

Dne 19. srpna 2006, záhy po ukončení pontifikální mše svaté při příležitosti „hlavní diecézní poutě Roku Písma svatého“, zavítal královéhradecký biskup Mons. ThLic. Dominik Duka do Muzea čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách. Biskup Duka se zajímal o novou výstavu Zločiny komunismu „Lidé proti lidem“, která byla otevřena dne 28. června 2006.

Mons. Duka si v doprovodu radního Pardubického kraje Miloslava Macely a zastupitele Pardubického kraje Ladislava Tótha prohlédl všechny části výstavy v podzemním patře objektu. Vzácný host byl proveden expozicí Richardem M. Sichou a Petrem Svobodou – autory výstavy.

Na výstavě, která se stala v poslední době předmětem zájmu tuzemských i zahraničních médií, se biskup zaměřil na exponáty a informace vztahující se k Internačnímu klášteru v Králíkách, kterým prošlo v 50. letech minulého století na stovky řeholníků, z nichž někteří na následky věznění zemřeli.

Autoři výstavy pohovořili s biskupem Dukou o osudech představitelů mužských řeholí, kteří byli ve vykonstruovaných procesech odsouzeni v období komunistické diktatury k vysokým trestům odnětí svobody. K událostem, které po roce 1948 zahájily systematickou snahu o likvidaci katolické církve a řeholí, jsou v Muzeu zveřejněny zajímavé dobové dokumenty, které byly do nedávna utajovány. Královéhradecký biskup se dále zajímal o smutný případ usmrcení Pátera Toufara z Číhoště, který byl ubit příslušníky StB, když odmítl podepsat při výslechu smyšlené doznání.

Biskup Duka, který byl v letech 1981–1982 uvězněn v Plzni-Borech za řádovou činnost, organizování studia dominikánských kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím, provedl zápis do pamětní knihy Pěchotního srubu K-S 14 a vyslovil uznání pracovníkům muzea.

Výstava, jejíž příprava trvala jeden rok a na níž má veřejnost možnost spatřit unikátní exponáty z čtyřech muzeí v ČR i soukromých sbírek, bude otevřena do konce letošního roku a je součástí prohlídky Pěchotního srubu K-S 14.

Biskup Dominik Duka navštívil Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Biskup Dominik Duka navštívil Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“Výstava Zločiny komunismu – Lidé proti lidem

Fotogalerie z vernisáže výstavy

Navzdory ostrému slunci a horkému počasí bylo mezi městem Králíky a obcí Prostřední Lipka nápadně rušno. Do Muzea čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ se dne 28. července 2006 dostavili zajímaví hosté, aby se zúčastnili se slavnostního zahájení výstavy „Zločiny komunismu – Lidé proti lidem“ zabývající se obdobím mezi lety 1945–1961 v ČSR.

Výstava byla zahájena ve 13.00 hodin v podzemním patře objektu (bývalé ubikaci mužstva). Autoři výstavy, Petr Svoboda a Richard M. Sicha, přivítali společně s rektorem Kláštera redemptoristů v Králíkách, Páterem Michalčíkem a radním Pardubického kraje Macelou, zajímavé hosty, mezi kterými nechyběli zástupci Konfederace politických vězňů z Olomoucka a Pardubicka p. Kamarád a p. Stejskal, senátoři PČR Müllerová a Hálek, a starosta města Dušan Krabec. Autoři vysvětlili smysl výstavy a pohovořili o složitých přípravách a samotné tvorbě nové expozice. Záštitu nad výstavou převzal radní Pardubického kraje Miloslav Macela, který na místě zdůraznil její význam a smysl podporovat usílí zveřejňovat tuto část historie.

Pěchotní srub navštívil také vzácný host Páter Jan Zemánek (81) z Kláštera Redemptoristů v Tasovicích, který byl před šestapadesáti lety vězněn v Internačním klášteře v Králíkách. „…čtrnáctého dubna 1950 nás tam v noci odvezli přímo z bohosloveckého semináře. Bylo nás 250, takže jsme se tam museli mačkat ...“ vzpomínal kněz, který promluvil o své internaci k návštěvníkům vernisáže.

Mezi hosty nechyběli zástupci médií – MF Dnes, Orlických novin, místního tisku a Českého rozhlasu 7 (Vysílání pro Španělsko a Německo).

Přání úspěchu výstavě písemně vyjádřili předseda senátu PČR Přemysl Sobotka a politická vězeňkyně Zdena Mašínová.

Nová expozice je výsledkem společné práce Muzea K-S 14 Králíky, Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, Národního archivu v Praze, Kabinetem dokumentace a historie vězeňství Vězeňské služby ČR a Hornického muzea v Příbrami.

