Lidé v muzeu

Veškerá pracovní činnost, včetně provázení návštěvníků, je organizována především dobrovolnými brigádami členů klubu nebo ostatními nadšenci, kteří byli seznámeni s pravidly chodu Muzea, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uzavřeli se spolkem smlouvu pro daný účel.

Všichni dobrovolníci jsou nejrůznějších profesí, z nichž nechybí potřebné specializace v technických, stavebních a humanitních oborech, vybavení příslušnými oprávněními vykonávat některé specifické druhy prací a oprávněními k provozu a používání speciální techniky a zařízení.

Muzejní rada

K návrhům a schvalování struktur a skladby jednotlivých výstav, stejně tak jako postupů oprav a rekonstrukce objektu jsou kontaktováni odborníci z řad veřejnosti, kteří bezplatně a nezávisle provádějí poradenství. Členem muzejní rady se může stát každá osoba starší 20 let s VŠ nebo vyšším odborným vzděláním, která se daným oborem přímo zabývá a může se vykázat příslušnými zkušenostmi v zájmu rozvoje Muzea. Předsednictví je čestné.

Členové rady:

 • Dr. Pavel Minařík, CSc., čestný předseda muzejní rady, oblast: Národní dějiny a vojenské dějiny po roce 1945
 • Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D., oblast: Vojenské dějiny do roku 1938 a národní dějiny
 • Ing. Bc. Richard M. Sicha, oblast: Dějiny obrany státu, tvorba expozic, správa a hospodaření Muzea
 • JUDr. Klára Dvořáková, Ph.D., oblast: stálé právní zastupování ve věcech ochrany majetku, občanského a obchodního práva
 • PaeDr. Václav Žitný, oblast: pedagogika a vzdělávání
 • Ing. Bc. Marcel Šuštiak, delegát Muzea K-S 14 pro Slovenskou republiku, oblast: problematika historie Finanční stráže a historie celnictví
 • ThDr. Petra Gabrielová, Th.D., oblast: Památník obětem internace, problematika církevních dějin a persekuce církve 1948–1989.
 • P. Mgr. Josef Michalčík, CsSR, oblast: komunikaci s řeholemi a kongregacemi a duchovní poradce pro Památník obětem internace Králíky
 • Br. Martin Richard Macek O.H., provinční delegát a brněnský převor Milosrdných bratří, oblast: komunikace s řeholemi a kongregacemi a duchovní poradce pro Památník obětem internace Králíky


Stálí pracovníci nebo dobrovolníci muzea

 • Ing. Bc. Richard M. Sicha, ředitel Muzea (Praha)
 • Ing. Rostislav Kettner, správce objektu K-S 14 (Malá Morava)
 • Zdeněk Bárta, průvodce – technik (Hradec Králové)
 • Ing. Ladislav Tóth, průvodce – technik (Králíky)
 • Jiří Panuš, kurátor sbírek (Králíky)
 • Mgr. Martin Šesták, kurátor sbírek (Králíky)
 • Mgr. David Urbánek, grafik (Havířov)
 • Lukáš Pernický, průvodce – technik (Rokytnice)
 • Antonín Neterda, průvodce – technik (Králíky)
 • Marta Neterdová, hospodářka – technička (Králíky)
 • Bc. Miroslav Vraštil, průvodce – technik (Králíky)
 • Bc. Jaroslav Kárník, informatik (Králíky)
 • Mgr. Bc. Lucie Nováková, kurátorka sbírek, konzervátorka a restaurátorka (Dolní Morava)
 • Ing. Milan Machálek, průvodce – technik (Uherské Hradiště)
 • Mgr. Michal Ježek, kurátor sbírek – průvodce, právník (Olomouc)
 • Mgr. Bc. Michaela Wecker, public relations – kurátorka sbírek fotoarchivu (Brno)
 • Ing. Stanislav Krčmař, kurátor mapové sbírky – průvodce (Brno)

Externí dobrovolníci:

 • Zdeňka Matějková, ekonomka (Chudčice)
 • Ing. Bc. Marcel Šuštiak, stálý delegát Muzea na Slovensku (Žilina)
 • Mgr. Lucie Votrubcová, historička – germanistka (Liberec)
 • Mgr. Jan Ląk, zástupce Muzea pro Polsko (Międzylesie)
 • Ing. Josef Kutálek, technik (Sušice, okr. Uherské Hradiště)
 • Věra Kutálková, hospodářská činnost (Sušice, okr. Uherské Hradiště)
 • Alena Kuličková, hospodářská činnost (Běleč nad Orlicí)
 • Tomáš Kulička, technik (Běleč nad Orlicí)


Odkazy na ZŘIZOVATELE A NAŠE DALŠÍ EXPOZICE

Naleznete zde zřizovatele Muzea – Vojensko-historický klub Erika Brno a naše další aktivity, na kterých se podílíme.

Vojensko-historický klub Erika Brno

Vojensko-historický klub Erika Brno byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a byl registrován MV ČR jako občanské sdružení. Nyní je spolkem a je registrován u Krajského soudu v Brně. Sdružuje amatérské i profesionální zájemce nejen o vojenskou historii. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích.

Východočeský památník celnictví

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“ – setkáme se s ním už ve starověkém Egyptě. Právě toto období otevírá expozici Východočeského památníku celnictví, kterou jsme pojali velmi moderně a živě. Provedeme vás všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny jsme dosadili do širších dějinných souvislostí.

Památník obětem internace Králíky

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Seznamte se s historií našeho regionu a s prvním Památníkem tohoto typu v České republice.