Pozvánka na výstavu

Výstava popisuje události po převratu v roce 1948. Návštěvník se může seznámit s politickými procesy a stalinskou justicí v Československu. Bude možnost shlédnout autentické dokumenty z procesů s Dr. Miladou Horákovou a spol., s církevními představiteli, např. A. Machalkou,V. Tajovským a spol. a další.. Veřejnost se dále má možnost seznámit s méně známými fotografiemi z „železné opony“, strukturami Státní bezpečnosti, odposlechy a způsobem práce orgánů tehdejšího Ministerstva vnitra. Za významného přispění Kabinetu dokumentace a historie vězeňské služby ČR shlédnou návštěvníci dokumenty i exponáty vztahující se k Táborům nucených prací v 50. letech, k výkonu trestu odnětí svobody a trestu smrti. Na výstavě jsou prezentovány dokumenty i exponáty se stručnými komentáři v autentické podobě. Výstava vhodně doplňuje výuku dějin státu a práva na středních i vysokých školách.

Některé důkazy o zločinnosti totalitního režimu v Československu v období 1948–1961 byly dosud publikovány jen mezi odbornou veřejností. Nyní jsou předkládány přístupnou a srozumitelnou formou široké veřejnosti.

Regionálně nejzajímavější je zveřejnění dokumentů o Centralizačním klášteře v Králíkách až do jeho zrušení a převedení pod Českou katolickou Charitu. Návštěvníci si budou mohou přečíst hlášení zmocněnců tehdejšího Úřadu pro věci církevní z Králík využívané Státní bezpečností v Hradci Králové a informace o zneužívání internovaných řeholníků v zemědělství na Králicku.

Z exponátů bude možné vidět:

- odposlechové zařízení z 50. let; (Muzeum Policie ČR)
- pomůcky a předměty "agentů chodců"; (Muzeum Policie, Muzeum K-S 14)
- imitaci samotky "korekce" z 50. let;
- imitaci vyšetřovny StB s dobovou záznamovou technikou; (Muzeum K-S 14)
- Zákon na ochranu lidově demokratické republiky a Zákon o Státním soudu s podpisem K. GOTTWALDA a představitelů tehdejší moci; (NA Praha)
- zápisy z porad ministra spravedlnosti z 50. let z přípravy politických procesů; (NA Praha)
- oprátku z let 1949–1954; (KDH VS ČR)
- zbraně využívané jednotkami SNB a ostrahou Táborů nucených prací a další exponáty.

Výstava bude přístupná po celý srpen od 8.00 do 18.00 hodin, v dalších měsících jen o víkendech od 8.00 do 17.00 hodin. Zájezdy a školy se mohou domluvit na telefonním čísle 603 517 932. Výstava je součástí prohlídky srubu s průvodcem.

Plakát Zločiny komunismu – lidé proti lidem ke stažení ve formátu pdf (176 kB)

Plakát Zločiny komunismu - lidé proti lidemPřevzato z médií:

[31. 7. 2006] – Notas de Actualidad – Andrea Fajkusová

Búnker antihitleriano se convierte en "escenario" de los crímenes del comunismo

Un fortín de hormigón que formaba parte de la fortificación fronteriza checoslovaca contra la Alemania hitleriana alberga desde el pasado viernes la exposición titulada "Crímenes del comunismo - el hombre contra el hombre". Los estrechos espacios grises del búnker de Králíky, en el que ni siquiera en el verano caluroso las temperaturas superan los 15 grados, evocan la abrumadora atmósfera en Checoslovaquia entre los anos de 1946 y 1965.

"Pido la pena de muerte para todos los acusados", fulmina el fiscal mal afamado, Josef Urválek, en el documental del proceso contra el secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, Rudolf Slánský, que se proyecta a los visitantes en la sala más grande del fortín de hormigón K-S 14 en la localidad de Králíky, al noreste de Bohemia. El espacio se convirtió en el auditorio de un tribunal. Desde el techo cuelga una balanza cuyos platillos se inclinan de manera alarmante. En una vitrina en el centro está expuesto un dogal que se utilizó en el presidio de Pankrác en Praga entre los anos 1949 y 1954.

La idea de instalar una exposición sobre los crímenes del comunismo en los espacios de un museo especializado en la Historia militar nació hace un ano, explicó el director del mismo, Richard Sicha.

La exposición
La exposición "Crímenes del comunismo" (Foto: Martina Schneibergová)

"El impulso lo dio mi amigo y colega Petr Svoboda que tenía un tío que fue perseguido por el régimen comunista. Su nombre era Miloslav Stedrý, nosotros lo llamamos el ´James Bond checo´ porque logró escapar de varias cárceles comunistas. Era una persona que nunca se había dejado abatir por su anhelo de libertad. También quisimos hacer una conexión con el monasterio de internación que fue establecido en Králíky en los anos 50".

Petr Svoboda precisó que nueve miembros de su familia fueron condenados por el régimen comunista en total a 109 anos de prisión.

"En el fondo, cada uno de mis familiares fue perseguido, mi abuelo, mi madre, y yo quería descubrir por qué. Mi tío fue la figura central, los demás fueron penalizados por ayudarle ofreciéndole pan o refugio para la noche, por ejemplo. Mi abuelo pasó dos anos en las minas de uranio de Jáchymov debido a una provocación de agentes comunistas".

El Padre Zemánek fue uno de los clérigos internados por los comunistas en el monasterio de Králíky en el ano 1950. "Ese fue tan sólo el inicio de lo que siguió: el servicio militar en los batallones técnicos auxiliares, cárceles, condenas, ejecuciones", recordó el Padre Zemánek, hoy de 81 anos de edad.

"En la noche del 14 de abril encerraron a unos 2 500 religiosos de toda la República. El régimen ateo necesitaba liquidar a un grupo de personas que consideraban por su forma de pensar como un enemigo".

Los visitantes del búnker K-S 14 en Králíky pueden ver una sala de interrogatorio de la Seguridad del Estado equipada con la técnica de grabación de la época, así como entrar en una celda solitaria. Muchos de los documentos y fotografías que documentan los procesos políticos escenificados y fugas a través del telón de acero, entre otros, no fueron publicados antes del ano 1998.

La exposición "Crímenes del comunismo - el hombre contra el hombre" surgió en cooperación con el Archivo Nacional, la Oficina de Documentación e Investigación de los Crímenes del Comunismo, el Servicio Penitenciario de la República Checa y el Museo de Minería de Príbram. En el fortín de hormigón de Králíky permanecerá instalada hasta finales de este ano.

Source: Czech Radio 7, Radio Prague
URL: http://www.radio.cz/es/articulo/81655
© Copyright 1996, 2006 Radio Prague
All rights reserved.[04. 8. 2006] – Tagesecho – Martina Schneibergova

"Verbrechen des Kommunismus" Dokumentarausstellung im Bunker in Kraliky (Grulich)

Die Grenzbefestigung sollte einst als tschechoslowakische Militäranlage gegen Hitler-Deutschland dienen. In einem der Bunker dieser Befestigung in der ostböhmischen Stadt Kraliky / Grulich kann man nun eine Ausstellung besichtigen, die den Titel trägt "Verbrechen des Kommunismus - Menschen gegen die Menschen". In den düsteren unterirdischen Bunkerräumen, wo sich die Temperatur zu dieser Zeit um die 15 Grad bewegt, wird an die Schrecken in der Tschechoslowakei der Jahre 1946 bis 1965 erinnert. Martina Schneibergova nahm an der Eröffnung der Ausstellung teil.

"Ich verlange für alle Beschuldigte die Todesstrafe", fordert der kommunistische Staatsanwalt Josef Urvalek in dem Prozess gegen Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, Rudolf Slansky. Ein Dokumentarfilm über den bekannten Prozess sowie andere Dokumentaraufnahmen werden in einem der Räume des Bunkers K-S 14 gezeigt, der als ein Gerichtssaal eingerichtet ist. Auf den Wänden sind Dokumente über politische Prozesse sowie authentische Gegenstände aus der Zeit vor etwa fünfzig Jahren zu sehen. Das erschütterndste Exponat liegt in einer Vitrine in der Mitte des Raums - der Strick, der in den Jahren 1949-1954 benutzt wurde.

Nach der Entstehung der Ausstellung fragte ich den Leiter des Museums, Richard Sicha:

"Auf die Idee kam mein Kollege Petr Svoboda vor einem Jahr. Er ist Neffe eines Menschen, der vom kommunistischen Regime arg verfolgt wurde und den wir "tschechischer James Bond" nennen. Der Mann hieß Miloslav Stedry und hatte ein sehr schweres Leben. Er flüchtete mehrfach aus kommunistischen Gefängnissen. Seine Freiheitsidee hatte er nie aufgegeben. Neben der Dokumentation über sein Schicksal wollten wir auch ein Stück der lokalen Geschichte mit einbeziehen. Denn im Kloster in Kraliky haben die Kommunisten ein Internierungslager für die Ordensmitglieder eingerichtet. Dies wollten wir in der Ausstellung auch dokumentieren."

http://www.radio.cz/pictures/r/lidi/zemanek_jan.jpg
Jan Zemanek (Foto: Martina Schneibergová)

An der Eröffnung der Ausstellung nahm auch der 81-jährige Priester Jan Zemanek teil, der vor 56 Jahren im erwähnten kommunistischen Lager interniert wurde:

"In einer einzigen Nacht, in der Nacht auf den 14. April 1950 wurden in der ganzen Republik etwa 2500 Ordensbrüder eingesperrt. Denn das kommunistische Regime wollte diese Bevölkerungsgruppe liquidieren, die es vor allem aus ideologischer Sicht für sehr gefährlich hielt. Das atheistische Regime wollte Priester, Ordensangehörige und Theologiestudenten nicht dulden."

Pater Zemanek verbrachte insgesamt neun Jahre in verschiedenen kommunistischen Gefängnissen und Konzentrationslagern. Seine einzige Schuld war, dass er Priester war. Er betonte jedoch, er fühle keinerlei Bitterkeit, anderen sei es noch schlimmer gegangen.

Im Bunker in Kraliky kann man neben dem Gerichtssaal beispielsweise auch einen Raum besichtigen, der als Untersuchungsraum des Geheimdienstes mit entsprechender Abhörtechnik eingerichtet ist. Zu sehen ist hier auch eine rekonstruierte Einzelzelle. Die Ausstellung, die von einer Bürgerinitiative in Zusammenarbeit mit einigen Staatsinstitutionen vorbereitet wurde, ist im Bunker K-S 14 in Kraliky bis zum Ende dieses Jahres zu sehen.

Source: Czech Radio 7, Radio Prague
URL: http://www.radio.cz/de/artikel/81825
© Copyright 1996, 2006 Radio Prague
All rights reservedZIMA 2006 – plakát „Pozvánka na návštěvu“

Plakát - pozvánka k návštěvěZimní motiv

Plakát – pozvánka k návštěvě ke stažení ve formátu pdf (192 kB)PROSINEC 2005 — PUBLIKACE „Val na obranu republiky“

Podíleli jsme se na přípravě publikace „Val na obranu republiky“, která právě vychází:

Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“  Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“

Kniha dává zájemcům o vojenskou historii do rukou v kostce zpracovanou celou základní historii čs. opevnění (typologie lehkého a těžkého opevnění i tvrzí, výzbroj, lafetace, optika, pancéřové prvky, spojení, překážkový systém, jednotky…). Další, značně detailní informace pak mezinárodní autorský kolektiv zaměřuje na konkrétní prostor Králicka (východní část Pardubického kraje), které představovalo v roce 1938 nejsilněji opevněnou hranici Republiky československé a jeden z nejsilněji opevněných prostorů tehdejší Evropy.

Kniha je určena především široké laické veřejnosti. Je psána srozumitelnou formou a i technické a vojenské detaily podává „stravitelným“ způsobem. Všechna zásadní témata představuje v dostatečné hloubce a čtenář-laik tak získá základní představu o problematice. Předností knihy je velmi rozsáhlá výkresová a obrázková příloha, skutečně velké množství fotografií, často zcela neznámých a dosud nepublikovaných.

Také dlouholetí zájemci o téma čs. opevnění z let 1935–1938 si přijdou na své a to především v kapitolách zabývajících se dosud nezpracovanými, nebo jen okrajově zmiňovanými tématy (vývoj opevňovacích plánů na Králicku, vyvlastňování a výkup pozemků pro stavbu opevnění, postup stavby opevnění, pevnostní silnice, pevnostní kabelová telefonní síť, některé významné osobnosti spojené s výstavbou a obranou opevnění na Králicku, zkoušky pevností za okupace, zkoušky německé tajné zbraně na objektech opevnění na Králicku, likvidace opevnění za okupace a v 50. létech minulého století, poválečné využití opevnění…).

Část textu je také věnována dnes již dvěma desítkám lokalit na Králicku, kde jsou objekty čs. opevnění zpřístupněny veřejnosti. V přílohách jsou mimo jiné k dispozici tabulkové přehledy se základními údaji o všech 247 na Králicku postavených pevnostních objektech a poprvé také údaje o stavebních firmách, které opevnění na Králicku budovaly.

Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“  Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“

Kniha je vytištěna na kvalitním matném křídovém papíru a má pevnou vazbu. Její celkový rozsah je 528 stran formátu A5. Obsahuje více než 480 fotografií, 117 stran kreseb a plánů (řada z nich jsou obrázky 3D), 6 stran mapových schémat a map, 9 přetištěných historických dokumentů.

Autoři (publikaci připravovalo cca 35 osob, téměř polovina z nich jsou členové KHV Brno) knihu věnovali 70. výročí vzniku Rady pro opevňování, Ředitelství opevňovacích prací a vybetonování prvního čs. moderního pevnostního objektu.

Val na obranu republiky nedá odpověď na všechny otázky, nebude ani prostý chyb či omylů. Úroveň poznání se stále mění a už dnes by bylo možné texty doplnit. Chce však jedno:

Připomenout všechny ty, kteří byli na konci září 1938 – poslušni zákonů Republiky československé – připraveni bránit svoji vlast a kterým vlastní vláda nařídila vzdát se nepřátelům bez boje.

Kniha by se měla na pultech knihkupectví, v některých muzeích čs. opevnění
a v internetových obchodech objevit po 7. prosinci 2005.

Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“  Ilustrační fotografie knihy „Val na obranu republiky“

VYDÁVÁ:
Spolek přátel čs. opevnění Brno, s. r. o. – nakladatelství a vydavatelství
Adresa: Glinkova 9, Brno-Kohoutovice, 623 00; Tel. 547 382 821, 604 826 676;
e-mail: spolek-pratel-cs@chello.cz

Kniha bude v prodeji:

 • Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“, Králíky
 • Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda
 • Vojenské muzeum Králíky
 • U všech dobrých knihkupců (u nás v Kolíně u Petra Krále)

Objednávky jednotlivců přijímá:

 • Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda, Pošta Těchonín, 561 66;
  tel.: 777 647 114

Internetová prodejna:

Objednávky přijímá také vydavatel:

 • Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel čs. opevnění Brno, s. r. o., Glinkova 9, 623 00, Brno-Kohoutovice; tel./fax: 547 382 821;
  e-mail: spolek-pratel-cs@chello.cz


Podzim 2005 — Opravená část stropu Pěchotního srubu skrývá vojenskou bednu!

Nová podoba vchodové části Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“, ve kterém je umístěno Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, je zajisté viditelnou novinkou v rekonstrukci této památky, a vchod, který je výrazně měněn do původní podoby z třicátých let, mnohé návštěvníky letošní sezóny překvapil. Muzeum, které doplňuje Králickou pevnostní oblast, zřídila s cílem komplexní rekonstrukce srubu nezisková organizace Vojensko-historický klub ERIKA Brno, který v Králíkách působí od roku 1998.

V průběhu přelomu let 2004-2005 byly pracovníky Muzea odbourány cihlové vyzdívky, které byly neodborně doplněny Ministerstvem vnitra v 70. letech minulého století.
Kryly hluboké krátery způsobené dělostřeleckými zkouškami v době II. světové války
a zadržovaly vodu. Po důkladném vybourávání a čištění až na části původního betonu
s armováním byly odkryty otvory a betonová deska nad vchodem, která je rovněž náhražkou po destrukci objektu za války.

vojenská bedna

Úprava nad vchodem nebyla zdaleka jednoduchá. Kombinací speciálně upraveného betonu a metodou ztraceného bednění byla vyzděna část masivního stropu s větracími otvory nad vchodovou částí, která kryje originální kráter se dvěma zástřely. Zbytky střel, které jsou patrny jen z uřezaných zbytků v nejhlubší části zástřelu, zůstaly zachovány. Celkově byl otvor o rozsahu až osm metrů kubických trvale zakryt a opatřen průduchy, které zajistí cirkulaci vzduchu a zamezí vlhkosti.

Pracovníci Muzea neponechali záměrně kráter zcela prázdný. Nyní je v něm umístěna
a zazděna speciálně upravená bedna s informacemi o králickém regionu, městu Králíky, činnosti Muzea a jeho pracovníků, kulturní, hospodářské a politické informace naší doby
s ukázkami platidel a dokladů současnosti. V bedně nechybí ani důkladně izolovaná láhev rumu, neboť pevnostní jednotky ve velmi omezeném množství jako jediné složky tehdejší armády ve 30. letech tento alkohol oficiálně fasovali. Toto vše by mohlo přežít na památku rekonstrukce srubu jako připomínka dané doby.

Pracovníci Muzea děkují touto cestou všem pomocníkům, brigádníkům, dárcům materiálu a hlavně turistům, kteří prohlídkou Muzea pomáhají financovat náročné opravy. I nadále Muzeum uvítá jakoukoli pomoc ze strany zainteresovaných lidí.

rekonstrukce 2005   rekonstrukce 2005

rekonstrukce 2005   rekonstrukce 2005Dne 15. až 21. 8. 2005 — Letošní Cihelna byla mimořádná!

Den Sil Podpory a výcviku Cihelna 2005 Králíky, jak zněl celý název akce, se mimořádně vydařil. Přispělo k tomu zajisté i skvělé počasí, které nepotvrdilo pesimistické prognózy. Možná i díky dobrému počasí navštívilo Králicko – všechny do akce zapojené lokality – během všech tří dnů trvání akce – okolo 20 000 návštěvníků. Většina se koncentrovala na sobotní hlavní program na předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky.

Různé složky Sil Podpory a výcviku AČR připravovaly od 15. srpna týlové zázemí celé akce, spojení, ubytování účastníků, výstavní plochy pro statické ukázky vojenské a speciální techniky, zázemí pro hosty VIP, podmínky pro ozvučení a upravovaly „bojiště“ – prostor v bezprostřední blízkosti Vojenského muzea Králíky. Přípravám počasí nepřálo, ale vše se díky intenzivnímu nasazení zúčastněných podařilo dokončit včas.

Cihelna 2005   Cihelna 2005

Cihelna 2005   Cihelna 2005

Další fotografie

Program pro veřejnost zahájila v pátek ráno Spanilá jízda vojenské historické kolony na trase Vojenské muzeum Králíky – Žamberk – Letohrad – Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – Červená Voda – Vojenské muzeum Králíky. V místech kde historická vojenská vozidla zastavovala čekaly stovky lidí. Následovala veřejnosti přístupná generálka akce, která proběhla od páteční 14. hodiny, do cca 17 hodin. Návštěvnost i úroveň prováděného secvičování dynamických ukázek překonala očekávání. Vydařila se nejen historická ukázka s tématem „Ostravská operace – jaro 1945“ na kterou stihla dorazit většina těžké techniky, přesunovaná i ze vzdálenosti několika set kilometrů, ale také dynamické ukázky AČR a IZS. Jak se shodovali diváci, vrchol generálky představovaly ukázky leteckých sil AČR.

Tradičně vysokou úroveň měl také kulturní program ve večerních hodinách na Velkém náměstí v Králíkách (Vojenský umělecký soubor Ondráš, Posádková hudba Hradec Králové, Mažoretky DIXI – Stonava, hudební skupina Maxim Turbulenc).

Jestliže se vydařil pátek, o sobotě to lze konstatovat dvojnásob. Souvislý blok programu, kdy jedna ukázka navazovala s minimální přestávkou na další, kdy program gradoval i odlehčoval – to svědčilo o mimořádné schopnosti řídícího štábu a režie. Z plochy hlediště nebylo od 9.30 do 16.15 hodin prakticky úniku. Program běžel bez přestání a obrovský počet návštěvníků v přírodním hledišti doslova připoutal. To se zřejmě odrazilo na relativně nízké návštěvnosti některých dalších lokalit v Králické pevnostní oblasti, v době trvání hlavního programu.

Na historické ukázky boje a jako osazenstvo vojenského polního ležení Spojenců dorazilo do Králík více než 360 dobově uniformovaných účastníků z více než 40 klubů vojenské historie a historických vojenských jednotek. Byl to výběr toho nejlepšího z občanských sdružení a spolků s tímto zaměřením. Nechyběli zahraniční účastníci – Britové, Estonci, Poláci, Rusové a Slováci. Zcela mimořádná byla koncentrace vojenské historické techniky – té se na „bojišti“ a předváděcí ploše ukázalo více než 40 kusů. Nejzajímavější kusy pocházely ze sbírek Vojenského a technického muzea Lešany (německý Pz IV), leteckého muzea ve Kbelích (Jak 11 / C 11), soukromého sběratele Vladimíra Léhara (originální kolopásový Sd.Kfz 251 D, obojživelný VW 166 a těžký terénní vůz Horch 108). Nechyběla četná historická kolopásová a dělostřelecká technika (sbírka Army Fortu, s. r. o. z Vojenského muzea Králíky), tanky T34/85 (z Lešan, Boskovic a Hrádku nad Nisou), zdařilá replika kolového průzkumného obrněného vozidla Sd.Kfz 222 (Garda Hradce Králové) americká vozidla Jeep, Dodge, GMC, mnoho pěchotních zbraní, včetně replik minometů, bezzákluzového vrhače střel vz. 43, plamenometu apod. Skutečnou lahůdku představovaly během první sobotní historické ukázky akční nálety Jaku 11 a sestřel pozorovacího a kurýrního letounu Storch. Objevily se zcela nové a velmi atraktivní prvky. Diváky ohromilo nasazení plamenometu v závěrečném útoku Spojenců na německá polní opevnění – tuto lahůdku připravil KVH Gardekorps z Prahy. Jistě nezapomenutelný zážitek představoval souboj dvou středních tanků – slavného sovětského T 34 a německého Pz IV. Podívanou byla práce německých ženistů, kteří pomocí trhavin káceli stromy a postupně budovali záseky na silnici před postupující sovětskou pěchotou (zkušení členové KVH Pioneer), kladli protitankové miny přímo před diváky a obsluhovali repliku raketového vrhače střel vz. 43 (KVH Horský regiment 98). Atrakci představovala také obsluha protiletadlového těžkého flaku s kanónem ráže 8,8 cm a to nejenv boji proti nalétávajícímu letadlu ale především proti pozemním cílům (tradičně KVH Hraničářský plk 19). Poprvé bojovala na německé straně také těžká polní houfnice ráže 15 cm. Nepřehlédnutelný prvek představovalo rozsáhlé rozestavěné polní opevnění – jehož výstavbu řídil Ing. Libor Baraňák z KVH Opava. Německé straně veleli v poli členové VHK Erika Brno, sovětským velitelem byl Ing. Dušan Hradecký.

Ukázku scénárista Ing. Jan Pařík (VHK Erika Brno) a režisér Ing. Ondřej Toman (KVH Hraničářský pluk 19) pojali tak, aby si diváci mohli vše dobře prohlédnout a vychutnat. Přesto však nechyběla akčnost, dramatičnost, historicky doložené momenty a dostatečně hrůzný dojem, kterým se před 60 lety boje na Ostravsku vyznačovaly.

Ukázky moderní výzbroje se letos také velmi vydařily. Rozhodně je potřeba vyzvednout letecké síly – průlety letounů Jas 39 Gripen, L – 159 Alca, bitevních vrtulníků Mi 24, vrtulníků Mi 8, Mi 17 a W-3A Sokol svědčily o tom, že piloti mají své řemeslo skutečně rádi.

Mimořádně zdařilé byly ukázky osvobození zajetého sestřeleného pilota (s nasazením bitevních a transportního vrtulníku a bojových vozidel pěchoty BVP 2), ukázky práce IZS (hasiči, policie, civilní ochrana…) ve kterých se předvedl společně celý systém nasazením všech svých složek – autorem scénáře ukázky IZS byl mjr. Oto Domény.

Vlastní ukázku měly poprvé také příslušníci armádních záloh pod velení Krajského vojenského velitelství v Pardubicích – pojednávala o ochraně a obraně objektu důležitého pro obranu státu.

Příznivci moderní techniky si rovněž přišli na své a to třeba při dynamických ukázkách tanku T 72 M4 CZ, nebo při „srážce“ vozidla Škoda 120 s tankem T 72 M. Nechyběla kanónová houfnice Dana, raketomet Grad, BVP 2, požární tank Spot a další – vše při ukázkách a v pohybu.

Moderní technika defilovala před diváky v bloku, kde se představila i historická bojová technika účinkující v bojových ukázkách, nebo ta, kterou majitelé vystavili v rámci vybudovaného historického spojeneckého tábora.

Bezpečnostní agentura a rovněž civilní pořadatelé pod vedením Marka Bartoše se také osvědčili. Komentátor Ing. Martin Ráboň se dělil o místo u mikrofonu s dalšími odbornými komentátory, uvádějícími některé scény v moderní části ukázek AČR a IZS.

Diváky pozdravili ministr obrany, ministr pro místní rozvoj, generálové Ďurica, Halaška, hejtman Pardubického kraje Ing. Rabas (pod jehož záštitou se akce konala) a starosta Města Králíky.

Odborníci i laici se shodovali, že letošní Cihelna 2005 byla skutečně důstojným
a profesionálně zvládnutým vyvrcholením oslav 60. výročí konce II. světové války. Cihelna 2006 bude jiná. AČR poskytne organizátorům akce podporu, sama se však zúčastní v menším měřítku, než tomu bylo letos. Připravuje se dvouletý cyklus – liché roky s plnou účastí všech složek AČR, sudé roky s podporou armády. Sudé roky s tématem r. 1938, liché roky s tématem r. 1945. Program v příštím roce tedy připraví
v jeho převážné většině kluby vojenské historie, historické vojenské jednotky, muzea
a sběratelé vojenské techniky.

Organizační štáb akce Cihelna – civilní sekceDne 29. července 2005 — Originální vzduchotechnika putovala zpět do Králík po 35 letech

V ranních hodinách dne bylo u tvrze Dobrošov na objektu „Jeřáb“ rušno.

Pracovníci a dobrovolníci Muzea čs. opevnění z let 1935-38, pěchotního srubu K-S 14
„U cihelny“ naložili torza pevnostní vzduchotechniky umístěné dříve na objektu čs. opevnění v Králíkách, která byla v sedmdesátých letech minulého století demontována a odvezena do Státního muzea na Dobrošov.

Již odpoledne byly jednotlivé díly složeny na srubu K-S 14 v Králíkách. Vzhledem k tomu, že v minulých letech byl srub „U cihelny“ z velké míry zničen a v dnešní době se dochovalo již velmi málo autentických prvků z podzemí, lze hovořit o velmi významném kroku Regionálního muzea v Náchodě. K jednání mezi oběma muzei došlo v druhé polovině minulého roku. Vzduchotechnika byla zachráněna vymontováním
a odvezením z Králík do Náchoda před jejím definitivním zničením, neboť v minulých letech byly komponenty z kovu vesměs sešrotovány a odstranitelné prvky stavby byly dále využívány z důvodu nedostatku stavebnin v nedalekých obcích. Muzeum K-S 14
„U cihelny“ je tak v situaci, kdy doplňuje objekt doslova „po kouskách“.

V současné době ředitelé obou muzeí PhDr. Sádlo a Ing. Sicha uzavřeli smlouvu
o výpůjčce sbírkových předmětů s předpokladem trvalého oživení sbírek Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“. Další postup je předmětem jednání obou muzeí.

Torza vzduchotechniky obsahují jednotlivé díly z filtrovny, minometné místnosti
a nasávání vzduchu do objektu. Jako nejvzácnější a výrobně náročné lze označit prvky z filtrovny objektu. Zhotovitelem vzduchotechniky je kladenská firma. Celé zařízení bylo instalováno na objektu ještě v období před událostmi v roce 1938, které předznamenaly počátek II. světové války.

Nyní čeká jednotlivé komponenty ošetření, restaurování a postupná instalace na původní místo. Některé díly je možné shlédnout v podzemí objektu, kde jsou dočasně vystaveny, jako vzorek velmi kvalitní práce předválečných firem.

Vzhledem k nákladnosti rekonstrukce vzduchotechniky muzeum uvítá jakoukoli technickou a materiální pomoc.Dne 4. června 2005 — Prezentace Muzea v Praze

Dne 4. června 2005 se uskutečnila v rámci akce Pražská muzejní noc prezentace našeho muzea vNárodním muzeu v Praze. Všechny zájemce a patrioty Králicka jsme rádi uvítali ve večerních hodinách přímo v prostoru Národního muzea na Václavském náměstí v Praze.

Muzejní noc2005 v Praze

V nevšední formě se všem návštěvníkům z tuzemska i zahraničí představilo Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky. V sobotu dne
4. června 2005 se v 19.00 otevřely dveře Národního muzea na Václavském náměstí. Započal již druhý ročník Pražské muzejní noci.

Mezi několika regionálními muzei, které si letos připravili prezentaci svých expozic
a regionu v Národním muzeu, nebylo možné přehlédnout ukázkovou expozici čs. armády z roku 1938, pomůcek dobové finanční stráže, fotografií a modelu objektu K-S 14. Návštěvníci v průběhu akce obdrželi informace ve dvou světových jazycích. V rámci zahájení bylo po celou dobu možné sledovat na monitoru notebooku „fotoshow“ z oprav objektu a budování expozic muzea za poslední 3 roky. Pro zájemce nechyběla mapa Králické pevnostní oblasti a doplňující informace, které po dobu konání akce zajišťovali zástupci muzea Ing. Sicha a Ing. Kořínek.

Muzejní noc2005 v Praze  Muzejní noc2005 v Praze

Muzejní noc2005 v Praze  Muzejní noc2005 v Praze

Expozice před slavným pantheonem v Národním muzeu navštívilo mnoho lidí včetně řady patriotů z Králicka a okolí. V pokročilejších hodinách do těchto míst zavítal i primátor města Prahy Dr. Pavel Bém. Ze zajímavých osobností a podporovatelů pevnostního muzea navštívil expozici i vnuk brigádního generála Josefa Churavého, popraveného za války nacisty. Generál Churavý se významně spolupodílel na výstavbě opevnění v rámci předválečného Ředitelství opevňovacích prací a byl ředitelem Vojenského zeměpisného ústavu.

V nočních hodinách se v rámci jednotlivých doplňujících akcí uskutečnilo slavnostní předání rukopisu Járy Cimermana za účasti Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Generální ředitel Národního muzea Lukeš naopak předal známým „Cimermanologům“ fotografii pracovníků muzea v kostře velryby z počátku minulého století.

Po noční světelné show byla akce ukončena krátce po půlnoci a lidé se rozcházeli noční Prahou.

Akce, se kterou je spojeno noční otevření většiny významných muzeí a galerií v Praze, již má své pokračování v dalších městech v ČR a kdo ji ještě nenavštívil, má možnost v příštím roce. Muzeum K-S 14 „U cihelny“ nebude chybět a připravuje pro prezentaci v Praze další překvapení.

Ilustrační fotografieDne 14. května 2005 — NOVÁ VÝSTAVA A VERNISÁŽ „ČS. ARMÁDA PŘED MNICHOVSKOU ZRADOU“

Dne 14. května 2005 byla slavnostně zahájena výstava „Československá armáda před mnichovskou zradou“. Vernisáže se zúčastnili významní hosté z oblasti společenského, kulturního a politického života pardubického kraje, zástupci Policie a Celní správy MF ČR. Hosty přivítal ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha společně s Ing. Ladislavem Tóthem, členem zastupitelstva a výboru pro regionální rozvoj a vnější vztahy Pardubického kraje. Člen rady pardubického kraje Ing. Miroslav Brýdl pozdravil jménem hejtmana všechny přítomné a hovořil o možnostech podpory regionálních muzeí a jejich významu pro pardubický kraj. Ing. Brýdl pozitivně zhodnotil aktivity Muzea K-S 14 „U cihelny“. Starosta města Králík, Mgr. Dušan Krabec, hovořil o mikroregionu a turistickém vyžití na Králicku.

Plakát Čs. armáda před mnichovskou zradou

Plakát ke stažení ve formátu pdf (131 kB)

V rámci vernisáže pozdravil přítomné významný host, ředitel Národní protidrogové centrály Policie ČR plk. JUDr. Jiří Komorous, který vyzdvihl dlouhotrvající spolupráci s muzeem a připomněl problém současnosti – drogovou kriminalitu, kterou se muzeum v rámci své expozice mimo jiné zabývá.
Na výstavě mohou návštěvníci shlédnout atributy běžného života mobilizované
čs. armády v roce 1938, výstroj, výzbroj a zvláštní vybavení tehdejších vojáků. Návštěvníci budou mít možnost navštívit muzeum o víkendech do 15. července 2005
a shlédnout unikátní exponáty, které jsou vystavovány jen při významných příležitostech. Mezi exponáty je možné spatřit osobní potřeby generálů, část stejnokroje velitele hlavního štábu armády generála Ludvíka Krejčího, který velel mobilizaci v roce 1938. Mezi další skvosty patří stolní telefon plk. Moravce, šéfa vojenské zpravodajské služby, který odešel s exilovou vládou do Londýna v důsledku událostí po Mnichovu v roce 1938.Dne 5. až 6. února 2005 — IX. Český zimní sraz turistů Králíky

Při příležitosti IX. Českého zimního sraz turistů v Králíkách se konala ve dnech 5. – 6. února 2005 prohlídka Muzea čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“

Účastníci srazu si v mrazivých dnech prohlédli srub a využili nabídky horkého čaje. Akce se neomezila jen na návštěvu opevnění, ale skupiny zainteresovaných turistů i lyžařů bylo vidět na mnoha zasněžených místech. Po absolvování turistických okruhů bylo vše řádně oslaveno v místních hospůdkách, kde zazněly české i slovenské písničky.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří zakoupením vstupenky podpořili opravu Pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny"!

 

 

 

Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.

https://www.cz-museums.cz/web/muzea_a_20_stoleti/titulni

© urb | Mediální partner: https://pardubice.rozhlas.cz/